Organizačná struktúra

SOŠ IT

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Schéma organizačnej štruktúry Strednej odbornej školy informačných technológií platná od 1. 9. 2016

Image

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }