VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Deň otvorených dverí na SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica

Deň otvorených dverí na SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica

Hoci utorok 6. decembra 2022 už od samého rána pršalo,  na našej škole to napriek tomuto nepriaznivému počasiu už od skorých hodín  žilo. V Deň otvorených dverí navštívilo našu školu viac ako 300 návštevníkov takmer zo všetkých kútov Slovenska. Deviataci, ich učitelia, či výchovní poradcovia a rodičia, nielen z Banskej Bystrice a okolia, ale aj zo Zvolena, Detvy, Rimavskej Soboty, Ružomberka, Liptovského Mikuláša, ale aj z Nitry, Bratislavy a tiež Malaciek so záujmom nasledovali našich žiakov, ktorí ich sprevádzali po svojej škole.

 

            Žiaci sa sústredili na vrátnici, kde ich privítali páni učitelia Hôrecký a Vaterka. Potom  pokračovali prehliadkou učební teoretického vyučovania a odborného výcviku v Pavilóne P2, nasledovali učebne odborného výcviku v pavilóne P3,  kde im majstri odbornej výchovy priamo počas vyučovacieho procesu prezentovali činnosti jednotlivých študijných odborov, spôsob vyučovania odborného výcviku a vyučovacie metódy, ktoré využívajú. Návštevníci mohli vidieť žiakov pracovať, ale aj diskutovať o ich práci a vypočuť si ich názory. 

 

            Vo vybraných učebniach teoretického vyučovania mohli našich žiakov vidieť počas vyučovania slovenského a anglického jazyka, informatiky, odborných grafických,  technických a ekonomických predmetov, hoci dvere boli otvorené na všetkých učebniach. Na jednotlivých stanovištiach, ktoré sa nachádzali na schodisku pavilónu D1 mohli vidieť, resp. si vyskúšať programovanie hravou formou, fyzikálne pokusy a matematické hlavolamy, vytvorenie projektov žiakmi študijného odboru správca inteligentných a digitálnych systémov alebo maľovanie s pani učiteľkou Belancovou.   Prehliadka skončila v zborovni, kde im učitelia Janette Lunevová a Vladimír Cipov  ešte raz prostredníctvom krátkych filmov priblížili všetky študijné odbory, mobilitné projekty a ďalšie aktivity, ktoré naša škola každoročne realizuje. Záujemcovia o štúdium mali možnosť odniesť si so sebou letáky, z ktorých sa dozvedeli ďalšie dôležité veci o možnostiach štúdia na našej škole, ale aj o uplatnení absolventov jednotlivých študijných odborov v praxi. Osobná návšteva mnohých presvedčila (veď ako sa hovorí, lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť) a rozhodli sa študovať práve u nás.

 

A prehliadka školy nebolo to jediné, čo ich dnes na našej škole čakalo. Ani Mikuláša neodradilo daždivé počasie a tak spolu s anjelom a čerticou spestrili tento deň nielen našim žiakom, ale aj návštevníkom.

           

            Súčasťou DOD bola aj anketa, kde sa 150 respondentov vyjadrilo, či a o aký študijný odbor by mali záujem. Počtom hviezdičiek ohodnotili Deň otvorených dverí na našej škole a uviedli, čo sa im tu páčilo najviac. A hoci niektorí jednotlivci odpovedali nič, oveľa viac bolo tých, ktorých odpoveď znela všetko. Iných oslovili PC učebne, dobré vybavenie učební, prístup vyučujúcich k žiakom, veľký výber, resp. rôznorodosť odborov, možnosti, ktoré škola ponúka, dobrá budúcnosť, ktorá ich po ukončení štúdia čaká, internát, bufet, oddychové zóny, dobrá atmosféra na škole a niekto vtipný (alebo úprimný?) uviedol pekné učiteľky. Očarilo ich naozaj všetko a čo najviac, sa dozvieme z vyhodnotenia ankety.

 

            Prúd prichádzajúcich neutíchal počas celého dopoludnia a tých zo vzdialenejších miest samozrejme zaujímalo aj ubytovanie v školskom internáte, a tak prehliadku školy ukončili práve návštevou internátu.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Foto: žiaci GDM

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }