Študijne oddelenie: 048/4341 222
Dňa 24. októbra 2016 žiaci I. E triedy odbor KMP navštívili Poštové múzeum v Banskej Bystrici. Cieľom exkurzie bolo spoznať históriu poštovníctva prostredníctvom zbierkových predmetov, ktoré sa používali na poštách v minulosti.…
Začiatok niečoho nečakaného, ten pocit dobrodružstva, ktorý nám spôsobuje husiu kožu a nedá nám v noci spávať. Pre nás ako skupinku vybraných jednotlivcov to bol pevne zakotvený dátum v kalendári, lebo to bolo…
Dňa 5. 10. 2016 sa uskutočnil 55. ročník Horehronských hier. 15 žiakov našej školy pod vedením Mgr. Atilu Barusa sa v nie veľmi priaznivom počasí veľmi dobre zhostilo svojich disciplín. Žiaci…
Pod týmto názvom Mgr. Gabriela Selecká, zamestnankyňa CVČ JUNIOR Banská Bystrica, zrealizovala workshop pre žiakov prvého ročníka študijného odboru pracovník marketingu na SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica.                 Možnosť…
Vždy nás poteší, keď vidíme, akých úspešných absolventov vychovala naša škola. Jedným z nich je aj Martin Hegedüš, ktorý študuje informatiku v Dánsku. Svoje skúsenosti o živote a o štúdiu v Dánsku prišiel prezentovať aj…
26. september je venovaný Európskemu dňu jazykov a jazykovej diverzite v krajinách Európy. Pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie pripravuje Európske dokumentačné centrum Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici podujatie,…
Dobrý manažér potrebuje sformulovať svoje myšlienky v písomnej forme alebo v osobnom rozhovore tak, aby mu druhá strana správne porozumela. Nie je to samozrejmosť, nedorozumenia sú bežné, a preto potrebujeme…
Podnikateľské a inovačné centrum v Banskej Bystrici (alebo Podnikateľský inkubátor) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej účelom je vykonávať aktívnu podporu podnikateľských subjektov a vytvárať atmosféru pre inovatívne podnikanie v regióne – úlohou…
Pracovníci marketingu sa v prvom ročníku, tak ako po iné roky na odbornom výcviku, venovali verbálnej a neverbálnej komunikácii. V rámci tréningu komunikačných zručností si vyskúšali rôzne modelové situácie a…
Dňa 30. septembra 2016 sa študenti našej školy z tried I. B a I. D zúčastnili akcie Noc výskumníkov 2016.   Počas celého dopoludnia mali  naši žiaci možnosť sledovať rôzne experimenty a aj priamo sa…
Strana 10 z 16

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
26.05.2018
a meniny má Dušan
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.