Študijne oddelenie: 048/4341 222
Vianočné prázdniny sa skončili, prišiel nový rok a my sme sa vrátili do školy. Už s prvým odborným výcvikom prišla aj veľmi zaujímavá exkurzia na vyclievaciu poštu v Banskej Bystrici.…
Finančná olympiáda organizovaná spoločnosťou OFB ponúka študentom stredných škôl možnosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a získať atraktívne výhry. Do tejto súťaže sa naša škola zapojila už po…
Od septembra už ubehli štyri mesiace, počas ktorých sa prváci stihli zorientovať a profilovať v odbore, pre štúdium ktorého sa rozhodli. Nebolo tomu inak ani v I. E. Pracovníci marketingu…
Posledný odborný výcvik pred Vianocami využili žiaci II. B študijného odboru klientsky manažér pošty na zorganizovanie Vianočnej súťaže odborných zručností. Žiaci tohto študijného odboru si počas štúdia neosvojujú len technologické…
Naši žiaci boli opäť úspešní. V krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní, ktoré sa konalo v Školskom výpočtovom stredisku v Banskej Bystrici, obsadili vynikajúce miesta v obidvoch kategóriách. V kategórii web dizajn získali:…
  V septembri, tak ako vždy po minulé školské roky, sa druháci študijného odboru pracovník marketingu začali na odbornom výcviku venovať prieskumu trhu. Už tradične žiaci tohto odboru získavajú svoje odborné…
Prvý decembrový utorok už tradične naša škola organizuje deň otvorených dverí. Ani tento rok tomu nebolo inak. Už od začiatku vyučovania naši žiaci pred vrátnicou netrpezlivo očakávali deviatakov, aby ich…
Pod záštitou Slovenskej asociácie halového veslovania sme 1. 12. 2016 na našej škole usporiadali Majstrovstvá stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja v halovom veslovaní. Podujatie otvoril príhovorom vedúci SAHV Mgr. Valent a pokyn…
Naša škola usporiadala dňa 27. októbra 2016 oslavu sviatku Halloween. Vyučovalo sa netradične. Žiaci sa prezliekli do kostýmov, masiek a zmenili sa nepoznanie. Masky si buď požičali, alebo si ich sami…
Na ústredí Slovenskej pošty, a. s. v Banskej Bystrici na 14. poschodí sídli ombudsman Slovenskej pošty. Inštitút poštového ombudsmana zriadila pošta s cieľom zvýšiť spokojnosť svojich zákazníkov, ktorí nie sú spokojní s vybavením…
Strana 9 z 16

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
26.05.2018
a meniny má Dušan
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.