VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Final Meeting (G3) – Erasmus+ project “DIT4LL”

Final Meeting (G3) – Erasmus+ project “DIT4LL”

Naša škola sa už niekoľko rokov zapája do medzinárodných projektov, zameraných na odborné vzdelávanie. Projekty pod názvom IMPROVED, TECHPEDIA, MOVET, NEWTOV a DiT4LL sú známe učiteľom a žiakom stredných odborných škôl.

Výstupy projektov – výukové materiály a kurzy zamerané na aktuálne a perspektívne témy, moderné technológie zamerané na oblasť inteligentnej energie a inteligentných sietí, moderné technológie a koncepty pre vzdelávanie (3D Video, virtuálna a rozšírená realita), kybernetická bezpečnosť – predstavujú prínos pre budúcnosť vzdelávania a celú našu spoločnosť. Medzinárodná povaha projektu určuje ďalší rozmer a príležitosť spoznať akým spôsobom je realizovaná výuka v zahraničí.

Realizácia každého projektu prebieha podľa rovnakého modelu. Univerzity pripravia vzdelávací obsah na základe požiadaviek stredných škôl v jednotlivých krajinách. Nasleduje spolupráca univerzít v jednotlivých krajinách pri vytváraní vzdelávacieho obsahu. Vzdelávací obsah vytvoria v anglickom jazyku a následne ho preložia do národných jazykov jednotlivých krajín. Tým vznikne balík vzdelávacieho obsahu v niekoľkých jazykoch a môžeme tak rozširovať jazykové kompetencie žiakov na rôznych úrovniach. Vzdelávací obsah je dostupný na stránkach projektu:

https://techpedia.eu/

https://dit4ll.fel.cvut.cz/mooc/moodle/

Image

V rámci projektu DiT4LL boli spracované nasledovné témy:

 1. Moderné technológie a koncepty pre vzdelávanie I – 3D Video, virtuálna a rozšírená realita
 2. Moderné technológie a koncepcie pre vzdelávanie II
 3. Moderné technológie a koncepcie pre vzdelávanie III – inovatívne metodológie pre inžinierske vzdelávanie
 4. Autentifikácia, heslá a digitálne podpisovanie
 5. Inteligentná energia a inteligentné siete
 6. Zelená energia
 7. JavaScript DOM
 8. Virtualizácia v praxi

Na záverečnom stretnutí, ktoré sa konalo na Technical University of Catalonia (UPC),bola zhodnotená doterajšia činnosť v rámci projektu a dohodnuté medzinárodné virtuálne stáže, ktoré zabezpečí univerzita v každom štáte konzorcia žiakov stredných škôl. Medzinárodné virtuálne stáže budú prebiehať v anglickom jazyku. Taktiež sa spustila súťaž medzinárodných tímov na výsledky ktorej sa veľmi tešíme.

Bližšie informácie o projekte nájdete na stránkach projektu:

https://dit4ll.fel.cvut.cz

 

No. 2020-1-CZ01-KA226-VET-094346

March 16–17, 2023

Technical University of Catalonia (UPC), Building C4, Campus Nord, C. Jordi Girona, 1–3, 08034 Barcelona, Spain

Autorka článku: Ing. Katarína Štrónerová

Foto: Ing. Katarína Štrónerová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

  Zobraziť odbory
  .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }