VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Z nášho pobytu v Opave

Z nášho pobytu v Opave

Žiaci našej školy sa už dlhodobo zapájajú do programu mobilitného projektu Erasmus+. Všeobecným cieľom tohto programu je podporiť prostredníctvom celoživotného vzdelávania vzdelávací, profesijný a osobný rozvoj ľudí v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu v Európe a mimo nej, a tak prispieť k udržateľnému rastu, ku kvalitným pracovným miestam, k sociálnej súdržnosti, k podpore inovácií a k posilneniu európskej integrity. Tento školský rok dostali príležitosť aj žiaci študijných odborov pracovník marketingu a klientsky manažér pošty. Projekt sa realizoval v Opave, v Českej republike, a tak sme s kolegyňou Erikou  Zádrapovou a s piatimi žiačkami odcestovali 9. 10. 2022 na nasledujúce dva týždne do partnerskej školy, ktorou bola Obchodná akadémia a Stredná odborná škola logistická Opava.

V nedeľu večer, hneď po príchode, sme sa ubytovali v hoteli Koruna a v pondelok ráno plné očakávania vykročili po neznámych uliciach do školy. Aj keď oni projekt schválený nemali,  prijali nás veľmi milo a po privítaní pánom riaditeľom Ing. Petrom Kyjovským  a zástupcom Ing. Lukášom Rádekom nám odovzdali kľúče od novučičkej učebne, kde sme  pracovali na našom projekte. Ten spočíval vo vytvorení prezentácie a propagačného stánku k Svetovému dňu pošty a tiež v tvorbe ankety medzi občanmi Českej republiky, ktorá bola zamerané na využívanie služieb Českej pošty. Dievčatá sa hneď ujali jednotlivých úloh a aj keď to spočiatku vyzeralo rozpačito, zamestnanci tejto školy sa nám snažili vytvoriť aj program na voľný čas.

Pán zástupca Ing. Lukáš Rádek nám hneď v prvé popoludnie pripravil prehliadku mesta Opava, ktoré nás očarilo svojou krásou a spoznanie jej histórie, ale aj súčasnosti spôsobilo, že sme sa tu začali cítiť ako doma. Dievčatá budú určite dlho spomínať na exkurziu do poľského Kierzu, kde sme navštívili Kombinat roľni, čo u nás znamená roľnícke družstvo.  Toto však bol štátny majetok. Tam nás už čakal pán predseda  Mgr. Inž. Mariusz Sikora, ktorý nám priblížil ich poľnohospodársku činnosť. Cítili sme sa ako v komédii Slunce, seno, jahody,  pretože do rastlinnej, ale aj živočíšnej výroby zavádzajú nové technológie a tak ako študent Plánička v komédii púšťal kravám hudbu, aby lepšie dojili, rovnako tu slúži hudba pre kravy ako určitý signál.    Dozvedeli sme sa, že je to najväčšia firma vo svojej brandži a tiež nám priblížili spôsob, akým do poľnohospodárstva zakomponovali modernú technológiu. Využívajú ju aj pri šľachtení kráv a dokázali, že jedna krava prostredníctvom ďalších kráv môže mať za rok aj 50 teliat. Neuveriteľné, však?

Potom sme už smerovali do dedinky Pilscz, ktorá  celá je národnou kultúrnou pamiatkou. Tu sme navštívili miestnu Súkromnú základnú školu. Pani riaditeľka Renata Lhoťanová spolu s manželom ju vybudovali pre miestne deti a v jej podkroví zriadili múzeum, kde sa nachádzajú naozaj veľmi zaujímavé veci. Múzeum slúži aj na rôzne workshopy pre miestnych obyvateľov.  Spolu so žiakmi druhého ročníka logistiky a zasielateľstva sme sa zúčastnili prednášky spojenej s besedou. Pán Mgr. Ivo Muldek, predseda Rady charity v Opave,  začal svoje vystúpenie o mediálnej gramotnosti zaujímavou poznámkou, že to, že poznáme svet, je iba ilúzia. Upozornil nás na to, že by sme nemali vnímať nepravdu v médiách, pretože v dnešnej dobe je všetko neprehľadné a nevieme, čomu sa dá veriť. Druhá časť pod názvom Od Guttenberga (bol prvý, kto vytvoril knihu cez tlačiareň) k rozšírenej realite. Tu sa zaoberal existenciou sociálnych sietí, kedy médium vstupuje do informácie. Tretí blok bol zameraný na kyberpriestor ako nové miesto socializácie.  Aj tu vyslovil množstvo zaujímavých informácií ako napr. to, že kyberpriestor je zdieľaná halucinácia každý deň pociťovaná miliardami oprávnených operátorov všetkých národov. A aj to, že internet je momentálne najlepšia vec na zločineckú činnosť.  Nevynechali sme ani návštevu Slezkého múzea v Opave, filmového predstavenia Mimoni 2, či prehliadku zámku v Hradci nad Moravicí. No nezabudli sme ani na spolužiakov v Ostrave a spolu s nimi sme počas víkendu navštívili Banský skanzen Landek a ZOO v Ostrave.  Bez povšimnutia neostali ani dve nákupné centrá v Ostrave. Prezentácia našej práce členom vedenia našej, ale aj opavskej školy, určite posunula žiačky o veľký krok dopredu a čom svedčia aj ich vyjadrenia: 

,,Som rada, že som sa mohla zúčastniť tohto projektu a spoznala nových ľudí.“ Hana Raučínová  

,,Veľmi si vážim, že som dostala možnosť zúčastniť sa projektu Erasmus+ v Opave. Spoznala som super ľudí a zlepšila sa v písaní článkov a prezentovaní. Taktiež som videla krásne miesta v Česku a navštívila po prvýkrát Poľsko.“ Karolína Nepšinská

,,Vďaka tomuto projektu som navštívila veľmi krásne miesta, ktoré som zdokumentovala.“ Petronela Majková

,,Pri tomto projekte som sa veľa naučila. Som veľmi rada, že sme sa mohli s babami pri tomto pobyte lepšie spoznať.“ Viktória Arvayová

,,Som veľmi rada, že vďaka tomuto výletu som sa zblížila so svojimi spolužiakmi  a spoznala super baby. Opava je naozaj krásne mesto.“ Erika Púčeková

Tak dovidenia  Opava...

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová
Foto: Petronela Majková, III. B

 

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }