Študijne oddelenie: 048/4341 222
Štvrtáci absolvovali praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Štvrtáci absolvovali praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Napriek tomu, že 1. máj sa niesol v duchu ľudových tradícií a stavania májov, naši štvrtáci ho prežívali prípravami na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. V stredu ráno totiž žiaci všetkých piatich tried štvrtého ročníka predstúpili pred maturitné komisie, aby preukázali svoje odborné zručnosti a vedomosti, ktoré získali v predchádzajúcich štyroch rokoch.

Počas celého týždňa štyri odborné maturitné komisie hodnotili práce našich žiakov. V študijnom odbore mechanik počítačových sietí a grafik digitálnych médií to bola praktická realizácia a vykonanie komplexnej úlohy, ktorú si žiaci vylosovali, alebo obhajoba vlastného projektu v študijnom odbore grafik digitálnych médií a pracovník marketingu, na ktorú sa pripravovali už v predchádzajúcom období.

„Miestnosti -boli veľmi pekne upravené a aj žiaci boli dobre pripravení. Moju pozornosť si získali veľmi zaujímavé nápady a pekné témy grafikov, ktoré aj veľmi pekne prezentovali. Priebeh maturitných skúšok bol plynulý, bez akýchkoľvek problémov, a atmosféra medzi jednotlivými členmi maturitných komisií bola tiež príjemná,“ vyjadrila sa bezprostredne po skončení maturitných skúšok predsedníčka celoškolskej maturitnej komisie, Mgr. Silvia Barcajová, a svoje postrehy pridáva aj Ing. Viera Ďurjančíková, predsedníčka maturitnej komisie pracovníkov marketingu: „Funkciu predsedníčky nevykonávam prvýkrát, takže už mám nejaké skúsenosti z iných škôl a môžem porovnávať celkovú úroveň prípravy a samotný priebeh maturít. Ale aj vedomosti a schopnosti žiakov – maturantov. Som tu prvýkrát a cítila som sa tu veľmi príjemne. Žiaci bolí milí, niektorí trochu vystrašení a niektorí aj veľmi zábavní. Dúfam, že som ich veľmi nevytrápila. Želám im všetkým veľa šťastia a pevnú ruku pri ťahaní témy na teoretickej časti maturít. Verím, že úspešne zvládneme aj túto časť. Chcela by som však poďakovať za pohostinnosť a príjemnú spoluprácu učiteľke Ing. Karolíne Hukelovej a majsterkám odborného výcviku Bc. Vlaste Vilhanovej a Bc. Kriste Hambálkovej, ktoré boli členkami maturitnej komisie. Ale aj vedeniu školy a ostatným zamestnancom.“

Zaujímali nás aj názory a pocity samotných štvrtákov. Slávnostne naladení, v spoločenských oblekoch, na ktorých sa zelenala stužka nádeje, už neboli tými žiakmi, ktorých sme stretávali počas uplynulých štyroch rokov. Predstúpili pred nás dospelí, zodpovední ľudia, ktorí prezentovali svoje zručnosti s veľkou dávkou zodpovednosti a tiež s hrdosťou k svojej profesii.

Prinášame vám pocity dvoch z nich: „Mám dobrý pocit z toho, že som úspešne zvládol PČOZMS. Keď som ráno prišiel do školy, zmocnila sa ma obava, že výsledná známka z obhajoby maturitnej práce bude nedostatočná. Prvý môj nácvik na obhajobu začal v pondelok a naposledy som si precvičoval obhajobu v stredu ráno od 4:00 hod. Keď som prišiel na rad, tak som mal radosť z toho, že konečne budem môcť prezentovať a ukázať, čo vo mne je. Potom prišiel moment, keď sme všetci čakali na výslednú známku a obava z konečného hodnotenia sa zvyšovala. Ale keď som sa dozvedel, že ma komisia ohodnotila dvojkou, bol som veľmi šťastný. Som rád, že som mal možnosť obhájiť svoju prácu a prezentovať všetky znalosti získané počas štúdia na tejto škole.“ Takto sa vyjadril Michal Rybár zo IV. E a jeho spolužiačka Terka Blašková si o tejto udalosti priam zauvažovala: Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky... Slovné spojenie, ktoré vo  štvrtom ročníku na strednej škole prenasleduje snáď každého žiaka. Po dlhom čase, ktorý každý z nás mal na vypracovanie projektu, prišiel deň jeho obhajoby. Hodiny strávené za počítačom a v teréne, dlhé strany maturitného projektu a písmenká v prezentácii zrazu dostanú 30 minút na to, aby sme dokázali, že sme zadanú tému pochopili správne. Keď sme sa tu ráno stretli, na každom z nás bolo vidieť stres. Veď predsa len, čakali sme na našu prvú skúsenosť s obhajobou našich prác. Keď sme však počuli niekoľko milých slov od pána riaditeľa a našej pani majsterky, cítili sme sa oveľa pokojnejšie. Potom som už prišla na rad ja a mojich tridsať minút. So zarazeným dychom som vošla do triedy, do ktorej som vchádzala už štyri roky. Až keď som pozrela pred seba a videla štyri tváre plné očakávania a dobrej nálady, fotky mojich spolužiakov na tabuli a fotky starších žiakov povešané po stenách,  vtedy zo mňa opadol aj ten posledný kúsok trémy, ktorú som mala. Postavila som sa k projektoru, pozrela na svoju reklamnú kampaň a po pol hodinke som si uvedomila, ako rýchlo vie tento čas uplynúť J“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Bc. Miloslav Lichý

          Matúš Šimko, IV. E

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
20.04.2018
a meniny má Marcel
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.