VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Okresný úrad, odbor  Živnostenského podnikania v Banskej Bystrici privítal pracovníkov marketingu zo IV. E

Okresný úrad, odbor Živnostenského podnikania v Banskej Bystrici privítal pracovníkov marketingu zo IV. E

Aj po realizácii nástrojov marketingovej komunikácie pracovníkmi marketingu z III. E triedy naša spolupráca so spoločnosťou CBRE, s. r. o. neskončila.

Žiaci z I. E na Dni otvorených dverí v Slovenskej agentúre životného prostredia

Žiaci z I. E na Dni otvorených dverí v Slovenskej agentúre životného prostredia

Aj po realizácii nástrojov marketingovej komunikácie pracovníkmi marketingu z III. E triedy naša spolupráca so spoločnosťou CBRE, s. r. o. neskončila.

Distribúciu v II. E sme ukončili workshopom

Distribúciu v II. E sme ukončili workshopom

Aj po realizácii nástrojov marketingovej komunikácie pracovníkmi marketingu z III. E triedy naša spolupráca so spoločnosťou CBRE, s. r. o. neskončila.

Vyskúšali sme si Mystery shopping

Vyskúšali sme si Mystery shopping

Aj po realizácii nástrojov marketingovej komunikácie pracovníkmi marketingu z III. E triedy naša spolupráca so spoločnosťou CBRE, s. r. o. neskončila.

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

Dňa 29. 3. 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kole v basketbale.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Tak ako po iné roky aj tento september patril plaveckému výcviku. Konal sa v dvoch turnusoch. 1. výcvik s II. C triedou prebiehal...

Erasmus Portugalsko

Erasmus Portugalsko

Na dvojtýždňovú  pracovnú stáž do mesta Montijo, na juhu Portugalska,  sme vycestovali 16. 6. 2019 v zostave dvanásť žiakov...

Adaptačný kurz – Kráľová 2021

Adaptačný kurz – Kráľová 2021

ak ako prváci na základnej škole stratení  v neznámom prostredí, tak i teraz, už  ako pätnásťroční, sme prvákmi na strednej škole, v novom systéme, medzi novými ľuďmi. Zisťujeme, že učitelia nám...

Účelové cvičenie a Kurz ochrany života a zdravia

Účelové cvičenie a Kurz ochrany života a zdravia

Účelové cvičenie pre prvý a druhý ročník sa uskutočnilo dňa 3. 9. 2021. Vďaka výbornému počasiu sme realizovali toto povinné cvičenie v okolitej prírode...

Vyhodnotenie lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v školskom roku 2017/2018

Vyhodnotenie lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v školskom roku 2017/2018

Študenti 1. ročníka I.B a I.D triedy sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch...

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }