VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

EuroSkills Graz 2021

EuroSkills Graz 2021

Naša účasť na EuroSkills

 2021 EuroSkills je súťaž odborných zručností mladých ľudí a tvorí dôležitú platformu, na ktorej sa môže Európa prezentovať svetu prostredníctvom množstva rôznych odborných zručností. Tento rok sa konala v Rakúskom meste Graz v čase od 19. do 27. septembra. Ja som sa k tejto súťaži dostal prostredníctvom našej účasti na celoštátnej súťaži ZENIT, vtedy ešte v režime spojenej kategórie pre grafika a web developera, v ktorej pracovali dvaja súťažiaci ako tím. V rámci krajského kola som sa osobne zúčastnil na priebehu hodnotenia, na ktorom boli aj samotní organizátori. Počas rozhovoru sme sa dostali aj k otázke reprezentácie Slovenska na medzinárodnej súťaži EuroSkills, ktoré je postupovou platformou pre výhercu celoštátneho kola. Už vtedy mi ponúkli pozíciu experta v reprezentácii Slovenska pre Grafický dizajn. Spočiatku som o súťaži, tak ako pravdepodobne mnohí iní, nič nevedel, čo bola, ako som zistil, obrovská škoda! Všetko sa však zmenilo, keď som si naštudoval, čo bude mojou úlohou a oboznámil som sa s tým, čo ma čaká.

Na základe mojej účasti v súťaži EuroSkills v Gothenburgu sa mi podarilo presadiť veľké zmeny v procese a hodnotení súťaže. Na základe vzoru z EuroSkills sme rozdelili tím programátor/grafik a vytvorili sme dve samostatné kategórie, Grafický dizajn a WEB Developer. Bola to kľúčová podmienka na to, aby sme boli konkurencie schopní na súťaži EuroSkills.

Slovenská reprezentácia

Na pozíciu experta sa nedá pripraviť

Nasledujúce dni nás čakalo množstvo práce spojenej s prípravami zadania, korekcií a samotného hodnotenia súťažných prác. Na toto sa jednoducho pripraviť nedá, je to maratón práce od rána doslova do noci, no zamiloval som si byť toho súčasťou. Ako expert pracujete na zadaní už niekoľko mesiacov pred súťažou s tímom expertov zo všetkých zúčastnených krajín prostredníctvom fóra. Priamo na mieste sa v prvé dni zadanie dolaďuje, hľadajú sa posledné chyby a dokončujú sa súbory, s ktorými súťažiaci pracujú počas vyhradeného času. Samotná súťaž trvá tri dni a nie je to jednoduché ani pre súťažiacich. Musia sa plne sústrediť a zároveň pracovať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Úlohou expertov počas toho, ako súťažiaci pracujú na zadaniach, je dohliadať na priebeh, byť k dispozícii súťažiacim na prípadné zodpovedanie otázok k zadaniu, či doručiť vytlačený materiál z tlačiarne, keďže súťažiaci nesmie opustiť svoj pracovný priestor počas súťažného času. Samozrejme ako experti máme mnoho iných povinností spojených s prípravou materiálov na ďalší ročník súťaže a prípravu hodnotenia. Po konci každého súťažného dňa sa v prípade Grafického dizajnu experti rozdelia do dvoch skupín, v ktorých hodnotia každú časť z hodnotiacej tabuľky samostatne. Hodnotenie ako také si vzájomne nehovoria, no na konci dňa sa známky zapisujú a v prípade veľkého rozdielu známky medzi dvoma expertmi sa hodnotenie danej úlohy prediskutuje. Je to vynikajúci systém, ktorý zabezpečuje fair play hodnotenie.

Skúsenosti prenesené do celoštátnej súťaže ZENIT

Na základe mojej účasti v súťaži EuroSkills v Gothenburgu sa mi podarilo presadiť veľké zmeny v procese a hodnotení súťaže. Na základe vzoru z EuroSkills sme rozdelili tím programátor/grafik a vytvorili sme dve samostatné kategórie, Grafický dizajn a WEB Developer. Bola to kľúčová podmienka na to, aby sme boli konkurencie schopní na súťaži EuroSkills. Následne ma čakalo kompletné vypracovanie zadaní a spôsobu hodnotenia pre osamostatnenú kategóriu Grafik, čo bola neľahká úloha. Pri tvorbe zadaní som ale z veľkej časti čerpal spôsob jeho písania ako aj hodnotenia z toho, akým spôsobom je to na EuroSkills. Súťažiaci na školských, krajských a celoštátnych kolách sa teda istou formou pripravujú na to, s čím by sa mohli stretnúť pri reprezentovaní Slovenskej republiky pod záštitou Skills Slovakia.
Ako expert na grafiku som tento rok do kategórie Grafický dizajn vyberal zo súťažiacich, ktorí sa v minulosti umiestnili v celoslovenskej súťaži ZENIT na prvých troch miestach. Oslovil som súťažiacu Beátu Válkyovú, ktorá s účasťou a reprezentáciou Slovenska súhlasila.

Veľký úspech s malým sklamaním

Ako expert na grafiku som tento rok do kategórie Grafický dizajn vyberal zo súťažiacich, ktorí sa v minulosti umiestnili v celoslovenskej súťaži ZENIT na prvých troch miestach. Oslovil som súťažiacu Beátu Válkyovú, ktorá s účasťou a reprezentáciou Slovenska súhlasila. Ako študentka a pracujúci človek už nemala tak veľa času na prípravu, no základy sme stihli prejsť. Absencia času v našom prípade zohrala svoju úlohu, no Beáta bola napriek tomu výborná. V kategórii Grafický dizajn pracujú súťažiaci so zadaním, v ktorom sa stretávajú s rôznymi úlohami týkajúcimi sa práce s textom bitmapovou i vektorovou grafikou. V neposlednom rade majú pracovať s tlačenými dokumentmi a ukázať aj zručnosť pri vytváraní reálnych mockupov (makiet), ktoré sami navrhnú, vytlačia a zložia. V poslednej dobe sa dostáva do zadaní aj prepojenie dizajnu do funkčnej ukážky prostredníctvom programu Adobe XD.
Slovenská reprezentácia
Tohoročná konkurencia bola neskutočne veľká. Každý zo súťažiacich bol tento rok naozaj na veľmi dobrej úrovni. Konkurencia z iných krajín sa podľa ich slov pripravovala minimálne rok. Odzrkadlilo sa to, samozrejme, aj pri hodnotení. Všetci súťažiaci robili len málo chýb, väčšie rozdiely bolo vidieť skôr na výsledných dizajnoch. Beáta odvádzala vynikajúcu prácu, hlavne s kvalitným dizajnom a to ju „potiahlo.“
Mýlila sa hlavne v technických veciach. Celkový výsledok bol však vynikajúci. Obstáli sme naozaj výborne, čo sa ukázalo aj na bodovom hodnotení. Beáta Válkyová skončila na peknom 7. mieste, no je veľmi dôležité spomenúť, že z celkových 1000 bodov získala 698bodov (súťažiaci na 5. a 6. mieste mali len o 2 body viac, čiže 700).

Získali sme ocenenie BEST OF THE NATION

Napriek tomu, že sa nám nepodarilo získať žiadnu medailu (aj keď nás od získania medal of exellence delili len dva body), získali sme ocenenie Best of the Nation, čo je ocenenie, ktoré sa udeľuje najlepšiemu súťažiacemu z reprezentácie.

Účasťou na EuroSkills sa stávate súčasťou obrovskej rodiny

Napriek obrovskej vyťaženosti nielen nás expertov, ktorí trávime na výstavisku nie menej ako 12 hodín denne počas celého týždňa, ale aj súťažiacich, ktorí súťažia denne v priemere 6 hodín, je to obrovský zážitok! Energia celej súťaže vás v mnohom pohltí, aj keď tak obrovskú súťaž je prakticky nemožné zorganizovať bez chýb. Energia všetkých súťažiacich a expertov vás nabije, aj keď ste veľmi vyťažení. Stanete sa v podstate súčasťou obrovskej rodiny. Vždy sa teším na darčekové balenia, ktoré si nosíme ako experti navzájom, je to krásne gesto plné prekvapení a občas aj maškŕt z danej krajiny. Ďalšou krásnou tradíciou celej súťaže je zbieranie odznakov jednotlivých krajín na vašu menovku – je to činnosť, na ktorú sa vždy nesmierne teším a tento rok sa nám s kolegom Martinom Hegedušom podarilo zozbierať takmer všetky! Má to len jednu nevýhodu, ku koncu súťaže tá menovka váži toľko, že ju naozaj na krku cítite! Účasť na EuroSkills otvára pre účastníkov súťaže mnohé možnosti do budúcnosti a dá veľa skúseností do života nielen súťažiacim, ale aj expertom. Som teda nesmierne rád, že nás naša škola v tomto podporila a umožnila nám zúčastniť sa na tomto obrovskom podujatí. V neposlednom rade nám aj pani zástupkyňa pre praktické vyučovanie, Ing. Katka Štrónerová, pomohla so zabezpečím a organizáciou žiakov počas našej neprítomnosti. Do budúcnosti by sme veľmi radi našli sponzora, ktorý by nám pomohol s celkovou propagáciou, aj s prípravou súťažiacich, ktorí nás budú reprezentovať na tejto prestížnej medzinárodnej súťaži. Dôležité je hlavne to, aby sa o tejto súťaži dozvedelo čo najviac ľudí, o čo sa budeme rozhodne snažiť.

Dych berúci zážitok z EuroSkills v Gothenburgu...

Dovolím si tvrdiť, že Gothenburg z nás pozná každý, naši hokejisti predsa v roku 2002 odchádzali z tohto mesta a z tejto haly ako „zlatí chlapci“! A práve tu som sa prvýkrát osobne zúčastnil súťaže EuroSkills v pozícii experta pre kategóriu Grafický dizajn aj so svojím prvým súťažiacim. Bol to dych berúci zážitok. Otváracia ceremónia ma ohromila a bolo to niečo úžasné, štadión plný delegácií z rôznych štátov v sprievode nádherného úvodného programu. Rád spomínam na tú atmosféru, ktorú je možné cítiť dokonca aj z videozáznamu, ktorý vám odporúčam si pozrieť.

Autorka článku: Mgr. art. Matej Opálený

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }