POKYN k nabíjaniu kreditu a k objednávaniu stravy pre rodičov a žiakov

Podmienkou stravovania žiaka je, aby mal vybavenú ISIC kartu.

Žiak si do jedálne nosí vlastný príbor.

Spôsob nabíjania kreditu:

1/ hotovosť u p. Dobríkovej/len v najnutnejších prípadoch/

2/ internet banking

Finančné prostriedky za stravu budú poukazované na číslo účtu : SK16 0200 0000 0041 8440 5253.

Nakoľko banky majú rôznu dĺžku času na prevod peňazí, platbu za stravu je potrebné zasielať minimálne 3 dni vopred pred vyčerpaním kreditu s riadne vyznačeným MENOM A PRIEZVISKOM ŽIAKA a TRIEDOU.

Po nabití je potrebné doniesť doklad o zaplatení!  (možnosť poslať potvrdenie na mail ddobrikovast@gmail.com)

V prípade nejakých nejasností s platbami sa treba obrátiť na p. Dobríkovú č.t. +421 915 824 313 – vrátenie stravného.

 

V prípade, ak si Vaše dieťa neobjedná obed deň vopred a zároveň si ho neodhlási, bude mu automaticky vydané jedlo označené písmenom A.

 

POKYNY PRE OBJEDNÁVANIE STRAVY:

 • Obedy sa objednávajú deň vopred do 13:45 hod.
 • Na pondelok sa objednávajú obedy v piatok.
 • Jedálny lístok sa nachádza na www.sos-it.sk, v kolónke žiaci.
 • Jeden žiak sa môže objednať len na jeden obed.
 • Stravná jednotka: Raňajky sú 2,40 EUR, z toho škola platí 0,54 EUR a žiak 1,86 EUR.
 • Stravná jednotka: Obed je 4,70 EUR, z toho škola platí 2,38 EUR a žiak 2,32 EUR.
 • Večera je 4,40 EUR, z toho škola platí 2,38 EUR a žiak 2,02 EUR.
 • Ceny sú platné od 01.02.2024

 

POKYNY PRE ODHLÁSENIE STRAVY:

 • V čase neprítomnosti v škole (lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, maturity a iné) je stravník povinný odhlásiť sa zo stravy, inak mu bude kredit odčítavať aj v čase neprítomnosti.
 • Odhlasovanie obedov, raňajok, večerí sa vykonáva deň vopred do 13:45 hod.!
 • V prípade ochorenia sa treba odhlásiť telefonicky do 7:30 h. v daný deň vedúcej ŠJ p. Dobríkovej, ktorá bude dostupná na telefónnom čísle 0915 824 313.

Vedúca ŠJ p. Dobríková, bude dostupná počas úradných hodín, t. j. pondelok až piatok od 8:30-10:45 hod. vo svojej  kancelárii pri jedálni. Tento čas platí aj pre telefonické hovory.

Prosíme o striktné dodržovanie uvedeného času, pretože v iných časoch prebieha príprava a vydávanie obedov !

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

  Zobraziť odbory
  .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }