Študijne oddelenie: 048/4341 222
Naši budúci prváci absolvovali prijímacie konanie

Naši budúci prváci absolvovali prijímacie konanie

Úlohou deviatakov základných škôl v predchádzajúcom období bolo rozhodnúť sa, kam pôjdu študovať na strednú školu, a podať si prihlášku. Pre tú našu sa v tomto školskom roku rozhodlo 385 žiakov. A úlohou Predmetovej komisie prírodovedných predmetov a Predmetovej komisie jazyka a komunikácie a spoločenskovedných predmetov bolo pripraviť testové úlohy na prijímacie konanie. Obidve komisie pripravili po 20 testových úloh s možnosťou výberu odpovede, pričom boli zamerané na základné učivo na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy z matematiky a slovenského jazyka.

Prvé kolo prijímacieho konania sa uskutočnilo 9. mája a malo sa ho zúčastniť 168 žiakov. Nakoniec asi 10 z nich neprišlo. Hoci sa „prijímačky“ začínali o 08,00 hod., pred budovou školy už pred siedmou hodinou postávali hlúčiky deviatakov. Niektorí prišli sami, tí zo vzdialenejších oblastí v sprievode svojich rodičov. Vo vestibule odovzdali návratku a zaregistrovali sa. O ôsmej hodine už v jednotlivých triedach zavládlo ticho a žiaci usilovne pracovali na testových úlohách zo slovenského jazyka. Pred triedami na nich netrpezlivo čakali rodičia. A my sme boli zvedaví nielen na to, ako túto chvíľu prežívajú, ale aj na to, odkiaľ prichádzajú a prečo sa pre štúdium na našej škole rozhodli.

Helena a Dalibor Gregorovci z Uhorského pri Poltári už štyri roky žijú v Rakúsku. Ich syn Dalibor si našu školu našiel na internete a oni ho v jeho rozhodnutí podporili, pretože vedia, že grafika je to, čo ho baví.

Pred ďalšou učebňou stretávame nášho bývalého žiaka Igora Strelníka z Dobrej Nivy. Spolu so svojou mamou čakajú na sestru, ktorá sa prihlásila na študijný odbor pracovník marketingu.

„Chodili sem obidvaja synovia, Igor študuje VŠ v Žiline a mladší, Matúš, pracuje vo svojom odbore v Telekom, a. s. Viem, že vaši absolventi nájdu uplatnenie. Dcéru zaujala ekonomika a tu získa aj praktické zručnosti. Ráno mala strach, ale učí sa dobre a keď ju niečo baví, ide si za svojím cieľom. Určite to zvládne,“ prezradí matka, a to už dcéra vychádza z dverí učebne. „Slovenčina bola celkom ľahká, no našli sa aj ťažšie otázky, pri niektorých som si nebola celkom istá, a tak som správnu odpoveď tipovala.“

Nikola Kánová z Brezna sa o našej škole dozvedela od kamarátok a prezradila nám, že má zo skúšok stres a hoci sa jej slovenčina zdala ľahká, v niektorých otázkach sa pomýlila. Aj Viktória Gašparovičová z Dolnej Ždane, ktorá sa zúčastnila prezentácie našej školy v Žiari nad Hronom, si nie je celkom istá, či budú všetky odpovede správne. Obidve chcú študovať marketing. Trojica chlapcov z Turčianskych Teplíc – Jožko, Jakub a Marco – sa rozhodli pre grafiku. O našej škole sa dozvedeli od kamarátov a tiež z letákov. Hoci dúfali, že prijímačky budú ľahšie, veria, že to zvládli. Jakub Čema je zo súkromnej ZŠ u Filipa a pretože ho bavia počítače, rozhodol sa študovať odbor mechanik počítačových sietí. To, že táto škola je dobrá, sa dozvedel od kamaráta a následne mu ju odporučili viacerí. Odpovede na testové otázky vedel, a tak odchádza spokojný. Mechanikom počítačových sietí chce byť aj Martin Chovanec z Martina. Školu mu tiež odporučil kamarát a verí, že skúšky zvládol aj napriek tomu, že sa trochu obával. Aj Filip a Kevin z Banskej Štiavnice si myslia, že to zvládli, hoci otázky sa im zdali dosť ťažké. „Učili sme sa ako na monitor. Podali sme si k vám obidve prihlášky a hoci som sa rozhodoval medzi SPŠ JM a vašou školou, prišiel som sem. Vaša škola má lepšie referencie a mám tu aj kamaráta,“ dodáva Filip. Mário z Bánoviec nad Bebravou si našu školu našiel na internete. Zdala sa mu dobrá, a preto prišiel na Deň otvorených dverí a táto návšteva rozhodla. Dal si k nám obidve prihlášky. Ak ho neprijmú na odbor GDM, bude študovať v odbore MPS. Aj keď matematika mu ide lepšie, zvládol aj slovenčinu. A naopak, Jakub a Richard zo Zvolenskej Slatiny, si myslia, že testy zo slovenského jazyka boli, až na niektoré „chytáky“, ľahké a ťažšia sa im zdala matematika. O škole sa tiež dozvedeli z webovej stránky a podali si rovnako obidve prihlášky k nám.

Ďalších 217 žiakov sme privítali vo štvrtok 11. mája 2017. Medzi inými aj Lukáša Micheľa z Vígľaša, ktorý tu už bol v utorok, pretože si tiež podal k nám obidve prihlášky. Aj preto, že tu má kamaráta, ktorý je so svojou školou spokojný. Ak nebude prijatý na odbor GDM, bude študovať TITT. A aké boli testové otázky dnes? „Boli iné, dnes sa mi zdali ťažšie,“ skonštatoval.

Zastavili sme aj Kristínku Stejskalovú z Vrútok, ktorá sa chce stať pracovníčkou marketingu. „Už som prijatá na Športové gymnázium do Žiliny. No tento odbor ma baví viac a vôbec neviem, ako sa rozhodnem,“ prezradila nám zamyslene.

Stretávame aj starých rodičov z Turčianskych Teplíc, ktorí sprevádzajú svojho vnuka. Tiež je tu už druhýkrát a o inej škole ani neuvažuje. Rodičia Dominika Liptáka z Martina nám prezrádzajú, že syn už bol na prijímacom konaní na SPŠ v Martine, kde sa prihlásil na odbor elektrotechnika. No radšej by išiel študovať k nám. Aj napriek tomu, že testové otázky boli ťažšie ako na predchádzajúcej škole, dúfa, že ich zvládol a že bude prijatý. Radovan Vlnieška z Liptovskej Osady má prvú prihlášku podanú na SPŠ JM a dnes sa pokúša urobiť prijímačky v odbore GDM. Myslí si, že obidve školy sú na rovnakej úrovni.

Po skúškach z matematiky opúšťajú brány našej školy aj tí poslední návštevníci. Teraz už budú čakať na rozhodnutie o prijatí, respektíve neprijatí na zvolené odbory. Prajeme im veľa šťastia a tešíme sa na nich v budúcom školskom roku.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
18.06.2018
a meniny má Vratislav(a)
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.