Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

pondelok, 16 júl 2018 08:49

Zoznam tried

Vážení rodičia, milí žiaci!

V snahe zabezpečiť čo možno najplynulejší prechod žiaka zo základnej školy na našu Strednú odbornú školu informačných technológií organizujeme na začiatku školského roka adaptačný kurz pre žiakov prvého ročníka. V školskom roku 2018/2019 sa bude konať v  hoteli Kráľová pri Zvolene (www.hotelkralova.sk). Vzhľadom na počet prvých tried bude kurz organizovaný v troch turnusoch.

 

Učivo odborného výcviku, kde sme sa posledné týždne venovali peňažným pravidlám mobilného operátora, zahŕňa aj prácu s registračnými pokladnicami a prácu v programe FlexG3. A aby sme si prácu mohli aj vyskúšať, zúčastnili sme sa hneď dvoch workshopov, kde nám zamestnanci demonštrovali prácu s registračnými pokladnicami a niekoľkým z nás aj umožnili túto prácu si vyskúšať.

Dňa 12. 6. 2018 sme navštívili pobočku spoločnosti  FaxCopy, a. s. na ulici Janka Kráľa 3, tu v Banskej Bystrici. Vedúca pobočky, Barbora Kelemenová, nám  prakticky predviedla účtovanie v registračnej pokladnici. Prakticky nám ukázala aj to,  ako sa stornujú doklady, postup pri vydaní duplikátu pokladničného dokladu  a  dozvedeli sme sa aj to, ako môžeme odhaliť falošné bankovky. Vysvetlila a ukázala nám tiež, ako na konci dňa prebieha denná uzávierka. A nakoľko toto prebiehalo počas prevádzky, niektorí z nás si mohli aj vyskúšať nablokovanie tovaru alebo služby priamo v registračnej pokladnici.

Preto, že náš študijný odbor je zameraný na oblasť mobilných operátorov, kde je systém predaja služieb a produktov trochu odlišný, 26. 6. 2018  sme navštívili spoločnosť Slovak Telekom, a. s., špecializovanú predajňu v nákupnom centre Európa, Na troskách 25 v Banskej Bystrici.  Vedúci tímu,  Michal Mišek, ktorý nám vysvetlil postup práce v programe FLEXG3 pri predaji v hotovosti, na faktúru a na splátky, nám tiež demonštroval prácu v registračnej pokladnici. Vysvetlil nám aj náležitosti pokladničného bloku z ich elektronickej pokladnice, ktorý vydávajú svojim zákazníkom. Sme veľmi radi, že sme mali možnosť opäť vidieť a vyskúšať si prácu s registračnými pokladnicami v týchto dvoch spoločnostiach a získať nielen nové poznatky, ale aj zručnosti  pri práci s registračnými pokladnicami.

Autorka: Natália Vraniaková, III. E

Foto: Barbora Húsenicová a Natália Vraniaková, III. E

Aj v tomto školskom roku posledná streda patrila Olympijskému dňu. V poradí už druhému. Žiaci vymenili školské lavice za športové ihrisko, kde sa hneď ráno zoradili podľa tried. Po odznení olympijskej hymny, ktorá zaznela hneď v úvode  tohto podujatia, sa slova ujal Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy. Všetkých pozdravil a poprial im, aby tento deň prebehol v pohode, ale hlavne  fair play, pretože nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a snažiť sa o to, aby posledné hodiny školského roka plynuli v znamení priateľstva a športového ducha. Slovami „Športu zdar“ zahájil toto podujatie.

Aj vedúci predmetovej komisie pre telesnú a športovú výchovu, Mgr. Atila Barus, vo svojom príhovore zdôraznil, že  Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie. Je to deň, keď sa každý človek môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy, ale je to hlavne deň, ktorý ľudí spája. Nezabudol poďakovať a popriať veľa ďalších úspechov ani našim halovým veslárom, ktorí na Medzinárodnej súťaži v halovom veslovaní stredných  škôl obhájili prvenstvo z minulého školského roku.  Potom už všetkých prítomných oboznámil s organizáciou Olympijského dňa na našej škole. Žiaci sa tak dozvedeli, že sa môžu zapojiť do športových súťaží ako je minifutbal, stolný tenis, florbal, skok do diaľky z miesta a vrh guľou. Slovenská hymna ukončila túto slávnostnú časť a všetci športuchtiví žiaci a členovia predmetovej komisie pre TŠV, ale aj ďalší pedagogickí zamestnanci sa odobrali na svoje športoviská.

V školskej telocvični štyri družstvá žiakov a jedno družstvo pedagogických zamestnancov hrali florbal a to systémom každý s každým. Ján Kasan, majster odbornej výchovy nám o sebe a svojich kolegoch prezradil, že sú na tom veľmi dobre fyzicky a ešte lepšie psychicky. Jeden z organizátorov podujatia, Mgr. Tomáš Trudič, opäť zdôraznil, že nie je dôležité vyhrať, ale dobre si zahrať, zrelaxovať a odísť s dobrým pocitom. Tešil sa z toho, že záujem žiakov je veľký, hrajú s chuťou a v duchu fair play.

Hneď vedľa telocvične PaedDr. Marta Petrová, Mgr. Miroslav Slotta a Ing. Mgr. Anna Samášová organizačne zabezpečovali súťaže žiakov v skoku do diaľky z miesta, kde súťažilo až sedemnásť  žiakov a vrh guľou, kde súťažili šiesti chlapci a tri dievčatá.  Mgr. Miroslav Slotta vyjadril prekvapenie nad záujmom žiakov o tieto športové disciplíny, hlavne zo strany chlapcov a tešilo ho, že mali z toho radosť a súperili medzi sebou, čím vytvárali priaznivú športovú atmosféru.

Mgr. Atila Barus  rozhodoval o tom, či hráči  dodržiavajú všetky pravidlá  pre minifutbal, ktorý hrali dve skupiny po tri družstvá. Víťazi jednotlivých skupín potom budú hrať  o prvé, v poradí druhí v skupinách o tretie a tretí o piate miesto. Aj jeho potešilo, že v porovnaní s minulým školským rokom je väčší záujem, športovcom praje aj počasie, je dobrá atmosféra, prevláda tu športový duch a to všetko  znásobuje dobrý pocit z celého podujatia.

Vedľa ihriska, v budove, ktorú všetci voláme školička, Mgr. Zuzana Zajacová a Mgr. Ján Glončák organizujú turnaj v stolnom tenise. Súťaží tu v dvoch družstvách deväť žiakov,  ktorí hrajú vzájomné zápasy medzi sebou. Prví dvaja z každého družstva postupujú a  po týchto vzájomných zápasoch sa spočítajú body a určí sa poradie. Toto nám prezradila Mgr. Zuzana Zajacová, ktorá zároveň konštatuje, že minulý rok sa tejto hry zúčastnilo viac žiakov. Nuž, minuloroční finalisti sú už absolventmi našej školy. Hrá iba jedno dievča a niektorí chlapci sú takí šikovní, že zvládajú aj niekoľko športov súčasne. Aj Martin Považan z I. D sa teší, že organizácia je dobrá a aj keď priestorové podmienky sú trochu menšie, postačujú im. V súčasnosti sa tomuto športu venuje už iba rekreačne,  bude hrať o tretie a štvrté miesto. Aj preto, že súperi sú dobrí.

V poobedných hodinách, po skončení celého podujatia, sa tí najlepší okrem dobrej správy o umiestnení potešili aj sladkej odmene za umiestnenie.  Vo florbale to boli učitelia a majstri ako víťazi tohto turnaja, na druhom mieste sa umiestnili žiaci z II. A a tretie miesto patrilo žiakom z I. A.

Futbalisti z II. C si odniesli prvenstvo, druhí boli žiaci z II. A a tretí z III. C. Nasledoval stolný tenis, kde zvíťazil Adrián Lašák z  I. B, za ním sa umiestnil Erik Gracák  z I. A a na treťom mieste skončil Jakub Dušička z  II. A.

Vo vrhu  guľou sa dievčatá umiestnili v nasledujúcom poradí: Simona Višňáková  z II.B, Katarína Valušiaková z II. B a Veronika Saláková z II. B a chlapci v poradí   Viliam Srnka z III. A, Andrej Majer z II. C a Adam Priadka z II. B.

Odmenu za skok do diaľky z miesta získali dievčatá Simona Višňáková z II. B, Katarína Valušiaková z  II. B a Veronika Saláková z  II. B. Odmenení boli aj súťažiaci chlapci Andrej Majer z II. C, Jakub Kohút z II. A a Samuel  Daniš z II. A.

Tak, toto sú víťazi a na záver  názor jednej z organizátorov podujatia, Mgr. Kristíny Raganovej: „Teším sa, že aj druhý ročník Olypmpijského dňa prebiehal v pekný slnečný deň a tiež, že sa ho zúčastnilo viac žiakov ako vlani. Motiváciou a zároveň výzvou pre nich bolo  určite aj to, že do súťaží sa zapojili aj pedagogickí zamestnanci. Aj pre nás „telocvikárov“ je toto podujatie veľkou výzvou zorganizovať ho lepšie ako minulý rok. Na záver by som chcela poďakovať vedeniu školy za podporu a zahájenie súťaží a všetkým kolegom, ktorí sa zapojili do organizácie tohto dňa a tiež do súťažných disciplín.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto:   Mgr. art. Peter Lukáč, Mgr. art. Matej Opálený

Foto žiaci: Bednárová Natália, III. A, Miroslav Hanuska, I. A

 

Posledné dni v škole sa spájajú aj s rôznymi aktivitami, ako sú exkurzie alebo školské výlety. Tento rok sa partia nadšencov zo SOŠ IT na čele s pani učiteľkou Ing. Karolínou Hukelovou a Ing. Vladimírom Cipovom vybrali na túru. Ich cieľom bola prekrásna zrúcanina Muránskeho hradu.

Ráno o 7:30 hod. sa vybraní žiaci z I. E, II. E, II. A, II. B, I. C a I. D stretli pred budovou SOŠ IT a vydali sa na dlhú, skoro dvojhodinovú cestu autobusom. Počasie nás stále držalo v napätí, všetci sme sa modlili, nech nám neprší a naše modlitby boli vypočuté. Vystúpili sme v obci Muráň a vydali sa na dvojhodinovú túru horou, aby sme sa tak dostali k druhému najvyššie položenému hradu na Slovensku (prvý je Oravský zámok). Cesta bola namáhavá, niektorí to už chceli aj vzdať, ale dali sme to a k hradu sme sa dostali. Hrad leží v nadmorskej výške 935 m, obec Muráň 345 m. Náš výstup prekonal navýšenie 590 metrov nad morom.

Pred hlavnou bránou nás čakali vrecia s pieskom, ktoré sme vyniesli hore na hrad. Prečo? Hrad je v rekonštrukcii, vyviesť naň stavebný materiál je namáhavé, preto nadšenci, ktorí opravujú hrad, prišli s myšlienkou, nech každý turista, pokiaľ chce, priloží ruku k dielu. S radosťou sme pomohli!

Odmenou nám bol prekrásny výhľad na Muránsku planinu. Takmer 360 m dlhé a 96 m vysoké rumovisko mohutného hradu by sme mohli obzerať aj niekoľko hodín.  Bola to nádhera. Nakoľko začalo hrmieť a poprchávať, rýchlym krokom sme sa vydali späť pod kopec. V Chate pod hradom sme prečkali dážď. Slniečko sa však opäť na nás usmialo, a tak sme na záver stihli ešte opekačku. Domov sme si odniesli kopec zážitkov a niektorí aj svalovicu J Každému vrelo odporúčame navštíviť tento hrad, my sa tam isto vrátime...

                                                                                             

Žiaci I. E a Ing. Karolína Hukelová

štvrtok, 28 jún 2018 11:16

Odmena za dobrú prácu

Za našu dobre odvedenú prácu sme za odmenu dostali od firmy Progamingshop výlet/ exkurziu do Prahy.

Spoločnosť Progamingshop, známa ako špecialista na hry a herné konzoly, nám umožnila spolupracovať s ňou na tvorení projektu Komunikačný mix reálnej spoločnosti. Celá naša spolupráca  bola prezentovaná verejnou prezentáciou 10. 4. 2018 v priestoroch našej školy.

A potom sa to stalo. Dostali sme pozvanie na exkurziu. Hneď sme si dohodli termín realizácie. Vo štvrtok 21. 6. 2018 sme nastúpili na plánovanú cestu. Marketingový riaditeľ Jakub Jurášek nám vybavil prezentácie firiem Microsoft, Nintendo a Seznam.cz. Bohužiaľ nám vypadla firma Playstation, z čoho sme boli sklamaní.

Do Prahy sme cestovali autobusom a následne vlakom. Cesta nám prešla rýchlo, keďže sme ju skoro celú prespali. Po príchode sme prešli rannou Prahou, pričom sme sa zastavili na raňajky v McDonald´s. Nasadli sme na metro a išli do spoločnosti Microsoft, kde sme mali prehliadku firmy. Ukázali nám, ako sa u nich pracuje a odprezentovali nám Xbox. Firma bola moderne zariadená, čo sa nám veľmi páčilo. Miestnosti mali zariadené v rôznych štýloch ako napríklad v štýle hudby, prírody, športu... Ako bonus bol nádherný výhľad na Prahu z ich terasy. Po odchode z firmy sme si spravili obedovú prestávku v nákupnom centre Arkády Pankrác. Po dobrom obede sme sa ďalej presunuli na stanicu metra, smerom do firmy Nintendo. Pripravili si pre nás prezentáciu spoločnosti a odborné otázky, za ktoré sme dostali odmenu. Na záver nám každému dali darček.

Našou poslednou zastávkou bola spoločnosť Seznam.cz. Absolvovali sme prehliadku, kde nás oboznámili s chodom firmy a zasypali nás množstvom informácií o firme. Počas prehliadky sme dostávali otázky, za ktoré sme mali body a ten, kto mal najviac, dostal darček. Mali sme možnosť vyskúšať si moderovanie a taktiež sme sa dostali do rôznych miestností, kde prebieha natáčanie.

 Po vyčerpávajúcom dni sme sa konečne dostali do hotela a pripravili sa na nočný život v Prahe. Pamiatky, ktoré sme videli počas dňa, sme videli v inom svetle, svetle noci. Nasadli sme na posledné metro a išli do hotela. Ráno nás čakali raňajky v podobe švédskych stolov. Pobalili sme sa a opustili hotel. Neskôr sme si dali rozchod a išli nakúpiť suveníry. V Prahe sme okúsili České dobroty ako napríklad trdelník so zmrzlinou alebo pravé české pivo. Nadišiel čas vrátiť sa domov. Z Prahy sme si odniesli mnoho krásnych spomienok a zážitkov.

Spoločnosti Progaminshop a  jeho marketingovému riaditeľovi, ktorý nás sprevádzal počas cesty a pobytu v Prahe, sme vďační, že nám umožnili takýto skvelý výlet. Nové poznatky a zážitky si budeme pamätať dlho a určite nám pomôžu v našom budúcom živote.

Žiaci III.E triedy 1. skupina a majsterky OV Bc. Krista Hambálková a Bc. Iveta  Hanková

utorok, 26 jún 2018 08:04

50 rokov kvalitného vzdelávania

„Čože je to päťdesiatka....“ Pod týmto názvom sa 20. júna 2018 v aule Obchodnej akadémie konala slávnostná akadémia k 50. výročiu vzniku Strednej odbornej školy informačných technológií. 

Celý program sa niesol v duchu  predstavovania tých najväčších úspechov a najúspešnejších žiakov školy za posledných päť rokov. Je to čas, ktorý uplynul od poslednej oslavy, kde boli prezentované udalosti a úspechy za predchádzajúcich 45 rokov. Hlavnými protagonistami  celého programu boli valasi Maťko a Kubko, ktorí pásli ovce na neďalekej lúke.  Keď videli prichádzať hostí a žiakov našej školy, uvedomili si, že by sa aj oni mali vzdelávať. Začali uvažovať o výbere školy a nakoľko  v aule OA prebiehala oslava 50. výročia SOŠ IT z neďalekej Tajovského ulice, tu v Banskej Bystrici,  začali sa zaujímať o to, čo škola ponúka. Oslovili preto moderátorov programu Andreu Zemánkovú a Tomáša Krjaka, aby im prezradili, aké študijné odbory škola ponúka, v akých oblastiach sa môžu realizovať, aké úspechy dosahujú naši žiaci v rôznych odborných, ale aj športových súťažiach a moderátori im zároveň  predstavili aj tých najtalentovanejších žiakov školy. Preto všetci, ktorí prijali pozvanie a  zúčastnili sa tejto slávnostnej udalosti, ale aj žiaci a zamestnanci školy, mohli vidieť vystúpenie folklórneho súboru Heľpan, kde tancuje naša žiačka Mirka Medveďová, finalistu veľkolepej televíznej šou Zem spieva Kristiána Boháčika s Detským folklórnym súborom Prvosienka z Banskej Bystrice, skvelého heligonkára a speváka Reného Čierneho, ale aj herecké umenie Michala Kozelského. Do toho všetkého hrala nemenej skvelá hudobná skupina pod vedením Jána Urama v sprievode svojich spolužiakov Tomáša Rafaja a Matúša Tučeka. Demonštrovali tiež  kreatívny prístup k vyučovaniu a interaktívne pôsobenie učiteľov a žiakov počas vyučovania v podaní Márie Šipulovej, Mareka Krausa a Mgr. Jána Hôreckého.  Mohli si  vypočuť aj recitáciu víťazky Kováčovej Bystrice Viktórie Kulifajovej, ale aj tvorbu Richarda Zliechovského, ktorý sa  stal absolútnym laureátom XIII. ročníka tejto súťaže. Atmosféru pri prezentácii športových úspechov dotvárali roztlieskavačky Janka Bystrianska a Dominika Dišková.

Celý program sa, ako inak, skončil happy endom, keď Kubko a Maťko prezradili, že oni už vlastne sú žiakmi našej školy a vzápätí sa diváci dozvedeli, že v týchto úlohách sa im predstavili Kevin Csapszki a Juraj Ondrejmiška.  Nasledovala recitácia oslavnej básne napísanej k výročiu školy  v podaní Tomáša Krjaka a ich spoločné prianie, aby škola fungovala ešte ďalších 50 rokov. Veď čože je to päťdesiatka.... Počas tejto známej piesne za búrlivého potlesku všetci účinkujúci nastúpili opäť na pódium. Program skončil  a my všetci sme dúfali, že sa im páčil a že sme našich hostí zaujali. Vzápätí nás o tom presvedčili tí, ktorí sa ujali slova hneď po slávnostnom príhovore Ing. Štefana Balogha, riaditeľa školy.  Slovami chvály nešetrili Ing. Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva BBSK, Ing. Marína Spirová, PhD., riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, absolvent našej školy, Prof. Ing. Peter Brída, PhD., v súčasnosti prodekan pre výskum a zahraničné vzťahy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity,  náš bývalý absolvent, ale ani  Ing. Dana Mažgútová, PhD., špecialista trhu práce a ľudských zdrojov zo spoločnosti Trexima Bratislava, zaoberajúcej sa spracovaním dát a prognózami na trhu práce, ktorá vo svojom príhovore ocenila hlavne  dlhoročnú a korektnú spoluprácu s vedením a pedagógmi našej školy, ale aj poskytovanie kvalitného vzdelania, ktoré zabezpečuje absolventom žiť plnohodnotný život a upevňuje ich pozíciu na pracovnom trhu. Svojej škole sa prihovorila aj absolventka Viktória Kulifajová, študentka Prešovskej univerzity, ktorá  vyzdvihla, že SOŠ IT tvorí hlavne kolektív skvelých ľudí, ktorí dokážu rozšíriť obzory žiakov, posúvať ich hranice a vypúšťať do sveta lepšie osoby. Poďakovala aj za možnosť rozvíjať svoju kreativitu a aktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu už počas štúdia na našej škole.

Na záver prinášame ešte názor PhDr. Angeliky Slovákovej zo Slovenskej sporiteľne v Banskej Bystrici: „Ako zástupkyňa partnerskej spoločnosti som sa zúčastnila na slávnostnej akadémii pri príležitosti 50. výročia vzniku SOŠ IT v Banskej Bystrici. Keď som vstupovala do auly OA, bola som plná očakávaní. Už pri vstupe ma očarilo príjemné privítanie krojovaného mládenca so svojou krásnou partnerkou. Po krátkom, ale pútavom príhovore pána riaditeľa, sa začala viac ako 70-minútová akčná prehliadka toho najlepšieho, čo nám žiaci, či už súčasní alebo bývalí,  mohli ukázať.  Rocková hudba vystriedala heligonkára z Terchovej, nasledovali krásne tanečnice z Heľpy, detský folklórny súbor či roztlieskavačky, ktoré nenechali chladným nikoho v preplnenej hale. Búrlivý potlesk sprevádzal aj nádherný prednes poézie či prózy s otvoreným koncom.... Na chvíľu sme sa preniesli aj do budúcnosti, a to  s talentovanými IT-čkármi a manažérmi, ale tiež  do minulosti prostredníctvom  čierno-bielych fotografií z čias otvorenia školy. A to všetko za veľmi príjemného a temer profesionálneho  moderovania šikovných tretiakov. Aj Kubko a Maťko v pekných slovenských krojoch nielenže podali skvelý výkon, ale svojím humorom  pobavili  všetkých prítomných. Perličkou už bola  len  jedáleň plná dobrôt a príjemných ľudí. Je zrejmé, že na SOŠ IT v Banskej Bystrici všetci vedia, čo majú robiť, ako to majú robiť a robia to na najvyššej možnej úrovni. “

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč a Matej Pobežal z II. A

pondelok, 25 jún 2018 12:21

Moderné vzdelávanie

EU

„ Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách „

V roku 2009 bola uzatvorená zmluva na Projekt „ Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách „

ITMS kód  :  26110130084

Realizovaný Poskytovateľom : Ústav informácií a prognóz školstva , Staré grunty 52, 842 44 Bratislava

a školou : Stredná odborná škola

                   Tajovského 30

                   975 90 Banská Bystrica

Projekt je financovaný z prostriedkov EU.

Príloha : Zmluva o zabezpečení vzdelávania 40353/26110130084

 

 

 

Moderné vzdelávania – digitálne vzdelávanie pre všeobecno- vzdelávacie predmety

V roku 2014 bola uzatvorená zmluva na Projekt  Moderné vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť „ Moderné vzdelávania – digitálne vzdelávanie pre všeobecno- vzdelávacie predmety „

ITMS kód  :  26110130547

Realizovaný poskytovateľom Centrum vedecko- technických informácií SR ,Lamačská cesta 8 /A , 811 04 Bratislava

a prijímateľ : Stredná odborná škola informačných technológií

                   Tajovského 30

                   975 90 Banská Bystrica

Projekt je financovaný z prostriedkov EU.

Príloha : Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky

 

 

 

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

V roku 2016 bola uzatvorená zmluva na Projekt  „Rozvoj stredného odborného vzdelávania „

ITMS kód  :  26110130548

Realizovaný poskytovateľom Štátny inštitút odborného vzdelávania , Bellová 54/a , 837 63 Bratislava

a prijímateľ : Stredná odborná škola informačných technológií

                   Tajovského 30

                   975 90 Banská Bystrica

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EU.

Príloha : Zmluva o výpožičke „ Rozvoj stredného odborného vzdelávania „

 

 

 

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

V roku 2012 bola uzatvorená zmluva na Projekt  „Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov „

ITMS kód  :  26120130002, 26140230002

Realizovaný poskytovateľom Metodicko – pedagogické centrum ,  Ševčenková 11 , 850 01 Bratislava

a prijímateľ : Banskobystrický samosprávny kraj v zastúpení

                         Stredná odborná škola

                         Tajovského 30

                         975 90 Banská Bystrica

Projekt je financovaný z prostriedkov EU – OP    Vzdelávanie

Príloha : Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_4003

            Ďalšia naša zastávka pri spoznávaní distribučných ciest bola opäť v logistickej  spoločnosti vo Zvolene.  Len nedávno tu otvorila svoju pobočku spoločnosť Maurice Ward  & Co, s. r. o. Zástupca tejto spoločnosti, Pavel Beňo, veľmi pútavým spôsobom priblížil žiakom systém globálnej prepravy a logistiky a nezabudol ani na niekoľko zaujímavostí. Žiaci sa tak mohli dozvedieť, že spoločnosť Maurice Ward Group poskytuje služby globálnej nákladnej prepravy, skladovania, logistiky a preclenia už od roku 1968. Svojim zákazníkom sú  k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pre svojich zákazníkov sú zárukou kvality a majú  dostatok znalostí a skúseností na to, aby tovar prepravili bezpečne. Kvalita služieb poskytovaných spoločnosťou  Maurice Ward Group zodpovedá normám ISO 9001:2008 a TS 16949:2009. Pokrytie európskeho trhu im umožňuje  obchodovať s jediným dodávateľom prepravných služieb v rámci celého kontinentu Európy. Tieto a aj mnoho ďalších   informácií o spoločnosti žiakov zaujali, o čom svedčilo množstvo ich otázok.

            Zhodnotenie tejto exkurzie dvomi z nich si môžete prečítať v nasledujúcej časti: „Najprv som si myslela, že exkurzia do tejto logistickej firmy bude nuda. No už pri vstupe do moderných priestorov spoločnosti Maurice Ward som si uvedomila, že som sa mýlila. Privítal nás Pavel Beňo, sales manager, ktorý nás zaviedol do miestnosti, kde nám porozprával o firme, v ktorej pracuje. Dozvedela som sa, že firma sa zaoberá hlavne lodnou a leteckou dopravou. Lodná doprava tvorí až 90%. V obrovských lodiach prevážajú náklad, ktorý môže dosiahnuť hmotnosť až 159 000 ton a niekedy aj viac. Pre mňa je to naozaj nepredstaviteľné množstvo. Na takýchto prepravných lodiach musia byť aj ľudia, ktorí sú v kontrolnej veži priamo na lodi. Lode často zastihne aj búrka a neraz sa stalo, že loď aj s nákladom prevrátilo. Položila som otázku, v ktorej som sa pýtala na to, ako sa prevážajú zvieratá. Áno, zaujalo ma to kvôli filmu Madagaskar. Ako som sa dozvedela, zvieratá, hoci iba zriedkavo, sa prepravujú na lodiach v špeciálnych kontajneroch prispôsobených pre bezpečnú prepravu týchto živých tvorov. Na záver nám pán Pavel Beňo o sebe prezradil, že aj on navštevoval našu školu. Táto informácia ma milo prekvapila a začala som sa naňho pozerať z úplne iného uhla pohľadu. Veď možno aj ja budem v budúcnosti pracovať v takej prosperujúcej firme ako on“.

            Toto sú slová Márie Šipulovej a svoj názor prezradila aj Simona Mesarkinová: „Spoločnosť rozšírila moje obzory v oblasti nadnárodnej prepravy a logistiky. Celá prezentácia bola zaujímavá nielen kvôli jej obsahu, ale aj kvôli prostrediu, v ktorom sme sa nachádzali. Dozvedela som sa napríklad, ako sa ku mne dopravia moje objednávky z AliExpresu, ale aj mnoho iných zaujímavostí z oblasti distribúcie.  Vďaka tejto exkurzii mám jasnejšiu predstavu aj o tom, čomu by som sa chcela v budúcnosti  venovať a kde by som chcela pracovať.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mária Šipulová, Simona Mesarkinová, II. E

Dňa 19.6.2018 sa v Aule Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave konalo rokovanie DIGITÁLNEJ KOALÍCIE za účasti predsedu vlády SR a zároveň predsedu Predstavenstva Digitálnej koalície Petra Pellegriniho, ktorého pozíciu vo vedení predstavenstva Digitálnej koalície prevzal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Rokovanie viedol predseda výkonného výboru Digitálnej koalície a prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

V úvode rokovania s hodnotením plnenia svojich záväzkov a s novými myšlienkami v oblasti prípravy na digitálnu transformáciu vystúpili aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel, zástupcovia súkromného sektora, predstavitelia akademickej obce a ďalší významní predstavitelia členskej základne Digitálnej koalície. Hostiteľom zasadnutia bol rektor STU Robert Redhammer.

Na zasadnutí vystúpila s krátkym príhovorom aj Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako nová digitálna líderka SR a deklarovala svoj záujem o úzku spoluprácu s Digitálnou koalíciou.

Dňom 19.6.2018 sa členská základňa Digitálnej koalície rozšírila o 15 nových členov a celkový počet členov dosiahol 52. Do radov koalície sa rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora. Medzi nimi aj naša škola. Riaditeľ školy Ing. Štefan Balogh pristúpil k memorandu členov a deklaroval záväzky za školu. Najvýznamnejším záväzkom školy je príprava nového študijného odboru s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania v skupine študijných odborov 25 IKT. SOŠ IT BB v spolupráci s ďalšími vybranými strednými odbornými školami v rámci Slovenska a v spolupráci so zamestnávateľmi, vypracuje návrh ŠVP pre nový študijný program s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania pre skupinu odborov 25, splňujúci požiadavky Industry 4.0. Absolvent študijného odboru 25XX K  bude kvalifikovaný pracovník schopný samostatne pracovať s modernými informačnými technológiami. Bude si môcť vybrať svoje zameranie z troch oblastí. Prvá oblasť bude zameraná na “Siete budúcich generácií”. Druhá oblasť bude zameraná na “Inteligentné technológie, IoT a Smart City”. Tretia oblasť bude zameraná na “Programovanie  a programovanie mobilných aplikácií ”.

Viac sa môžete dočítať na http://digitalnakoalicia.sk/

 

Strana 1 z 28

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
16.08.2018
a meniny má Leonard
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.