VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Vyhodnotenie lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v školskom roku 2017/2018

Vyhodnotenie lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v školskom roku 2017/2018

Študenti 1. ročníka I.B a I.D triedy sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 15.1.2018 – 19.1.2018. 52 žiakov bolo ubytovaných v penzióne Zora  v Tatranskej Lomnici, priamo pod Lomničákom. Vedúcou kurzu bola Mgr. Kristína Raganová, inštruktormi lyžovania boli Mgr. Atila Barus, Mgr. Tomáš Trudič, PhD., Mgr. Zuzana Zajacová, Mgr. Janette Lunevová a lekársku starostlivosť vykonával Mgr. Ján Tomko.

LVVK začal v pondelok 15.1.2018, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi hotela. Prostredie, v ktorom sme boli ubytovaní bolo hotelového typu – každá izba pre 3 študentov mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené trikrát denne (raňajky, obed, večera) formou hotelovej obsluhy. 

Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch Tatranskej Lomnice. Žiaci boli rozdelení do 4 družstiev. Môžeme spokojne konštatovať, že všetci študenti zvládli základy lyžiarskeho výcviku, v utorok ráno všetci vedeli využívať výhody lanoviek a zvládli nástrahy svahu. Výcvik pozostával zo základných prvkov lyžovania – chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, oblúky v obojstrannom prívrate.
Cieľ začiatočníkov bol: -vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy, pre tých talentovaných základným carvingovým oblúkom. 

Cieľ mierne pokročilých a pokročilých bol: - zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností – vedieť zjazdiť terén so správnym držaním tela a znožnými oblúkmi, vedieť zjazdiť terén otvorenými a uzatvorenými carvingovými oblúkmi, snowboard – zjazd po spádnici, jazda šikmo svahom, základný zosuvný oblúk, oblúky s rôznym polomerom.
Vyhodnotenie LVVK sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku v skupinách
 
V popoludňajších hodinách žiaci odpočívali, počúvali hudbu, sledovali televízny program, pripravovali svoj program na večer, ktorým bavili svojich spolužiakov. V stredu doobeda relaxovala väčšina žiakov v bazéne v hoteli Sorea Urán neďaleko nášho penziónu a naberala nový dych na nasledujúce lyžiarske dni. Podvečer sme mali prednášku so záchranárom horskej služby.Vo štvrtok popoludní sme boli na Hrebienku, kde sme si pozreli ľadové sochy, aj keď v poriadnej fujavici, ale aj o tom je čaro Tatier. 

Každý večer bol denný rozkaz, kde sa žiaci dozvedeli program na nasledujúci deň. Počas celého lyžiarskeho výcviku vládla medzi žiakmi a inštruktormi príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov na svahu, ale aj na penzióne, boli slušní voči sebe i personálu penziónu. Nevyskytli sa žiadne závažné problémy.
Účelom LVVK bolo aj žiakov vychovávať k vzťahu k prírode, dodržiavaniu horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a brať na seba zodpovednosť za dodržiavanie denného režimu, poriadku, svojho správania a činov.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }