VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Vyhodnotenie účelového cvičenia pre 1. a 2. ročník

Vyhodnotenie účelového cvičenia pre 1. a 2. ročník

Účelové cvičenie pre prvý a druhý ročník sa uskutočnilo dňa 4. 5. 2023 v Laskomeri. Vďaka výbornému počasiu sme mohli realizovať toto povinné cvičenie v okolitej prírode Laskomerskej doliny. V rámci každého ročníka súťažili jednotlivé triedy medzi sebou. Ich úlohou bolo pozorne počúvať prednášky zo zdravotnej prípravy, civilnej ochrany, pohybu a pobytu v prírode na jednotlivých stanovištiach. Na poslednom stanovišti mohli získať body za správne odpovede. Prvé tri miesta boli odmenené diplomami a sladkou odmenou.

Vyhodnotenie účelového cvičenia v 1. ročníku :

 1. miesto s počtom bodov 150 –  B a I. D (mali zhodný počet bodov)
 2. miesto s počtom bodov 148 – I. A
 3. miesto s počtom bodov 143 – I. C
 4. miesto s počtom bodov 141 – I. E

Vyhodnotenie účelového cvičenia v 2. ročníku :

 1. miesto s počtom bodov 150 –  D a II. E (mali zhodný počet bodov)
 2. miesto s počtom bodov 145 – II. A
 3. miesto s počtom bodov 140 – II. C a II. B (mali zhodný počet bodov)

 

V Banskej Bystrici dňa 10. 5. 2023

Autorka: Mgr. Tomáš Trudič, PhD.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

  Zobraziť odbory
  .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }