Záujmové krúžky

Vyberte si z ponuky našich záujmových ktúžkov

Mohlo by vás zaujímať

Záujmové krúžky pre školský rok 2020/2021

Vedúci Názov krúžku
Mlynarčíková Marianna, Mgr., art., ArtD. Umelecké črevo
Novák Jozef, Mgr. Praktická elektrotechnika
Pažoutová Alena, Mgr. Zdravý životný štýl
Popovič Martin, Mgr. Hardvér, softvér zaujímavou formou
Samášová Anna, Mgr. Ing. Elektro v príkladoch
Vilhanová Vlasta, Bc. Rozvoj manažérskych zručností
Zádrapová Erika, Bc. Manažérske zručnosti
   
   
   
   
   

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory