6405 K

Pracovník marketingu mobilného operátora

Image

Často
kladené otázky

  Zobraziť viac

  Získané
  ocenenia

   Zobraziť viac

   Galéria a
   úspešní absolventi

    Zobraziť viac

    Viac o odbore

    Marketing je metóda, ktorou sa riadi proces realizácie nápadov. Zisk z predaja je odmenou, ale hlavne meradlom úspešnosti podnikania a úspechy našich žiakov sú meradlom kvality vyučovania a prípravy pracovníkov marketingu na našej škole.

    Štúdium v odbore: pracovník marketingu mobilného

    Absolvent študijného odboru pracovník marketingu pri svojej poslednej návšteve školy povedal: „Túto školu som si vybral preto, že ako jedna z mála dokáže poskytnúť kvalitné praktické zručnosti a ešte kvalitnejšiu výučbu teórie. Veď dostať možnosť pracovať na realizácii marketingových podujatí popredných spoločností a firiem už počas štúdia, otvára absolventom nespočetné možnosti zaradiť sa do pracovného procesu a tiež im uľahčuje štúdium na vysokých školách.

    Veď marketing je všade okolo nás, všetko, čo robíme, čo plánujeme urobiť, je marketing.“ (Tomáš Krjak, študent ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave, člen nadácie Zastavme korupciu, toho času stážista v kancelárii Prezidentky SR).

    Čo o nás hovoria

    naši bývalí žiaci

    Naši bývalí absolventi - fotografie

    VYBERTE SI Z PONUKY

    našich odborov

    Informácie

    Stredná odborná škola informačných technológií
    Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

    IČO: 17055431

    Škola je život

    Sledujte nás:

    Image

    Študijné odbory

     Zobraziť odbory
     .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }