Rozpis MS 2022

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Rozpis žiakov na maturitnú skúšku 2022

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory