Naši
úspešní absolventi odboru PMMO

Naši absolventi

Spoznajte našich úspešných absolventov

Tomáš Krjak
Tomáš KrjakDnes pracujem aj v nadácii Zastavme korupciu a vykonávam stáž v kancelárii Prezidentky SR.
Štúdium na Strednej odbornej škole informačných technológií by som prirovnal k citátu ruského matematika Čebyšova: „Zblíženie teórie s praxou prináša tie najpriaznivejšie výsledky.“ Kvalitné teoretické vzdelávanie spojené s implementáciou vedomostí priamo v medzinárodných spoločnostiach a firmách, ktoré na slovenskom trhu pôsobia ak giganti. Všetko v priateľskom prostredí v škole, tak na pracoviskách, kde nás zamestnanci brali ako seberovných kolegov a nie malé, neskúsené deti. Veľkým plusom bola možnosť participácie na reprezentovaní školy vo vedomostných a športových súťažiach na rôznych úrovniach. Aj tieto skúsenosti ma priviedli k štúdiu na Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.
Viktor Kováčik
Viktor KováčikSom podnikateľ - finančný sprostredkovateľ OVB.
Študoval som odbor pracovník marketingu a okrem odborných predmetov nám škola poskytla aj odbornú prax priamo vo firmách. V treťom ročníku som sa tak rozhodol absolvovať prax v kancelárii - administratívna práca. Postupom času som nabehol na tento systém práce a rozhodol som sa podnikať v oblasti financií. Momentálne som na vedúcej pozícii a podnikám v oblasti, ktorá ma baví a napĺňa. Som podnikateľ - finančný sprostredkovateľ OVB hlavne kvôli príležitostiam, ktoré mi poskytla škola.
Patrícia Brázová
Patrícia BrázováAsistentka kontaktného centra/callcentra v O2.
Pracujem ako asistentka kontaktného centra/callcentra v O2 tu v Banskej Bystrici a to vďaka vyučovacím metódam, odbornej praxi a množstvu workshopov a exkurzií, hlavne na odbornom výcviku. Majsterky OV nám sprostredkovali aj exkurziu v callcentre O2 a mne táto práca hneď učarovala. Exkurzia mi uľahčila kontakt s kompetentnými spoločnosti O2 a ja som sa mohla zúčastniť výberového konania :). Škola a moja súčasná práca naplnili moje predstavy o budúcnosti.
Rebecca Smataníková
Rebecca SmataníkováV Prahe som sa zamestnala v Call centre Poisťovňa BNP Cardif.
Po maturite som vyskúšala niekoľko zamestnaní: barmanka, asistentka či finančná poradkyňa, ale priznám sa, že ani jedno z tých zamestnaní ma nenapĺňalo. Škola ma dokonale, nielen teoreticky ale aj prakticky, pripravila na prácu v marketingu. Až neskôr som si uvedomila, že vďaka škole som cieľavedomá, samostatná a dokážem sa veľmi rýchlo posúvať vyššie. Preto som to skúsila v hlavnom meste ČR. V Prahe som sa zamestnala v Call centre Poisťovňa BNP Cardif a dnes už niekoľko rokov pracujem na pozícii senior operátor, hoci presadiť sa v konkurencii českých kolegov bolo náročné.
Andrea Zemánková
Andrea ZemánkováDnes pracujem ako osobný bankár v Prima Banke.
Počas štúdia na SOŠ-IT som získala veľa zručností a vedomosti nielen z teoretického hľadiska ale aj z toho praktického. V treťom a štvrtom ročníku som vykonávala odbornú prax v Slovenskej sporiteľni, a. s.. Práca ma nesmierne bavila a rýchlo som sa začlenila do kolektívu. Táto skutočnosť rozhodla aj o mojom budúcom smerovaní a tak už druhý rok pracujem ako osobný bankár v Prima Banke.
Nikola Lapinová
Nikola LapinováObchodný zástupca, O2 Slovakia.
Študovala som jedinečný odbor a vyučujúci v nás neustále vzbudzovali hrdosť k svojej profesii. Preto moje profesionálne smerovanie bolo jednoznačné. Hneď po maturite som sa zamestnala v spoločnosti Orange Slovensko a pracovala som na pozícii agent. Skúsenosti som získala už počas odbornej praxe v tejto spoločnosti a v Telekome. Následne som dostala ponuku od O2 Slovakia, ktorú som prijala a pracovala som ako obchodný zástupca. Aktuálne si užívam materskú dovolenku ale viem, že sa k svojej profesii vrátim.
Image

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }