Študijne oddelenie: 048/4341 222
Upevňovanie komunikačných  zručností

Upevňovanie komunikačných zručností

Už tradične sa prváci študijného odboru pracovník marketingu na odbornom výcviku v prvom ročníku venujú získavaniu a zdokonaľovaniu komunikačných zručností.

Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je už niekoľko rokov aj workshop „Komunikácia veselo i vážne“, ktorý si pre našich žiakov pripravila Mgr. Gabriela Selecká, zamestnankyňa CVČ JUNIOR Banská Bystrica. Tematický celok „Komunikácia“ sme preto aj v tomto školskom roku ukončili práve účasťou na tomto podujatí.

Možnosť overiť si svoje vedomosti a tiež praktické zručnosti z oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie žiaci prijali s nadšením. Aktívne sa zapájali asi do desiatky rôznych aktivít, ktoré ich evidentne zaujali, a mnohí z nich si asi ani neuvedomili, že sa učia a upevňujú si svoje doterajšie pracovné zručnosti. V prvej aktivite išlo o bližšie spoznanie sa, kde sa každý zo žiakov musel za jednu minútu predstaviť a povedať niečo o sebe. Potom ostatní reprodukovali to, čo si zapamätali o svojom spolužiakovi. Následne si ukazovali, ako neverbálne komunikovať tak, že sa postavili na špagát znázorňujúci most nad priepasťou. Tu sa mali abecedne zoradiť bez toho, aby zišli zo špagátu. Aj nakreslenie obrázku podľa pokynov spolužiaka, ktorý ho opisoval podľa predlohy, bolo náročné, ale zároveň zábavné.

Aj žiaci zhodnotili tieto aktivity ako veľmi podnetné. Všetci sa zhodli na tom, že sa im táto forma vyučovania páčila. Páčilo sa im tiež, že to bolo zrealizované hravou formou a všetky aktivity boli zároveň aj zábavné. Tešilo ich, že sa o sebe dozvedeli viac informácií. Ocenili fakt, že hoci aktivity boli zábavné, nútili ich premýšľať, ale tiež to, že do diania boli zapojení všetci. Nakoniec všetci vyslovili prianie, aby podobných edukatívnych podujatí bolo čo najviac.

Hlavným cieľom tohto zážitkového vzdelávania je rozvíjanie tvorivých postupov, aktívneho komunikovania, lepšieho vytvárania neformálnych vzťahov, ale predovšetkým intenzívneho učenia sa z prežitého namiesto zhromažďovania informácií. Nakoľko obvyklou formou zážitkového učenia je práve workshop, sme radi, že ho môžeme žiakom priblížiť aj prostredníctvom takých organizácií, ako sú Informačné centrum mladých alebo Junior Centrum v Banskej Bystrici.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
24.10.2018
a meniny má Kvetoslava
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.