VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Nezisková organizácia Úsmev ako dar nás oslovila o spoluprácu

Nezisková organizácia Úsmev ako dar nás oslovila o spoluprácu

Prednedávnom Ing. Katarína Štrónerová, zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie,  dostala mail od manažérky regionálnej pobočky neziskovej organizácie Úsmev ako dar Banská Bystrica,  Bc. Eriky Mazúchovej, v ktorom nás požiadala o spoluprácu. Následne sme sa stretli tu, v priestoroch našej školy, a dohodli sme sa na podmienkach tejto spolupráce. Miesto svojej odbornej praxe tam nájdu nielen grafici digitálnych médií, ale aj pracovníci marketingu. Budú si tam môcť v praxi overiť svoje odborné zručnosti pri spravovaní sociálnych sietí, ako je Facebook, Instagram, pri realizácii komunikačnej kampane  ich webovej stránky, zrealizovať prieskum sledovanosti a na základe  zistených výsledkov navrhnúť komunikačný plán na rok 2022. Pracovníci marketingu môžu tiež pomáhať pri vianočnej zbierke Úsmev ako dar a rôznych administratívnych prácach. Pre Úsmev ako dar to však nebude žiadna nová skúsenosť. Táto nezisková organizácia už má s odbornou praxou študentov skúsenosti. V súčasnosti tam zavítala v rámci mobilitného pojektu Erasmus+ na dva mesiace študentka sociálnej práce z Vysokej školy Caritas v ČR. No a naša žiačka v tejto organizácii absolvuje svoju prvú odbornú prax už v piatok 19. novembra 2021.

A čím sa vlastne Úsmev ako dar zaoberá? Na ich webovej stránke sa dočítate, že pobočka v Banskej Bystrici je miestom stretnutí a poradenstiev s klientmi, miestom spoločných porád, skladom materiálnej pomoci aj vzdelávacím priestorom zároveň, ako to už v neziskových organizáciách býva. Starajú sa približne o 50 rodín a spolupracujú s 13 centrami pre deti a rodiny. Tvorí ju šesť zamestnancov s obrovskou chuťou pomáhať a 24 dlhodobých dobrovoľníkov. A prečo oslovili na spoluprácu práve Strednú odbornú školu informačných technológií v Banskej Bystrici?

To nám prezradila Bc. Erika Mazúchová: „Úsmev ako dar pôsobí v Banskobystrickom kraji už viac ako 20 rokov. Ako občianske združenie vykonávame rôzne aktivity, a to nielen navonok, ale aj v našich interných procesoch. Tretí sektor je veľmi dynamickým prostredím, kde žiaden deň nie je rovnaký a úloh je stále mnoho. Rýchlo sa meniacemu svetu technológií, médií aj komunikácie sa snažíme prispôsobovať, avšak často na to sami nestačíme. Práve preto sme sa rozhodli osloviť o spoluprácu práve vašu školu - potrebujeme sa zlepšovať v práci v oblasti marketingu, masmediálnej komunikácie či sociálnych sietí, a prispôsobovať spôsob svojej komunikácie a naše aktivity aj mladším generáciám, skupinám ľudí, ktorí prinášajú do organizácie nové nápady a čerstvú silu. Kto je lepší v oslovovaní mladých než oni sami, a prostredníctvom kanálov, ktoré najviac používajú? Dúfame, že tak ako poskytneme priestor vašim študentom vzdelávať sa a získavať nové skúsenosti či zručnosti, aj my sami sa popri nich naučíme niečo, čo nás posunie o krok vpred, aby sme naďalej mohli efektívne pomáhať deťom a rodinám a aby rodiny zostali spolu.“
 
A my sa z tejto spolupráce, samozrejme, tešíme tiež. Veď vytvárať reálny priestor, v ktorom  môžu  svoje odborné zručnosti naši žiaci uplatniť a zdokonaliť sa, neponúka každá škola.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY Foto: Barbora Pántiková, žiačka IV. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }