VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Činnosť reklamnej agentúry sme si priblížili v spoločnosti ColorGrafik, s. r. o.

Činnosť reklamnej agentúry sme si priblížili v spoločnosti ColorGrafik, s. r. o.

Reklamnú kampaň zameranú na predaj darčekovej karty Europa sme vo štvrtok 2. 11. 2023 spojili aj s návštevou grafického štúdia. Témou dnešného dňa bolo oboznámenie sa s prácou reklamnej agentúry a túto možnosť nám opäť poskytol konateľ spoločnosti  ColorGrafik, s. r. o., pán Pavol Strhák. Pracovníkom marketingu z III. E sprostredkoval nielen prehliadku svojej agentúry, ale aj spôsob, ako dosiahnuť to,  aby sa firma stala úspešnou  a udržala sa na  trhu dlhodobo.

Úvod jeho workshopu patril reklame. Žiakom kládol otázky a ich odpoveďami zisťoval ich pripravenosť   pôsobiť práve v tejto oblasti. Prezradil im, že budúcnosť reklamy patrí umelej inteligencii a sociálnym sieťam, hlavne TikToku a Instagramu. Umelá inteligencia pomaly nahradí všetky sféry, čo sa týka internetového sveta od videa cez fotky, články, reklamné kampane, ale napríklad aj komunikáciu s ľuďmi. Dokáže  nasimulovať aj to, že získate dojem, ako by ste sa rozprávali napr. s  lekárom. Každý, kto sa chce venovať marketingu, sa musí s tým pomaly naučiť pracovať, pretože technológie stále napredujú a musíme s nimi držať krok. Dôležité je byť originálny a ísť s trendmi modernej doby.

Pán Strhák žiakov upozornil aj na to, aké veľmi rýchle je napredovanie technológií a na výhodu byť v predstihu oproti konkurencii. Tiež sa dozvedeli, že ak chcú pôsobiť v tejto oblasti musia si okrem vedomostí, ktoré získajú v škole,  sami dopĺňať ďalšie poznatky a sledovať  vývoj a novinky v danej oblasti.
 
Potom už nasledovali otázky žiakov. Emu Vrábľovú zaujímali hlavne jeho začiatky a to,  čo ho k podnikaniu viedlo.  Dôvod, prečo sa rozhodol otvoriť si niečo vlastné, bola sloboda vo svojej práci a v rozhodnutiach a druhý dôvod bol ten, že vždy chcel mať niečo vlastné. Spomenul im aj to, že začínal v spoločnosti FaxCopy, kde získal skúsenosti a zručnosti a  kvalitou svojej práce a dodržiavaním termínov  si  získal aj svojich zákazníkov. Niektorí z nich tvoria aj jeho súčasnú  klientelu. Žiakov tiež zaujímalo, ako a kde sa dokázali v dobe, keď začínali, dobre zviditeľniť. Firma vznikla pred dvanástimi rokmi,  keď ešte neboli sociálne siete tak rozbehnuté ako dnes, takže to bolo o to náročnejšie. Využívali hlavne letákovú formu reklamy a reklamu na Facebooku. Otázkam zo strany žiakov nebolo konca, a tak sa dozvedeli aj to, že jednou z jeho najúspešnejších kampaní bola kampaň pre predsedu BBSK a za veľmi podnetnú a zaujímavú považuje aj súčasnú zákazku pre Centrum humanitárnej pomoci na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici, kde vytvárajú návrh komunikácie centra smerom k darcom.
 
Všetci žiaci skonštatovali, že pán Strhák je veľmi príjemný a vzdelaný človek, že je veľký profesionál v tom, čo robí a veľmi dobre vie, ako to funguje. Podľa Róberta Mydla to bolo profesionálne, zrozumiteľné a prehľadné. Získal skúsenosť,  ktorá mu dala naozaj veľa. Jakuba Trojáka zaujalo hlavne to, že každého zákazníka považuje za rovnocenného. Rovnako kvalitne a profesionálne pracuje pre murára ako pre majiteľa veľkej firmy. A ja sa teším, že žiaci získali ďalšiu motiváciu pre svoj budúci odborný rast.

Autor článku: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Foto: Róbert Mydlo

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }