Študijne oddelenie: 048/4341 222
Prezentácia odborných zručností v II. B a odborná súťaž pod názvom „Som rýchly posol dobrých správ“

Prezentácia odborných zručností v II. B a odborná súťaž pod názvom „Som rýchly posol dobrých správ“

Koniec školského roka už tradične patrí okrem výletov a exkurzií aj opakovaniu učiva. Na odbornom výcviku v II. B triede druhá skupina, už tradične, pripravila pre svojich spolužiakov prezentáciu a tento raz ju obohatila aj o odbornú súťaž. Nakoľko druhý polrok patril dodávaniu zásielok a počas odborného výcviku na pošte Banská Bystrica 1 žiaci chodili aj na doručovacie pochôdzky, celá prezentácia a aj súťaž boli zamerané práve na oblasť doručovania, riešenia nepravidelností a vybavovania reklamácií. Nezabudli v nej ani na workshopy a exkurzie, ktoré počas školského roka absolvovali. V rámci vybavovania reklamácií pripomenuli aj návštevu ombudsmana koncom minulého kalendárneho roka.

V tomto školskom roku, minulý rok sa zapojili do prezentácie len traja žiaci, prezentovali už všetci a išlo im to veľmi dobre. U niektorých zohrala svoju úlohu aj tréma, ale práve takáto forma vyučovania im pomôže naučiť sa ju prekonávať. A aby to nemali také jednoduché, prišli sa na nich pozrieť aj zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie Ing. Katarína Štrónerová, vedúca predmetovej komisie pre ekonomické predmety Ing. Karolína Hukelová a majsterka OV Bc. Krista Hambálková.

Po prezentácii nasledovala súťaž odborných zručností pod názvom „Som rýchly posol dobrých správ“. Každá skupina vytvorila trojčlenné družstvo, ktoré malo za úlohu na základe mapky doručovacieho rajónu zaradiť smery doručovacej pochôdzky 30 zásielok. A aby to nemali také jednoduché, mali pripravený aj výpis z doručovacieho záznamu, na základe ktorého mali zásielku doposlať alebo vrátiť späť, pretože firma bola na uvedenej adrese zrušená. Zásielka, pri ktorej je náhradné doručenie vylúčené, nebola vôbec vyplatená, a tak ju bolo potrebné zaťažiť doplatným a na iný rajón presmerovať zásielku, ktorej adresát sa v obvode daného doručovacieho rajónu nenachádza.  

Dvaja spolužiaci merali čas a mohlo sa začať. Súťažiaci postupovali naozaj profesionálne a spolužiaci, ktorí nesúťažili, ich neustále povzbudzovali. Napríklad aj zaspievaním piesne o poštárovi. Okrem času bola rozhodujúca aj kvalita práce. Za každú chybu sa súťažnému družstvu pripočítalo 5 trestných sekúnd. Nakoniec zvíťazilo družstvo hostí v zložení Kristián Boháčik, Petra Bíbelová a Michaela Eremiášová. Družstvo organizátorov súťaže, ktoré tvorili Martina Vodičková, Kristián Karaba a Mária Klieinová, hoci malo menej chýb, skončilo na druhom mieste. Žiaci však neboli vôbec smutní a, rovnako ako víťazi, aj oni sa potešili darčekom od Slovenskej pošty, a. s.

A aké pocity si odniesli z tohto podujatia?

„Pre svojich spolužiakov sme pripravili prezentáciu, ktorou sme im chceli priblížiť informácie a poznatky, ktoré sme počas školského roka na OV získali. Aj napriek menšej tréme a nedostatku času na prípravu sme prezentovali úspešne a s úsmevom na tvári. Do tejto prezentácie sa zapojilo viac spolužiakov, a tak niektorí pred publikom prezentovali po prvý raz. Naše pocity boli zo začiatku zmiešané, nevedeli sme, čo očakávať. O chvíľu sa však tréma vytratila a rozviazali sa nám jazyky. Najviac nás potešila pochvala od našich majsteriek a, samozrejme, od našej pani triednej učiteľky, ktorým sa prezentácia páčila. Konštruktívnej kritike a radám do budúcnosti sme sa však nevyhli.

Pokračovala súťaž odborných zručností. Ako pri každej aktivite, ani do tejto súťaže sa nám veľmi nechcelo, motiváciou však boli výhry, ktoré na nás čakali. V súťaži sme skončili druhí, ale bola to naša chyba. Niektoré listy sme mali založené pod dokumentmi a nevedeli sme ich nájsť. Pomýlili sme si aj niektoré čísla, ale tá atmosféra stála za to. Čas ubiehal veľmi rýchlo, lebo po tréme, ktorú sme mali pri prezentácii, nastúpil ešte väčší pocit zodpovednosti a, samozrejme, nervozita. Mapa bola zrazu veľmi veľká a neprehľadná. Tešíme sa, že sme si zopakovali učivo a pripravili súťaž aj pre spolužiakov z prvej skupiny.“ Toto sú slová, na ktorých sa zhodli Martinka Vodičková a Kristián Karaba a pripája sa aj Júlia Jendreasová: „Verejne, pred publikom, som prezentovala prvýkrát, ale stres rýchlo opadol. Prezentovala som pokojne, lebo som sa cítila dobre. Bola to veľmi dobrá skúsenosť, ktorá ma určite posunula na mojej profesionálnej dráhe.“

Svoje pocity vyjadril aj Filip Fröhlich, ktorý celý čas svojich spolužiakov povzbudzoval: „Patrím do prvej skupiny, a tak som sa prezentácie zúčastnil len ako hosť. Prezentácia ma zaujala, a aj tímová práca spolužiakov z druhej skupiny. Tento raz som nesúťažil, ale atmosféra bola skvelá a rád som spolužiakov povzbudzoval. Som rád, že som sa zúčastnil aj zážitkového učenia formou súťaže a dúfam, že si ho v budúcnosti zopakujeme. Teší ma aj záujem členov vedenia školy, ktorí si našli čas a ich prítomnosťou sa celé podujatie stalo profesionálnejším.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč        

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
20.07.2018
a meniny má Ilja
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.