Odborný výcvik

SOŠ IT

Všeobecne smerované otázky k odbornému výcviku môžete smerovať na zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie  Ing. Katarínu Štrónerovú alebo hlavného majstra Jána Kasana.
Image
Daniel Frič
Daniel Fričmajster OV

daniel.fric@sos-it.sk

048 / 43 41 318

Ing. <br>Miroslav Ferienčík
Ing.
Miroslav Ferienčík
Technické odborné predmety

miroslav.feriencik@sos-it.sk

048 / 43 41 315

Bc. <br>Iveta Hanková
Bc.
Iveta Hanková
majsterka OV

iveta.hankova@sos-it.sk

048 / 43 41 319

Ján Kasan
Ján Kasanhlavný majster OV

jan.kasan@sos-it.sk

048 / 43 41 320

Zuzana Lišuchová
Zuzana LišuchováGrafické odborné predmety

zuzana.lisuchova@sos-it.sk

048 / 43 41 311

Mgr. art. <br>Matej Opálený
Mgr. art.
Matej Opálený
Grafické odborné predmety

matej.opaleny@sos-it.sk

048 / 43 41 323

Mgr. <br>Martin Popovič
Mgr.
Martin Popovič
majster OV

martin.popovic@sos-it.sk

048 / 43 41 308

Bc. <br>Radoslav Sanitra
Bc.
Radoslav Sanitra
technické odborné predmety

radoslav.sanitra@sos-it.sk

048/4341321

Bc. <br>Erika Zádrapová
Bc.
Erika Zádrapová
majsterka OV

erika.zadrapova@sos-it.sk

048 / 43 41 305

Mgr. <br>Michal Ďuriš
Mgr.
Michal Ďuriš
Sociálny pedagóg, majster OV

michal.duris@sos-it.sk

048/4341 421

Bc. <br> Martin Fábry
Bc.
Martin Fábry
Grafické odborné predmety

martin.fabry@sos-it.sk

048 / 43 41 301

Ing. Bc.<br> Eduard Guzlej
Ing. Bc.
Eduard Guzlej
majster OV

eduard.guzlej@sos-it.sk

048 / 43 41 309

Bc. <br>Peter Homola
Bc.
Peter Homola
majster OV

peter.homola@sos-it.sk

048 / 43 41 310

Ing. <br> Milan Krajčovič
Ing.
Milan Krajčovič
majster OV

milan.krajcovic@sos-it.sk

048 / 43 41 317

Mgr. <br>Jozef Novák
Mgr.
Jozef Novák
majster OV

jozef.novak@sos-it.sk

048 / 43 41 304

Mgr. <br>Martin Pagáč
Mgr.
Martin Pagáč
majster OV

martin.pagac@sos-it.sk

048 / 43 41 302

Ing. <br>Peter Turanský
Ing.
Peter Turanský
majster OV

peter.turansky@sos-it.sk

048 / 43 41 314

Bc. <br>Vlasta Vilhanová
Bc.
Vlasta Vilhanová
majsterka OV

vlasta.vilhanova@sos-it.sk

048 / 43 41 306

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }