Vedenie školy

Vedenie SOŠ IT

Všeobecne smerované otázky na školu prosím smerujte na naše študijné oddelenie: 048/4341 222 alebo  e-mailom: studijna.referentka@sos-it.sk.
Image
Ing. <br>Štefan Balogh
Ing.
Štefan Balogh
riaditeľ školy

stefan.balogh@sos-it.sk

048/4341 200

Ing.<br> Stanislav Garaj
Ing.
Stanislav Garaj
vedúci úseku pre technicko-ekonomickú činnosť

stanislav.garaj@sos-it.sk

048/4341 210

Mgr. <br>Richard Kreutz
Mgr.
Richard Kreutz
vedúci vychovávateľ

richard.kreutz@sos-it.sk

0903 826 275

Ing. <br>Miriam Popovičová
Ing.
Miriam Popovičová
zástupkyňa riaditeľa, výchovná poradkyňa

miriam.popovicova@sos-it.sk

048/4341 401

Ing. <br>Katarína Štrónerová
Ing.
Katarína Štrónerová
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie

katarina.stronerova@sos-it.sk

048/4341 501

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }