VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Workshop pre uchádzačov štúdia na SOŠ IT

Workshop pre uchádzačov štúdia na SOŠ IT

Budovanie vzťahov s verejnosťou alebo Public Relations bolo ďalšou časťou projektu pracovníkov marketingu...

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu

Aj v tomto školskom roku pracovníci marketingu z II. E triedy po oslovení 1000 respondentov, ktorí boli ochotní odpovedať na ich otázky...

Vianočný kvíz žiakov I. E triedy

Vianočný kvíz žiakov I. E triedy

V treťom ročníku sme začali jeden deň v týždni vykonávať odbornú prax na firmách. A hoci som mal vybratú inú firmu...

Návštevníkov Dňa otvorených dverí na našej škole už tradične  vítal Mikuláš

Návštevníkov Dňa otvorených dverí na našej škole už tradične vítal Mikuláš

V treťom ročníku sme začali jeden deň v týždni vykonávať odbornú prax na firmách. A hoci som mal vybratú inú firmu...

Krajské kolo súťaže ZENIT v kategórii Grafik

Krajské kolo súťaže ZENIT v kategórii Grafik

Dňa 9. 11. 2023 sa žiaci II. A, III. A a IV. A zúčastnili literárno-historickej exkurzie v mestách Sereď a Nitra

Workshop na tému Vizuálne efekty a compositing v podaní svetovo uznávaného Vladimíra Valoviča

Workshop na tému Vizuálne efekty a compositing v podaní svetovo uznávaného Vladimíra Valoviča

V súčasnosti sa každá škola snaží do vyučovania zaradiť rôzne inovatívne vyučovacie metódy, ktoré umožňujú rozvíjať kreativitu žiakov a dávajú im priestor na flexibilitu

Asertívne správanie a empatia sú jedinou cestou ako zvládnuť agresívneho zákazníka

Asertívne správanie a empatia sú jedinou cestou ako zvládnuť agresívneho zákazníka

Výcvik korektného reagovania na kritické, agresívne a provokujúce výroky zákazníka a tréning riešení simulovaných situácií so zákazníkom absolvovali pracovníci marketingu z I. E triedy formou workshopu, ktorý si pre nich pripravil Ing. Ján Krchňavý.

Prezentácia firmy CBS (Creative business studio)

Prezentácia firmy CBS (Creative business studio)

Dňa 12. 10. 2023 bola žiakom SOŠ IT z odboru grafik digitálnych médií odprezentovaná činnosť a vízia firmy CBS ...

Prednáška Cesta ku zdraviu

Prednáška Cesta ku zdraviu

Dňa 28. 9. 2023 sme mali v rámci hodiny telesnej a športovej výchovy veľmi zaujímavú prednášku CESTA KU ZDRAVIU.

Kľúčovým nástrojom práce manažéra sú komunikačné zručnosti

Kľúčovým nástrojom práce manažéra sú komunikačné zručnosti

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka sa uskutočnil v dňoch 11. - 13. 9. 2023.

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na Strednej odbornej škole informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na Strednej odbornej škole informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici

Prvý deň školského roka pripadol tentokrát na pondelok 4. septembra 2023. Na chodbách našej školy to opäť ožilo.

Ďakujeme, škola!

Ďakujeme, škola!

Ani sme sa nenazdali a už je tu koniec nášho stredoškolského štúdia

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }