Vychovávatelia školského internátu

SOŠ IT

Všeobecné otázky k stredoškolskému internátu smerujte na vedúceho vychovávateľa  Mgr. Richarda Kreutza. Informácie ohľadom ubytovania na stredoškolskom internáte nájdete na web stránke stredoškolského internátu.
Image
 Ivana Haviarová
Ivana Haviarovávychovávateľka

ivana.haviarova@sos-it.sk

048 / 43 41 105

Tibor Kútik
Tibor Kútikvychovávateľ

tibor.kutik@sos-it.sk

048 / 43 41 104

Mgr. <br> Michal Lovich
Mgr.
Michal Lovich
vychovávateľ

michal.lovich@sos-it.sk

048 / 43 41 101

PhDr. <br>Jaroslav Slabej
PhDr.
Jaroslav Slabej
vychovávateľ

jaroslav.slabej@sos-it.sk

048 / 43 41 105

Renata Valušková
Renata Valuškovávychovávateľka

renata.valuskova@sos-it.sk

048 / 43 41 101

Mgr. <br>Eva Kasanová
Mgr.
Eva Kasanová
vychovávateľka

eva.kasanova@sos-it.sk

048 / 43 41 104

Mgr. <br>Alena Pažoutová
Mgr.
Alena Pažoutová
vychovávateľka

alena.pazoutova@sos-it.sk

048 / 43 41 106

Bc. <br> Valéria Tureková
Bc.
Valéria Tureková
vychovávateľka

valeria.turekova@sos-it.sk

048 / 43 41 103

Mgr. <br> Kristína Strmeňová
Mgr.
Kristína Strmeňová
vychovávateľka

kristina.strmenova@sos-it.sk

048 / 43 41 106

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }