Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

Ani v piatok  23. novembra 2018  žiaci I. E nemali núdzu o zážitkové učenie. Na odbornom výcviku sme privítali Ing. Jána Krchňavého, ktorý je naším spolupracovníkom už od vzniku študijného odboru pracovník marketingu. V minulosti vlastnil špecializovanú predajňu  Telekom a aj v súčasnosti sa venuje marketingu a podnikaniu. Ale hlavne mladým ľuďom, pre ktorých si dokáže vždy nájsť čas. Nebolo tomu inak ani teraz a okrem inscenovaného vedenia obchodného rozhovoru pri predaji produktov mobilných operátorov poskytol žiakom aj niekoľko ďalších užitočných informácií a  rád do života.  Potom už koordinoval situácie obchodného rokovania, ktoré si pre jednotlivé dvojice žiakov pripravil. Pre predajcov mal pripravené pokyny, ktoré musel dodržiavať a pre zákazníkov tiež stanovil kritériá. Nikto okrem nich však nevedel, o aké situácie ide a tak vzniklo aj množstvo humorných situácií.  Žiaci, ako vždy,  tieto aktivity privítali s nadšením a po odchode pána Ing. Krchňavého o nich diskutovali, čím si utvrdzovali svoje nové poznatky. Niekoľko vyjadrení žiakov si môžete prečítať na nasledujúcich riadkoch:

„Dnes sme sa opäť učili hravou formou. Na workshop k nám prišiel pán Ing. Ján Krchňavý. Porozprával nám veľa nových a zaujímavých vecí, ktoré v budúcnosti určite každý z nás využije. Povedal nám najmä to, aká je komunikácia dôležitá, ako správne komunikovať so zákazníkom a na to  nadväzovali aj aktivity, ktoré sme s ním robili. Ja so spolužiačkou Laurou Muránskou som prezentovala  predajný proces u mobilného operátora. Ja ako zákazník, ktorý si chce kúpiť nový mobilný telefón, avšak bez príslušenstva, ako je ochranné sklo, poistka, slúchadlá a obal. Ona však mala za úlohu mi toto príslušenstvo  za každú cenu predať.  Bolo to poučné a veľa mi to dalo.“ To sú slová  Natálie Turisovej.

Tatiana Vozárová povedala: „Pán Ing.  Ján Krchňavý nám  hovoril o predajnom procese, o fázach komunikácie so zákazníkom. Dozvedeli sme sa ako prezentovať produkt tak, by si ho zákazník kúpil. Keď k nám príde zákazník s nejakou požiadavkou, mali by sme mu navrhnúť vždy dve riešenia.   Potom sme robili aktivity, pri ktorých bol jeden kupujúci a druhý predávajúci a kupovali rôzne produkty. Pri prvej dvojici kupujúca prišla do predajne mobilných telefónov a predávajúca jej podľa jej požiadaviek mala ponúknuť mobil. Keď jej predávajúca ponúkala doplnkové služby k mobilu, úlohou kupujúcej bolo odmietnuť všetko, čo jej navrhne. Ďalšia dvojica mala za úlohu v drogérií zahrať scénku pri predaji zubnej kefky za obmedzenú cenu  a posledná, tretia dvojica v predajni Volkswagen kupujúcej odporučiť auto podľa jej požiadaviek. Bol to zaujímavý workshop, z ktorého  sme sa opäť veľa dozvedeli.“

„Aj dnešný workshop nám obohatil odborný výcvik o poznatky  a skúsenosti z praxe a zo života. Najprv sme si spoločne zopakovali učivo, teda ako ústretovo a správne vybaviť zákazníka, ako a čo by sme mali robiť, aby sme urobili dobrý prvý dojem. To sme si mohli následne vyskúšať v pripravených  predajných situáciách. Nakoniec sme  prakticky prijali aj reklamáciu. Podľa môjho názoru vždy,  keď nám pani majsterka dohodne workshop, sa niečo nové priučíme.  Napríklad dnes som sa dozvedela, čo je to leasing. Veľmi som vďačná za tieto workshopy, snáď ešte zažijeme veľa podobných akcií.“  To sú záverečné slová Barbory Pántikovej a nám ostáva len veriť, že spôsob, akým sa snažíme u žiakov zdokonaľovať ich odborné zručnosti, okrem toho, že  obohacuje proces vyučovania,  prispieva  tiež k rozvoju ich kreativity a k lepšej príprave na ich budúce povolanie. 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová  a žiaci I. E

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Minulý týždeň  skončilo testovanie štvrtákov a hoci ešte stále prebieha hodnotenie testov, štvrtáci, ale aj žiaci tretieho ročníka,  mali možnosť ujasniť si predstavy o svojom budúcom smerovaní aj  účasťou na prezentácii  elektrotechnickej fakulty, ktorá bola premenovaná na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií  Žilinskej univerzity. Informácie o možnostiach, ktoré škola ponúka, im opäť po roku sprostredkovali odborní asistenti Ing. Andrej Hock, PhD. a  odborná asistentka  Ing. Michaela Schneiderová, PhD. z katedry mechatroniky a elektroniky, Ing. Peter Sýkora z katedry multimédií a informačných technológií a doktorand Ing. Roman Michalík z katedry riadenia a informačných systémov.

Preto sa v tento deň štvrtáci a tretiaci technických odborov zhromaždili v školskej jedálni a hneď potom, ako ich privítal riaditeľ školy Ing. Štefan Balogh, si mohli vypočuť ich  prezentácie.

Zamerali sa hlavne na prezentáciu bakalárskych študijných odborov na elektrotechnickej fakulte, ktoré považujú za perspektívne. Ako  výhodu svojej školy vyzdvihli možnosť zúčastniť sa študijných pobytov na najlepších univerzitách v Európe, tiež moderné vzdelávanie so špičkovým vybavením učební, ubytovanie v moderných internátoch, tiež to, že až 96 % absolventov nájde uplatnenie vo svojom odbore, bohaté kultúrne a športové zázemie a tiež možnosť získať štipendium až vo výške 1 200 €.

Potom sa už venovali prezentácii exponátov. Z projektov študentov predstavili hry na virtuálnu realitu, záverečné práce z predmetu programovanie mikropočítačov, diplomovú prácu, ktorou bola synchronizácia  motorov pomocou PLC.

Oboznámili ich tiež s podmienkami prijatia na štúdium a so všetkými možnosťami, ktoré škola ponúka. Nastal čas kladenia otázok, žiakov zaujímalo najmä to, ako je to s ubytovaním, s možnosťami uplatnenia sa po ukončení štúdia a s možnosťami získať štipendium. Množstvo položených otázok svedčilo o tom, že naši žiaci majú permanentný záujem o štúdium na tejto škole.

 „V stredu 21. 11. 2018 nám prišli predstaviť  svoje odbory a voľnočasové aktivity zástupcovia Žilinskej univerzity.  Dozvedeli sme sa tam, že  univerzita má celkom 7 odborov, z čoho je dokonca niekoľko z nich podporovaných štipendiami. Výhodou pre nás „chudobných“ študentov je, že štúdium  na univerzite je celkom zadarmo. Pri škole je možné zúčastniť sa rôznych športových aktivít, či už ide o futbal, stolný tenis alebo aj bojové športy. Okrem športu sa môžeme zúčastniť aj rôznych spoločenských akcií, ako sú napríklad školský ples, alebo ak preferujete niečo akčnejšie, máte možnosť zúčastniť sa aj na rôznych školských turnajoch. Výhodou našich žiakov je, že môžu  pokračovať v podobných odboroch, ako študujú tu na strednej škole,  napríklad Telekomunikácie pre práce v oblastí sietí alebo Multimediálne technológie, kde sa nájdu aj naši grafici. A aby som nehovoril len o svetlých stránkach, tak tu máme aj dva mínusy.... Univerzita je na kopci a parkoviská sú platené. Takže si buď začnite šetriť, alebo si urobte kondičku.“ Týmito slovami zhodnotil prezentáciu univerzity Martin Wagner z III. D.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

pondelok, 26 november 2018 08:20

Regionálna fotosúťaž v Lučenci

Už po tretí krát sme sa s grafikmi zúčastnili regionálnej fotosúťaže pre stredné odborné školy vyučujúce odbor GDM, ktorú aj tento rok pripravila a srdečne nás pozvala Stredná odborná škola technická v Lučenci. Témou bol kreatívny portrét. Atmosféra sa niesla v priateľskom a humornom duchu rozhovorov a výmeny skúseností. Súťažný tím tvorilo celkovo osem žiakov zo štyroch škôl - hostiteľskej školy, SOŠ v Tisovci, SOŠ Veľkého Krtíša a našej školy. Účastníci kreatívne riešili zadanú tému a k dispozícii mali dve pekné modelky z miestnej školy. Našu školu reprezentovali žiaci III. B Matej Pobežal a Adrián Zelienka pod vedením majstra odbornej výchovy Mgr. art. Petra Lukáča. Po milom uvítaní a registrácii účastníkov nasledovala príprava techniky, konzultácie k stanovenej téme a rozdelenie žiakov do skupín. Žiaci najprv prejavili vedomosti v krátkom písomnom teste a nasledovalo praktické fotenie, pri ktorom bol pre dvojicu žiakov vymedzený čas 40 minút na prípravu techniky a samotnú tvorbu. Nasledovala úprava, retuš fotiek a výstup v podobe dvoch snímok od každého žiaka. Päť členná porota hodnotila: celkový dojem, správne zaostrenie, kompozíciu a výrez, tonalita pleti, množstvo šumu a detailov, adekvátnosť retuše, splnenie základných technických kritérií. Krátko po obede nasledovalo slávnostné vyhodnotenie výsledkov, ktorého sa zúčastnil aj riaditeľ odboru školstva na VUC Banská Bystrica Mgr. Miroslav Martiš. Po gratuláciách a oceneniach prišlo veľmi chutné prekvapenie v podobe veľkej hostiny tamojšieho školského šéfkuchára. Úspech sme síce nezožali taký ako by si každý želal, ale naši žiaci veľmi statočne zabojovali a v danej situácii vydali zo seba všetko.

Odchádzali sme s veľmi dobrými pocitmi a sme veľmi radi a nesmierne si vážime vynaloženú starostlivosť a ochotu miestnych ľudí, ktorí sa o nás postarali.

 

utorok, 27 november 2018 08:09

iBobor

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže.

 

V dňoch 12. - 16. novembra 2018 sa uskutočnil 12. ročník medzinárodnej súťaže iBobor, ktorej sa naša škola pravidelne zúčastňuje už niekoľko rokov. Tohto roku sa na Slovensku zúčastnilo 74 928  súťažiacich z 979 škôl.

Naši žiaci súťažili v kategóriách Juniori (1. a 2. ročník), kde bolo prihlásených 26 žiakov a Seniori (3. a 4. ročník), prihlásených bolo 14 žiakov.

V kategórii Juniori súťažilo 7 185 súťažiacich.
V kategórii Seniori súťažilo 4 086 súťažiacich.

Súťaž prebiehala on-line na internetovej stránke www.ibobor.sk a v presne stanovených termínoch boli aktivované testy. Vstup do testov bol žiakom umožnený pomocou hesla, ktoré každý žiak dostal. Jednotlivé heslá boli vygenerované systémom na základe elektronicky vyplnených prihlášok, ktoré odosielal koordinátor súťaže pre jednotlivé školy.

Žiaci sa na súťaž mohli pripravovať aj doma tak, že si na danej webovej stránke preriešili úlohy z minulých ročníkov. Maximálny počet bodov, ktorý mohli získať v súťaži, bolo 80. Žiaci, ktorí získali viac ako 70 bodov dostali diplomy úspešného riešiteľa súťaže. Z našej školy to bolo tohto roku najviac ocenených žiakov:

 • Seniori – Dominik Bobák IV.D, Peter Kováč III.D, Adam Chrenko III.D, Marcel Fudor IV.D, Jozef Horváth IV.D, Jozef Acs IV.D
 • Juniori – Daniel Kurajda I.D, Lukáš Ďaďo I.D, Matej Jedlička I.D, Dominik Zajac II.D, Filip Belovický II.D, Marek Tonka II.D, Michal Koreň II.D, Tomáš Dianiška I.D, Jakub Matúch II.D

Blahoželáme a všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

                                                                            

autor:  PaedDr. Marta Petrová (koordinátor súťaže)

 

iBobor foto

piatok, 23 november 2018 14:03

AGÁTKA KAMENSKÁ

Fantázia a tvorba je niečo, čo obohacuje ľudskú myseľ aj dušu. Naši žiaci , ktorí študujú odbor grafik digitálnych médií, sú väčšinou šikovní v grafickej, možno výtvarnej oblasti. Medzi nimi však potichu a nenápadne študuje aj jedno milé dievča z II.A triedy, ktoré v sebe objavilo aj literárny talent. AGÁTKE KAMENSKEJ sa v jej veku podarila skvelá vec, napísala román, ktorý jej nedávno vydali knižne. Preto sme neváhali a položili jej pár zvedavých otázok.

 1. Agátka, prezraď nám niečo o sebe. Aká si, čomu sa venuješ vo voľnom čase?

Práve študujem GDM II. A. Škola ma veľmi baví , no neodmysliteľnou súčasťou môjho bežného života je písanie. Taktiež sa venujem  maľbe a kresbe. Umeniu som sa venovala už na ZUŠ v Banskej Bystrici. Priebežne sa pripravujem na výstavy, ktoré ma onedlho čakajú. Veľmi rada trávim čas s priateľmi, s rodinou a s mojimi mačkami. Som veľký milovník mačiek a nadšenec lietajúcich strojov.

 1. Čo ťa priviedlo práve k písaniu? Kedy si s písaním začala?

Inšpirovali  ma hlavne názory a postoje ľudí, ich povahové črty, odlišnosti medzi ľuďmi. Niekedy sa človek cíti byť iný ako ostatní, inokedy sa stráca v dave. Ja som sa tiež stretla s pocitom odlišnosti a zrazu som mala nutkanie začať písať knihu o vlastnej fiktívnej hrdinke. Od malička som veľmi rada písala a ostalo mi to až dodnes.

 1. Je knižka Ja nie som zo Zeme tvoj prvý príbeh?

Áno, je to môj prvý príbeh, ak nerátam zopár pokusov zo základnej školy, ktoré sú milou spomienkou na moje začiatky.

 1. Prosím ťa, prezraď nám aspoň niečo, o čom je tvoja knižka?

Hlavná hrdinka Zoe je obyčajné dievča žijúce v Austrálii, ktorej život sa zmení v jedinom okamihu. Na vlastnej koži zažíva, že mimozemská civilizácia existuje a dokonca je jej súčasťou. Nové skutočnosti v nej vyvolávajú najskôr strach, smútok a obavy. Zoe sa učí žiť v novom prostredí s druhou rodinou, spoznáva taktiež nepriateľov a prekonáva prekážky spolu s priateľmi a zažíva množstvo fascinujúcich príbehov.  Aj keď mimozemský život je úplne odlišný od pozemského, zisťuje úžasnú vec: kdekoľvek vo vesmíre sa nachádzate, všade existuje láska, najmocnejší cit ľudskej existencie.

 1. Mnohých by zaujímalo, ako šestnásťročnému dievčaťu vyjde vo vydavateľstve vlastná kniha. Ako teda prebiehalo vydávanie knihy?

Keďže išlo o moje prvé vydanie, rozhodli sme sa najskôr o elektronické publikovanie knihy na stránke 1000knih.sk. Čoraz viac nás lákala predstava zhmotnenia diela do knižnej podoby a tu nám vyšiel v ústrety fantastický team 1000knih.sk, ktorý nám bol veľmi nápomocný a vďaka ktorému sme knihu mohli vydať.

https://www.okno-do-sveta-poznania.sk/products/ja-nie-som-zo-zeme/ - tlačená podoba knižky

http://www.1000knih.sk/obchod/sci-fi/ja-nie-som-zo-zeme# - elektronická podoba knižky

 1. Ako na tvoju knižku reagovalo okolie - rodina, priatelia, spolužiaci, učitelia?

Okolie bolo najprv prekvapené, keďže počas písania  som držala príbeh v tajnosti a brala som  to len ako výplň voľného času. Písanie  ma uchvátilo, premenilo sa na veľkú záľubu, no  a príbeh sa premenil na knihu. Aj moje osobné pocity boli úžasné, keď som si knihu mohla prvýkrát zobrať do vlastných rúk. Je to neopísateľný pocit.

 1. Máš už nápady na ďalšie knižky? Píšeš niečo práve teraz?

Áno, nedávno som dopísala druhé dielo, ktoré už len čaká na korekciu a vydanie. Zatiaľ sústreďujem nápady a myšlienky na tretiu knihu, ktorá je  v začiatočnom štádiu.

 1. A na záver nám skús povedať, kde by si sa rada videla povedzme o desať rokov?

Nepochybne chcem pokračovať v písaní, maľovaní a tvorení, ktoré ma maximálne napĺňa. Taktiež  plánujem venovať sa škole a čo sa týka vzdialenejšej budúcnosti, chcela by som spojiť  záujmy s  mojím odborom, ktorý ma vždy priťahoval a som šťastná, že mám možnosť ho študovať.  Mojím snom je spolupracovať s ľuďmi na vytvorení filmu, scenáru a seriálu a ak by som snívala ďalej, pokojne by mohlo ísť o jeden z mojich námetov.

Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov.

Mgr. Agáta Scholtzová

Foto: Agáta Kamenská

 

pondelok, 19 november 2018 12:04

FINANČNÁ OLYMPIÁDA 2018

Aj tento rok sa dňa 19. 11. 2018 žiaci III. E a IV. E triedy zapojili do 1. kola online súťaže „Finančná olympiáda“, ktorú organizuje spoločnosť PARTNERS GROUP SK, Nadácia PARTNERS.

Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti.

Online test bol zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Súťaž prebieha v troch kolách.

Zároveň je možnosť získať nasledovné výhry pre seba i pre svoju školu:

 1. miesto – vecná cena Apple MacBook Air pre študenta a finančná cena 2 000 € pre školu
 2. miesto – vecná cena Apple iPad mini pre študenta a finančná cena 1 000 € pre školu
 3. miesto – vecná cena Apple iPod nano pre študenta a finančná cena 500 € pre školu

Budeme si držať palce!

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

V dňoch 23. až 25. januára 2018 sa uskutočnil florbalový turnaj stredných škôl. Svoje družstvá prihlásilo  14 stredných škôl z Banskej Bystrice. Družstvá odohrali zápasy v štyroch skupinách a víťaz každej postúpil do finálového kola. Naši študenti vyhrali oba zápasy v skupine a do finálového kola postúpili právom. Následne štyria finalisti odohrali zápasy medzi sebou, každý s každým.  Aj napriek jednej prehre nášho družstva sa nám podarilo umiestniť  na  krásnom druhom mieste a postúpiť na krajské kolo v Detve. To sa uskutoční 14. 2. 2018 v Detve a naša škola tak bude mať možnosť reprezentovať banskobystrické stredné školy a, samozrejme, aj našu J.  Držte nám palce.

V Banskej Bystrici dňa 1. 2. 2018                                                     Mgr. Tomáš Trudič, PhD.

Výsledky a fotky  v prílohe.

 

Ani v piatok 16. 11. 2018 nezískavali žiaci z I. E vedomosti len v učebniach školy. Hneď po tom, ako sa dozvedeli o postupoch pri reklamovaní produktov a služieb u mobilného operátora a po prijatí reklamácie formou protokolu, sa vybrali do špecializovanej predajne Telekomu  na námestí Slobody v Banskej Bystrici.  Opäť sa nás ujal vedúci predajne Martin Grman, ktorý žiakom vysvetlil postupy pri prijímaní reklamácie. Upozornil na to, že zamestnanec musí byť pri prijímaní reklamácie produktu (napr. mobilného telefónu)  dôsledný  a musí presne popísať stav prevzatého zariadenia. V opačnom prípade ho môže zákazník obviniť z poškodenia tohto zariadenia a žiadať nové.  Žiaci sa dozvedeli, že akékoľvek opravy a testovanie zariadení realizuje autorizovaný servis. Tiež, že častou príčinou reklamácie telefónov je mechanické poškodenie, napríklad rozbitý displej.  Pri routri alebo setoboxe  zákazníci často reklamujú pomalý internet.  Upozornil aj na to, že častou príčinou tohto stavu je to, že v dome sú kamenné hrubé steny, kvety alebo voda v akváriu. Všetky tieto aspekty spôsobujú nepriepustnosť signálu. V každom prípade príde technik, ktorý preskúša tieto zariadenia a odstráni poruchu. Záručné opravy sa vykonávajú na zariadenia do dvoch rokov po ich zakúpení a chyba nemôže byť spôsobená neopatrným zaobchádzaním, resp. mechanickým poškodením tohto zariadenia. Na takéto prípady sa vzťahuje poistenie produktu, ktoré zákazníkovi ponúkne predajca pri zakúpení produktu. V tomto prípade škody hradí poisťovňa. Lehota na vybavenie reklamácie je jeden mesiac a po vybavení reklamácie je zákazník automatický informovaný SMS. Na túto dobu mu predajňa poskytuje náhradný telefón. Vedúci predajne Telekom nám porozprával aktuálny príbeh, kde zákazníčka reklamovala veľmi starý typ telefónu. Predajňa jej zapožičala nový moderný model. Aj napriek tomu, že reklamácia je už dávno vybavená, túto zákazníčku v predajni viac nevideli. Nereaguje na správy SMS a po predstavení sa zamestnancov Telekomu preruší aj telefonické spojenie. Aj napriek tomu, že sa jej nový telefón evidentne zapáčil a nechce sa ho vzdať, bude  Telekom, a. s. telefón  od nej vymáhať.

Ďalšou časťou prezentácie bolo prijímanie  podnetov  a sťažností. Tieto ľudia najčastejšie podávajú na nespokojnosť s výškou faktúry.  Ak je zákazník s výškou faktúry nespokojní, musí ju zaplatiť a následne reklamovať. V opačnom prípade mu príde upomienka a po jej nezaplatení a uplynutí termínu splatnosti dochádza k vypnutiu služby. Služba je opäť zapojená do dvoch hodín po uhradení faktúry.

Okrem týchto zaujímavých, ale hlavne potrebných informácií mali žiaci možnosť vidieť priamo v prevádzke spôsob vedenia predajného rozhovoru, ktorý je témou nasledujúcich dní na odbornom výcviku. Túto tému a praktické zručnosti pri vedení obchodného rozhovoru nám sprostredkuje aj  vedúci predajne Telekom v NC Europa.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: žiaci I. E

 

V piatok, 9. novembra 2018,  nás navštívili členovia Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, aby našim žiakom  predstavili scénické čítanie knižného diela poľskej reportérky Angeliky Kuźniak  Papuša. Toto vzniklo ako súčasť projektu Školy za demokraciu a  podujatia sa zúčastnili žiaci I. E triedy počas vyučovania odborného výcviku, nakoľko táto téma korešpondovala s práve preberaným učivom zameraným na verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd, a na predchádzanie všetkým formám rasizmu, diskriminácie a ostatným prejavom intolerancie. Hlavnými protagonistkami boli dve študentky Gymnázia Mikuláša Kováča a Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Príbeh zachytáva osud rómskej poetky Bronislawy Wajs. Scénické čítanie približuje osud umelkyne, ktorý sa odohráva na pozadí najzlomovejších udalostí pre rómske etnikum – vydaní zákona o zákaze kočovania, tzv. Zákona o potulných Cigánoch, určujúceho povinnosti hlásiť sa v domovských obciach, dostaviť sa na vyzvanie a zavádzajúceho „cigánske legitimácie“. Zákon upravoval podmienky kočovania, obmedzoval pohyb osôb, určoval veľkosť kočujúcej skupiny a vymedzoval miesta na táborenie.

Téma sa dotýka aj existencie Rómov počas druhej svetovej vojny, kedy boli rovnako ako Židia klasifikovaní ako „element zabraňujúci čistote rasy“, čo viedlo k hromadnému vyvražďovaniu týchto skupín obyvateľstva. Tiež povojnovému obdobiu a súčasnosti.

Po skončení predstavenia nasledovala beseda s dramaturgičkou BDNR Monikou Tatarkovou, obidvomi študentkami, ktoré sa svojich úloh zhostili naozaj profesionálne  a Mgr. Jolanou Nátherovou, členkou OZ Nádej deťom. A práve jej rozprávanie o svojom živote, štúdiu a o problémoch spojených s predsudkami spoločnosti voči Rómom  a o úspechoch, ktoré vo svojom živote dosiahla, žiakov veľmi zaujalo. Preto otázok, ktoré   vyslovili smerom k nej, ale aj k mladým rómskym herečkám, bolo neúrekom.

A svoje názory na toto podujatie prezradili aj nám:

„Dnes sa mi veľmi páčilo celé predstavenie a tiež rozprávanie o živote Rómov. Získal som väčší prehľad o nich a príbeh, ktorý prezentovali, to aké to mali ťažké v období holokaustu, bol smutný a všetkých nás zaujal,“ povedal Teodor Parobek.

Lucia Petrásková povedala: „Pocity z dnešného divadelného predstavenia mám veľmi dobré, pretože som sa veľa naučila o ich kultúre, tradíciách a zvykoch. Veľmi ma zaujal životný príbeh pani Jolany, ktorá nám rozprávala o jej rodine a o tom,  čím všetkým si prešla v živote.“

Svoje pocity vyjadrila aj Barbora Pántiková: „Pravdupovediac, zmenilo mi to úplne pohľad na Rómov. Príbeh Papuša ma nesmierne zaujal a celý ten čas som z nich nevedela spustiť oči. Študentky sú veľmi šikovné a museli si dať jednoznačne veľa námahy s predstavením. Po predstavení sa nám venovala pani Jolana, ktorá  sa s nami podelila o jej skúsenosti zo školy a života. Naozaj som nesmierne rada, že sme sa zúčastnili tohto podujatia.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová                                                          Foto. Mgr. art. Peter Lukáč

 

V tomto školskom roku sa konal už 35. ročník súťaže Zenit a naša škola, tak ako aj po iné roky, zorganizovala školské kolo tejto súťaže.  Prvé súťažné kolo prebiehalo už 16. 10. 2018 a išlo o kategóriu Zenit v programovaní. Skôr, ako Mgr. Ján Hôrecký zadal žiakom úlohy, Ing. Štefan Balogh im poprial veľa šťastia pri ich riešení.  Po jeho povzbudivých slovách sa už dvaja žiaci v kategórii A a osem žiakov v kategórii B pustilo do riešenia deviatich úloh.  Štyri hodiny, ktoré mali k dispozícii, ubehli veľmi rýchlo a  víťazom školského kola súťaže v kategórii A sa stal  Filip Mojžiš, ktorý získal spolu 37 bodov. Celkovým víťazom školského kola súťaže Zenit v programovaní a tiež víťazom v kategórii B je Marek Kraus, ktorý získal v súčte za všetky úlohy spolu 60 bodov a postupuje do krajského kola tejto súťaže.„Súťažil a zvíťazil som už aj v minulom školskom roku. Tento ročník boli úlohy síce  ľahšie a zaujímavejšie, problém som však videl v tom, že každá úloha skrývala v sebe nejaký chyták, na ktorý som musel prísť, čiže v konečnom dôsledku to bolo ťažšie, ale napriek tomu som to zvládol.“To sú už slová, ktorými zhodnotil túto súťaž Marek Kraus.

Ďalšou kategóriou tejto súťaže bola kategória  grafický dizajnér. Úlohou žiakov súťažiacich  v tejto kategórii bolo kreatívne a inovatívne vytvorenie vizuálu zadanej úlohy. Na základe zadaných podmienok mali určiť usporiadanie grafických prvkov, vzhľad a použiteľnosť svojich návrhov, ale aj to, ako bude vyzerať vizuálna identita značky, v našom prípade spoločnosti.   Žiaci, ktorí súťažili v kategórii WebDeveloper, boli zodpovední za usporiadanie, vzhľad a použiteľnosť webových stránok. Ich práca (s použitím kombinácie grafických zručností a technických znalostí tvorby webových stránok) zahŕňala pochopenie zadania a požiadaviek na web, implementovanie dizajnu so všetkými požadovanými funkciami, napísanie webových stránok pomocou vybraných programovacích jazykov, rozhodnutie o tom, ako budú obrázky a ďalšie materiály digitálne optimalizované a prezentované na stránke. Realizátormi týchto kategórií boli Bc. Ondrej Ruman, Mgr. art. Matej Opálený a Mgr. art. Lukáš Sihelský. Posledný z nich skonštatoval, že tento rok bola najvyššia účasť zo strany žiakov. Do súťaže v kategórii grafický dizajnér sa zapojilo až 16 žiakov a aj napriek tomu, že úlohy boli náročné, väčšina z nich ich  vypracovala v časovom limite.  Najviac bodov a víťazstvo v tejto kategórii získal Patrik Ďurej. V kategórii WebDeveloper bol najúspešnejší už spomínaný Marek Kraus.

Poslednou kategóriou, ktorá sa uskutočnila  23. novembra 2018,bola Zenit v elektronike. Slávnostný ráz tomuto podujatiu dala zástupkyňa riaditeľa školy  pre praktické vyučovanie, Ing. Katarína Štrónerová, ktorá popriala súťažiacim veľa tvorivých síl a nerušený priebeh súťaže.

Súťaž pozostávala z teoretickej a z praktickej časti. Teoretickú časť tvoril test z elektroniky a elektrotechniky, ktorý  trval 45 minút. Mal 30 otázok,každá správne vypracovaná otázka sa hodnotila 1 bodom. V teoretickej časti, ktorá sa konala 16.októbra2018,súťažilo v kategórii A  25 žiakov 3.a 4. ročníka, v kategórii B 19 žiakov 2.ročníka našej školy. Postup do praktickej časti súťaže si zaistili prví štyria žiaci z každej kategórie.

V praktickej časti žiaci dostali sadu elektronických súčiastok s doskou plošného spoja.Celé zapojenie bolo potrebné osadiť súčiastkami podľa schémy  a rozloženia súčiastok na návrhu plošného spoja a, samozrejme, oživiť, čiže uviesť do činnosti. Časový limit bol 240 minút. Hodnotil sa návrh plošného spoja, kvalita spájkovania, funkčnosť výrobku a čistota vyhotovenia. V tejto časti mohli súťažiaci získať spolu 90 bodov.

Víťazi školského kola Peter Ambrózay, Jakub Kretík,  Matúš Píga a Viliam Meleg postupujú do krajského kola súťaže ZENIT v elektronike, ktoré sa koná 27.novembra2018 na SPŠ JM v Banskej Bystrici. Hodnotiaca komisia v zložení Ing. Katarína Štrónerová, Ján Kasan, Ing. Peter Turanský, Ing. Eva Prostredníková, vyslovuje poďakovanie všetkým žiakom , ktorí našli odvahu a zúčastnili sa školského kola súťaže.

Postupujúcim do krajského kola Zenit prajeme veľa úspechov a želáme im čo najlepšie  umiestnenie a  postup do celoslovenského kola Zenit.

 

Autor: Ján Kasan, majster  OV

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč        

 

Strana 1 z 29

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
10.12.2018
a meniny má Radúz
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.