Študijne oddelenie: 048/4341 222
iBobor

iBobor

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže.

 

V dňoch 12. - 16. novembra 2018 sa uskutočnil 12. ročník medzinárodnej súťaže iBobor, ktorej sa naša škola pravidelne zúčastňuje už niekoľko rokov. Tohto roku sa na Slovensku zúčastnilo 74 928  súťažiacich z 979 škôl.

Naši žiaci súťažili v kategóriách Juniori (1. a 2. ročník), kde bolo prihlásených 26 žiakov a Seniori (3. a 4. ročník), prihlásených bolo 14 žiakov.

V kategórii Juniori súťažilo 7 185 súťažiacich.
V kategórii Seniori súťažilo 4 086 súťažiacich.

Súťaž prebiehala on-line na internetovej stránke www.ibobor.sk a v presne stanovených termínoch boli aktivované testy. Vstup do testov bol žiakom umožnený pomocou hesla, ktoré každý žiak dostal. Jednotlivé heslá boli vygenerované systémom na základe elektronicky vyplnených prihlášok, ktoré odosielal koordinátor súťaže pre jednotlivé školy.

Žiaci sa na súťaž mohli pripravovať aj doma tak, že si na danej webovej stránke preriešili úlohy z minulých ročníkov. Maximálny počet bodov, ktorý mohli získať v súťaži, bolo 80. Žiaci, ktorí získali viac ako 70 bodov dostali diplomy úspešného riešiteľa súťaže. Z našej školy to bolo tohto roku najviac ocenených žiakov:

  • Seniori – Dominik Bobák IV.D, Peter Kováč III.D, Adam Chrenko III.D, Marcel Fudor IV.D, Jozef Horváth IV.D, Jozef Acs IV.D
  • Juniori – Daniel Kurajda I.D, Lukáš Ďaďo I.D, Matej Jedlička I.D, Dominik Zajac II.D, Filip Belovický II.D, Marek Tonka II.D, Michal Koreň II.D, Tomáš Dianiška I.D, Jakub Matúch II.D

Blahoželáme a všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

                                                                            

autor:  PaedDr. Marta Petrová (koordinátor súťaže)

 

iBobor foto

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
16.12.2018
a meniny má Albína
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.