VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Z nášho pobytu v Opave

Z nášho pobytu v Opave

Žiaci našej školy sa už dlhodobo zapájajú do programu mobilitného projektu Erasmus+.

NEMECKO

NEMECKO

Mobilita realizovaná v rámci projektu ERASMUS +

HRADEC KRÁLOVÉ

HRADEC KRÁLOVÉ

Mobilita realizovaná v rámci projektu ERASMUS +

OSTRAVA

OSTRAVA

Mobilita realizovaná v rámci projektu ERASMUS +

TRUTNOV

TRUTNOV

Mobilita realizovaná v rámci projektu ERASMUS +

PRAHA

PRAHA

Mobilita realizovaná v rámci projektu ERASMUS +

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory