2682 K

Mechanik počítačových sietí

Image

Často
kladené otázky

  Zobraziť viac

  Získané
  ocenenia

   Sekciu pripravujeme

   Naši
   úspešní absolventi

    Sekciu pripravujeme

    Viac o odbore

    Odbor mechanik počítačových sietí patrí medzi najvyhľadávanejšie technické odbory. Naša škola týchto odborníkov, mechanikov počítačových sietí, s dlhoročnou tradíciou, výbornou vybavenosťou a kvalitou vzdelávania úspešne pripravuje pre trh práce.

    Štúdium v odbore: mechanik počítačových sietí

    Rýchle napredovanie technického rozvoja vyžaduje stále vo väčšej miere pripojenie do elektrických a počítačových sietí a preto trh práce vyžaduje úzko špecializovaných odborníkov, ktorí vedia zabezpečiť pripojenie počítačových sietí, tieto siete nastaviť, zabezpečiť ich obsluhu a údržbu. Môžeme tvrdiť, že pozícia mechanik počítačových sietí patrí medzi najvyhľadávanejšie technické odbory.

     
    Hlavnou výhodou študijného odboru MPS je jeho rozmanitosť v oblasti zamerania. Žiak sa naučí všetko ohľadom hardvéru a softvéru PC, ohľadom informačných technológií, počítačových sietí, a to od návrhu cez realizáciu až po údržbu. Tiež zvládne konfiguráciu, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na sieťových zariadeniach. Vykonáva tiež prax na moderných IT technológiách, naučí sa programovať a ovláda aj základy tvorby web stránok. Ak úspešne zvládne štúdium, získa maturitné vysvedčenie, výučný list, CISCO certifikáciu a osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. Ďalej žiak získa vedomosti a praktické zručnosti v oblasti elektronických zapojení analógovej a číslicovej techniky. Naučí sa navrhovať plošné spoje v programe Eagle, spájkovať a merať elektronické obvody. Taktiež žiak získa vedomosti a praktické zručnosti v oblasti elektrických rozvodov NN. Naučí sa rozoznávať elektrické sústavy, čítať elektrické schémy, inštalovať elektrické rozvody a zapájať ich so vzťahom k ich isteniam a zabezpečeniam. Taktiež sa naučí efektívne navrhovať elektrické rozvody. Po úspešnom zvládnutí skúšok má žiak možnosť získať osvedčenie elektrotechnika v zmysle §21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

    VYBERTE SI Z PONUKY

    našich odborov

    Informácie

    Stredná odborná škola informačných technológií
    Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

    IČO: 17055431

    Škola je život

    Sledujte nás:

    Image

    Študijné odbory

     Zobraziť odbory
     .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }