Teoretické vyučovanie

SOŠ IT

Otázky ohľadom štúdia smerujte na študijnú referentku: 048/4341 222 alebo  e-mailom: studijna.referentka@sos-it.sk.
Image
Mgr. art. <br> Anita Baloghová
Mgr. art.
Anita Baloghová
SOX, OVY

anita.baloghova@sos-it.sk

048/4341 207

Mgr. <br>Zuzana Belancová
Mgr.
Zuzana Belancová
ANJ - DEJ - GDD

zuzana.kovacikova@sos-it.sk

048 / 43 41 415

Ing. <br>Vladimír Cipov, PhD
Ing.
Vladimír Cipov, PhD
EPU, grafické odborné predmety

vladimir.cipov@sos-it.sk

048 / 43 41 419

Ing. <br>Miroslav Ferienčík
Ing.
Miroslav Ferienčík
technické odborné predmety

miroslav.feriencik@sos-it.sk

Mgr. <br>Monika Glutová
Mgr.
Monika Glutová
ANG - DEJ

monika.glutova@sos-it.sk

048 / 43 41 415

Mgr. <br>Miroslav Jaso
Mgr.
Miroslav Jaso
graficke odborne predmety

miroslav.jaso@sos-it.sk

048 / 43 41 412

Ing. <br>Ľubica Lacková
Ing.
Ľubica Lacková
ekonomické odborné predmety

lubica.lackova@sos-it.sk

048 / 43 41 420

Ing. <br>Ivan Lenko
Ing.
Ivan Lenko
EPU, SWW, EIO - technicke odborne predmety

ivan.lenko@sos-it.sk

048 / 43 41 419

Ing. <br>Dagmar Masaryková
Ing.
Dagmar Masaryková
ekonomické odborné predmety

dagmar.masarykova@sos-it.sk

048 / 43 41 420

Mgr. <br>Zuzana Nejedlá
Mgr.
Zuzana Nejedlá
ANJ -GOP

zuzana.nejedla@sos-it.sk

048 / 43 41 416

Mgr. <br>Kristína Raganová
Mgr.
Kristína Raganová
TŠV - GEG

kristina.raganova@sos-it.sk

048 / 43 41 109

Mgr. <br>Miroslav Slotta
Mgr.
Miroslav Slotta
MAT- FYZ - INF

miroslav.slotta@sos-it.sk

048 / 43 41 411

Ing. <br> Ivan Sámel
Ing.
Ivan Sámel
INF, DEN, DTN, ITO, RKY

ivan.samel@sos-it.sk

048 / 43 41 413

PaedDr. <br>Martina Tokárová, PhD.
PaedDr.
Martina Tokárová, PhD.
TŠV

martina.tokarova@sos-it.sk

048/43 41 109

Mgr. <br>Zuzana Vetráková
Mgr.
Zuzana Vetráková
ANJ - ETV

zuzana.vetrakova@sos-it.sk

048 / 43 41 414

Mgr. et Mgr. <br>Peter Vaterka
Mgr. et Mgr.
Peter Vaterka
SJL

peter.vaterka@sos-it.sk

048 / 43 41 414

Ing. <br>Ľubica Cyprianová
Ing.
Ľubica Cyprianová
INF - SWW

lubica.cyprianova@sos-it.sk

048/43 41 413

PaedDr.  <br>Marek Drak
PaedDr.
Marek Drak
TŠV

marek.drak@sos-it.sk

048 / 43 41 109

Mgr. <br>Ján Glončák
Mgr.
Ján Glončák
grafické odborné predmety

jan.gloncak@sos-it.sk

048 / 43 41 412

Mgr. <br>Ján Hôrecký
Mgr.
Ján Hôrecký
INF - SVV - PCI - technické odborné predmety

jan.horecky@sos-it.sk

048 / 43 41 419

Mgr. <br> Ema Husaníková
Mgr.
Ema Husaníková
Mat, Anj

ema.husanikova@sos-it.sk

048 / 43 41 411

Mgr. <br>Tatiana Kvasniaková
Mgr.
Tatiana Kvasniaková
SJL - DEJ

tatiana.kvasniakova@sos-it.sk

048 / 43 41 416

Mgr. <br>Janette Lunevová
Mgr.
Janette Lunevová
ANJ

janette.lunevova@sos-it.sk

048 / 43 41 402

Mgr. <br>Zdena Masiariková
Mgr.
Zdena Masiariková
ANJ - SJL

zdena.masiarikova@sos-it.sk

048 / 43 41 416

Mgr. art. <br>Marianna Mlynárčiková, ArtD.
Mgr. art.
Marianna Mlynárčiková, ArtD.
grafický dizajn digitálnych médií - GDD

marianna.mlynarcikova@sos-it.sk

048 / 43 41 420

PaedDr. <br>Marta Petrová
PaedDr.
Marta Petrová
INF - MAT - PCI

marta.petrova@sos-it.sk

048 / 43 41 411

Ing. <br>Katarína Rusnáková
Ing.
Katarína Rusnáková
ekonomické odborné predmety

katarina.rusnakova@sos-it.sk

048 / 43 41 420

Ing. Mgr. <br>Anna Samášová
Ing. Mgr.
Anna Samášová
technické odborné predmety

anna.samasova@sos-it.sk

048 / 43 41 327

Mgr. <br>Miroslav Štubňa
Mgr.
Miroslav Štubňa
technické odborné predmety

miroslav.stubna@sos-it.sk

048 / 43 41 327

Mgr. <br>Lukáš Sihelský
Mgr.
Lukáš Sihelský
grafické odborné predmety- ANJ

lukas.sihelsky@sos-it.sk

048 / 43 41 403

Mgr. <br>Milada Žabková
Mgr.
Milada Žabková
API, INF, MAT, SWW

milada.zabkova@sos-it.sk

048 / 43 41 413

Mgr. <br>Zuzana Zajacová
Mgr.
Zuzana Zajacová
SJL - DEJ

zuzana.zajacova@sos-it.sk

048 /43 41 415

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }