Študijne oddelenie: 048/4341 222
Pracovníci marketingu mobilného operátora v Telekome

Pracovníci marketingu mobilného operátora v Telekome

Žiaci z I. E mali na odbornom výcviku opäť možnosť vyskúšať si a preveriť svoje komunikačné zručnosti na modelových situáciách ústretového vybavovania zákazníka. Veď správať sa asertívne a zvládať agresívnych zákazníkov si vyžaduje naozaj odbornú prípravu. Niektorí z nich pristupovali k spracovaniu témy s istou dávkou kreativity, a tak nebola núdza ani o humorné situácie.

To, ako využívajú jednotlivé techniky asertívneho správania v predajnom procese zamestnanci špecializovanej predajne Telekom na Námestí Slobody v Banskej Bystrici, im priblížil vedúci, pán Martin Grman. Porozprával žiakom, ako postupujú pri vedení obchodného rozhovoru, a tiež im priblížil postup vybavovania reklamácií.

Aby mohol zákazník čokoľvek reklamovať, musí v zákonnej lehote dvoch rokov predložiť doklad o zakúpení daného produktu alebo služby. Ak ide o reklamáciu produktu (mobilného telefónu alebo príslušenstva), spíše sa reklamácia a poškodený, resp. nefunkčný telefón sa postúpi prostredníctvom servisného strediska priamo výrobcovi. Najčastejšou poruchou funkčnosti mobilného zariadenia je používanie inej ako originálnej nabíjačky. Ak je ale zjavné, že si produkt poškodil zákazník mechanicky alebo zlým zaobchádzaním sám, reklamácia mu nebude uznaná. Každá reklamácia musí byť vybavená do 30 dní a na tento čas zákazníkovi mobilný operátor poskytne náhradný telefón.

Žiaci sa dozvedeli aj to, že každý zákazník si môže zakúpený tovar poistiť a po zaplatení sumy od 1,50 do 5,00 € mu poisťovňa vyplatí akékoľvek poškodenie. Pán vedúci im porozprával aj kuriózny prípad zákazníka, ktorý si hneď po zakúpení telefónu rozmyslel, že chce iný, a nechal si svoj nový telefón prejsť autom. Vzápätí ho reklamoval. Predajňa mu následne vrátila sumu telefónu. Toto správanie žiaci, samozrejme, odsúdili, pretože sa im nezdalo férové voči predajcovi.

Predajný proces alebo vedenie obchodného rozhovoru so zákazníkom mohli žiaci sledovať priamo v predajni mobilného operátora, pretože táto prezentácia sa uskutočnila v čase  plnej prevádzky a o zákazníkov naozaj nebola núdza.

Veríme, že nové vedomosti získané v reálnom prostredí im pomôžu pri ďalších odborných činnostiach.

Autorka a foto: Bc. Vlasta Vilhanová

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
24.10.2018
a meniny má Kvetoslava
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.