3778 K

Technik informačných a telekomunikačných technológií

Image

Často
kladené otázky

  Zobraziť viac

  Získané
  ocenenia

   Sekciu pripravujeme

   Naši
   úspešní absolventi

    Sekciu pripravujeme

    Viac o odbore

    Odbor technik informačných a telekomunikačných technológií je historicky najstarším, ktorý zabezpečujeme na prvotriednej úrovni vďaka výbornej vybavenosti, kvalite vzdelávania a odborne vyškolenému pedagogickému personálu.

    Štúdium v odbore: technik informačných a telekomunikačných technológií

    V dnešnej dobe si nevieme predstaviť život bez komunikačných zariadení, ktoré nám poskytujú kontakt s blízkymi osobami na veľké vzdialenosti. V nedávnej dobe bolo pre nás nepredstaviteľné sa nielen na diaľku rozprávať, ale sa aj vidieť. Teraz je to bežná prax a to vďaka technickému rozvoju ale najmä úzko špecializovaným odborníkom, ktorí takúto komunikáciu vedia zabezpečiť optickými, metalickými, bezdrôtovými, mobilnými telekomunikačnými a počítačovými sieťami, ktoré sú dobre chránené zabezpečovacími systémami.

    Študijný odbor dáva absolventom možnosť získať úplné stredné odborné vzdelanie zo všeobecnovzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch poskytuje komplexné vedomosti z oblasti telekomunikačnej techniky. Vzdelávací proces prebieha v odborných učebniach so zameraním na optické, metalické, bezdrôtové a mobilné telekomunikačné siete, počítačové siete, firemné telekomunikačné siete a IP ústredne, internet vecí, nízkonapäťové rozvodné siete, mobilné siete a zabezpečovacie systémy. Tiež zvládne konfiguráciu, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na sieťových zariadeniach. Vykonáva tiež prax na moderných IT technológiách, naučí sa programovať a aj základy tvorby web stránok. Ak úspešne zvládne štúdium, získa maturitné vysvedčenie, výučný list, CISCO certifikáciu a osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika v zmysle §21 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Ďalej žiak získa aj vedomosti a praktické zručnosti v oblasti elektronických zapojení analógovej a číslicovej techniky. Naučí sa navrhovať plošné spoje v programe Eagle, spájkovať a merať elektronické obvody. Taktiež žiak získa aj vedomosti a praktické zručnosti v oblasti elektrických rozvodov NN. Naučí sa rozoznávať elektrické sústavy, čítať elektrické schémy, inštalovať elektrické rozvody a zapájať ich so vzťahom k ich isteniam a zabezpečeniam. Taktiež sa naučí efektívne navrhovať elektrické rozvody.

    Študijný odbor vychádza z dvoch základných oblastí

    VYBERTE SI Z PONUKY

    našich odborov

    Informácie

    Stredná odborná škola informačných technológií
    Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

    IČO: 17055431

    Škola je život

    Sledujte nás:

    Image

    Študijné odbory

     Zobraziť odbory
     .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }