Študijne oddelenie: 048/4341 222
Workshop a tréning komunikačných zručností

Workshop a tréning komunikačných zručností

Aby sa z našich žiakov stali dobrí manažéri, musia mať dobré komunikačné a prezentačné schopnosti. A aby ich čo najskôr získali, už v prvom ročníku sa na odbornom výcviku venujú verbálnej a neverbálnej komunikácii. Jednou z aktivít, ktoré vedú k získavaniu a upevňovaniu zručností, je aj tréning komunikačných zručností. Tu žiaci zažívajú rôzne modelové situácie a aktivity zamerané na rozvoj komunikačných zručností. Na záver tematického celku zameraného na komunikáciu sa pracovníci marketingu z I. E triedy zúčastnili workshopu, ktorý zrealizovala konzultantka Informačného centra mladých v Banskej Bystrici Mgr. art. Ivana Kivaderová.

            Na začiatku svojej prezentácie sa predstavila, vďaka čomu sa dozvedeli, že je divadelná herečka a venuje sa aj občianskemu združeniu Červený nos. Ako členka tohto združenia sa stará o psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov, a tým pomáha k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu, pretože smiech lieči. Svojimi aktivitami zaujala pozornosť žiakov hneď na začiatku.

A hneď na začiatku ich upozornila aj na to, že pri každej komunikácii musia myslieť na to, že povedané ešte nie je počuté, počuté ešte nie je pochopené, pochopené ešte nie je prijaté a prijaté ešte nie je upevnené a podržané. Vyslovila aj ďalšiu zaujímavú myšlienku: „Človek nemôže nekomunikovať.“ V rámci prezentácie sociálnej komunikácie žiakom priblížila komunikačné štruktúry, monológ a dialóg, druhy komunikácie. Dozvedeli sa, že sila komunikácie je v sile slova. Potom sa už venovali neverbálnej komunikácii – mimike, postojom, gestám, komunikácii činmi a správaním sa. Jej rozprávanie bolo doplnené historkami, zážitkami a radami, ako urobiť dobrý dojem na ľudí. Svoju prezentáciu doplnila aj aktivitami, kde si žiaci vyskúšali priestorové vzdialenosti.

Záver patril aktivite, v ktorej žiaci na základe obrázkov vysvetľovali, čo znamenajú jednotlivé postoje, gestá a signály reči tela, a následne o tom diskutovali. Snažili sa uhádnuť, čo znamenajú signály tela zobrazených postavičiek. Do tejto aktivity sa zapojilo najviac žiakov a niektorí svoje pocity aj vyjadrili.

„Dnešný workshop považujem za fajn nápad. Bolo to zaujímavé, či už samotná prezentácia, ale aj praktické ukážky. Doplnil som si vedomosti, usmernilo ma to v mojej profesii. Uvítal by som ešte viac aktivít. Zaujal ma celkový prejav prednášajúcej, bol veľmi príjemný a dobre sa to počúvalo.“ Toto sú dojmy Patrika Kalianka a svoje pocity prezradila aj Natália Olivierová: „Bolo to veľmi zaujímavé. So spolužiakom sme si vyskúšali komunikáciu, keď sme boli k sebe otočení chrbtom, čo nebolo veľmi príjemné. Príjemná nebola ani komunikácia, keď vstúpil do mojej intímnej zóny. V podstate sme si overili svoje vedomosti, ktoré sme od začiatku septembra získali na odbornom výcviku. A zdokonalili už získané zručnosti.“ Alexandra Mesiariková dodala, že si doplnila aj informácie, ktoré doposiaľ nemala, a skonštatovala, že ona a jej spolužiaci prejavili o prezentáciu záujem aj preto, že im bola sprostredkovaná nielen profesionálne, ale aj im veľmi blízkym spôsobom.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
24.10.2018
a meniny má Kvetoslava
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.