VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Časy zo secondhandu, koniec červeného človeka

Časy zo secondhandu, koniec červeného človeka

V uplynulých dňoch sme dostali pozvanie do Bábkového divadla na rázcestí v Banskej Bystrici. Dielo, určené pre mladých ľudí, s názvom Časy zo secondhandu, koniec červeného človeka sa venuje skúmaniu fenoménu tzv. homo sovieticus. Zaznamenáva príbehy obyčajných ľudí, ktorí na vlastnej koži prežívali stalinizmus, neskôr rozpad ZSSR, etnickú nenávisť a rozčarovanie zo súčasnosti. Autorka Svetlana Alexijevič vo svojom diele vychádzala z rozhovorov s rôznymi ľuďmi, zamerala sa na ľudské osudy v konkrétnych historických obdobiach. Inscenácia je venovaná mladým ľuďom preto, že nemajú dostatočné informácie o totalitných režimoch a skúsenosti s pokrytectvom danej doby a na sociálnych sieťach často  fungujú rôzne konšpiračné stránky, ktoré glorifikujú násilie a vojnu.

Ako toto predstavenie mladí ľudia pochopili, sme sa dozvedeli od Emy Vrábľovej: „Dňa 21. 3. 2024, počas odborného výcviku, sme sa spolu s našimi spolužiakmi zo študijného  odboru GDM vybrali do Bábkového divadla v Banskej Bystrici. Predstavenie malo názov Časy zo secondhandu, koniec červeného človeka. Nikto z nás netušil, čo si má pod týmto názvom predstaviť a tak sme boli všetci vo veľkom očakávaní. Hneď v úvode sme sa dozvedeli, že prestavenie sa týkalo Ruska. Námet čerpali z jednej knihy, v ktorej sú napísané výpovede ľudí, ktorí naozaj v Rusku žili a zažili tam hrozné veci. Nakoľko, ako vieme, Rusko je v dnešnej dobe často spomínaná téma a zorientovať sa v tom, čo je pravda a čo pravdivé nie je, je veľmi ťažké. Čomu teda máme veriť? A kto nám povie lepšie, ako sa v Rusku naozaj žije, ak nie samotní Rusi? V predstavení účinkovalo len päť  hercov,  no za to som mala pocit, že tam je stále niekto iný. Za hodinu a pol nám stihli priblížiť celú politickú situáciu a tiež každého človeka, ktorý s politikou danej doby mal súvis. Páčilo sa mi, že využívali aj moderné technológie ako telefóny, televízory, na ktorých nám vždy dávali vysvetlivky, aby sme chápali aj tie ťažšie alebo cudzie výrazy a skratky. Podľa môjho názoru to bola veľmi ťažká téma, ale spracovali ju veľmi dobre. Bolo vidieť, že ich divadlo naozaj baví a napĺňa. Páčilo sa mi tiež, že toto predstavenie bolo plné hudby a tanca. Pomohli nám lepšie si predstaviť všetky tie hrôzy a veci, ktoré sa v tej dobe v Rusku  diali. Myslím si,  že každý z nás sa po tomto predstavení nad témou zamyslel a verím, že si z predstavenia každý  niečo odniesol. Podnetné popoludnie, skvelý umelecký zážitok a dôvod na zamyslenie.“

A aj keď už bolo po vyučovaní, žiaci neváhali po organizovanom predstavení pre mladých ľudí zostať na nasledujúcej diskusii k predstaveniu pod vedením Mgr. Martina Lizoňa z katedry slovanských jazykov,  UMB  v Banskej Bystrici.

Autor: Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Foto: Hana Raučinová, III. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }