VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Slávnostné otvorenie nových priestorov CVČ Junior

Slávnostné otvorenie nových priestorov CVČ Junior

Tretiaci študijného odboru pracovník marketingu sa už niekoľko rokov učia realizovať nástroje marketingovej komunikácie v reálnych podmienkach. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku.

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz – vyhodnotenie

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz – vyhodnotenie

V termínoch od 16. 1. do 20. 1. 2023 a od 23. 1. do 27. 1. 2023 sa konali dva turnusy lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu. Zúčastnilo sa ich spolu 57 žiakov 1. ročníka v doprovode 4 pedagógov.

Odborná prax spojená s krstom knihy

Odborná prax spojená s krstom knihy

Vo štvrtom ročníku sa miesto realizácie našej odbornej praxe zmenilo, nakoľko našu školu požiadala Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici o poskytnutie žiakov na odbornú prax.

Remeslo má zlaté dno

Remeslo má zlaté dno

Alebo Deň otvorených dverí a Burza stredných škôl na Základnej škole Spojová 14 v Banskej Bystrici.

Pracovníci marketingu z I. E v Slovak Telekom

Pracovníci marketingu z I. E v Slovak Telekom

Asertívne správanie, využívanie techník asertívneho správania pri vybavovaní zákazníkov, ktorí prichádzajú s kritikou, mnohokrát neoprávnenou, uplatňujú zamestnanci špecializovaných predajní mobilného operátora hlavne pri vybavovaní reklamácií.

Beseda s ambasádorkou Jennifer Casto

Beseda s ambasádorkou Jennifer Casto

Dňa 21. 11. 2022 sa žiaci III. B a II. E triedy zúčastnili besedy s ambasádorkou Spojených štátov amerických Jennifer Casto, ktorá pracuje pre Americkú ambasádu na Slovensku, v oddelení verejných záležitostí.

Asertivita nám umožňuje zvládnuť aj agresívneho zákazníka

Asertivita nám umožňuje zvládnuť aj agresívneho zákazníka

Pracovníci marketingu z prvého ročníka absolvovali tak ako po iné školské roky počas odborného výcviku tréning asertívneho správania a vybavovania zákazníka, ktorý je často agresívny.

Štátna vedecká knižnica

Štátna vedecká knižnica

Prvý októbrový týždeň bol venovaný knižniciam, krajinám a kultúram.

Exkurzia – Poštové múzeum

Exkurzia – Poštové múzeum

V pondelok sme boli na návšteve Poštového múzea.

Exkurzia do Osvienčimu

Exkurzia do Osvienčimu

Koncentračný tábor Osvienčim bol počas druhej svetovej vojny nemecký vyhladzovací tábor.

Ako sme sa naučili o smeroch moderného manažmentu

Ako sme sa naučili o smeroch moderného manažmentu

Niekedy hodiny prebiehajú klasicky vysvetľovaním, ale nám sa oveľa viac páči, keď sa učíme pomocou projektov.

Školský rok končili KMP návštevou colno-deklaračného oddelenia Slovenskej pošty, a. s.

Školský rok končili KMP návštevou colno-deklaračného oddelenia Slovenskej pošty, a. s.

Zásielky v dovoze a vo vývoze sa na Slovenskej pošte spracúvajú a aj dodávajú inak ako zásielky tuzemského styku.

Aj tento rok sme navštívili spoločnosť Geis vo Zvolene

Aj tento rok sme navštívili spoločnosť Geis vo Zvolene

Spoločnosť Geis je súčasťou nadnárodnej logistickej skupiny Geis so sídlom v nemeckom Bad Neustadte.

Peňažné služby v praxi

Peňažné služby v praxi

Školský rok sa blíži ku koncu a o slovo sa hlásia výlety a exkurzie. Posledné tri roky neboli na tieto aktivity žičlivé a tak sa snažíme dobehnúť, čo sa dá.

Digital Technologies for Lecturing and Learning (DiT4LL)

Digital Technologies for Lecturing and Learning (DiT4LL)

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici je inštitúciou odborného vzdelávania a prípravy.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }