VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu

Aj v tomto školskom roku pracovníci marketingu z II. E triedy po oslovení 1000 respondentov, ktorí boli ochotní odpovedať na ich otázky, starostlivo spracovali a vyhodnotili ich odpovede. Tak ako v predchádzajúcom školskom roku, tak aj teraz partnerom, ktorý nám umožnil zrealizovať tento prieskum, bola spoločnosť CBRE, ktorá spravuje Nákupné centrum Europa v Banskej Bystrici. Po stanovení cieľa prieskumu, ktorým bolo zistiť spokojnosť respondentov so stravovacími zariadeniami a službami, ktoré poskytujú práve v tomto nákupnom centre, ich čakala neľahká úloha. Oslovovať uponáhľaných ľudí a získať ich čas, potrebný na vyplnenie dvojstránkového dotazníka, bolo naozaj náročné. Tým však ich práca nekončila. Výsledky bolo treba spočítať, vyhodnotiť a tiež analyzovať, aby dospeli k reálnym záverom a na ich základe vypracovali odporúčania pre manažérov spoločnosti CBRE.

A ako to dopadlo? O tom sa mali možnosť presvedčiť členovia vedenia Strednej odbornej školy informačných technológií, ich triedna učiteľka a mladší spolužiaci, ale hlavne marketingová koordinátorka spoločnosti CBRE, Mgr. Romana Dorotovičová na prezentácii v piatok, 19. januára 2024, v zborovni učiteľov v pavilóne D1. Žiaci II. E po dôkladnej príprave a samotnej prezentácii presvedčili všetkých prítomných, že aj túto úlohu zvládli,  aj keď to bola občas naozaj „poriadna fuška“. Trémy sa zbavili už pri oslovovaní respondentov a tak prezentácia prebiehala plynulo a každý z nich si z nej odniesol len tie najlepšie pocity. Slová, ktorými zhodnotil ich vystúpenie  riaditeľ školy, Ing. Štefan Balogh, Ing. Miriam Popovičová, zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie, ale tiež ich triedna učiteľka, Ing. Ľubica Lacková, budú veľkou motiváciou do ich ďalšej práce. Nemenej dôležitejšie bolo ohodnotenie  ich práce tou, ktorá ich spolu s ich majsterkou OVY, Bc. Vlastou Vilhanovou, počas predchádzajúcich štyroch mesiacov pri prieskume trhu sprevádzala, Mgr. Romanou Dorotovičovou, marketingovou koordinátorkou CBRE. A práve jej patrí poďakovanie aj za čas, ktorý si pre týchto mladých ľudí našla. Po prezentácii ju v rámci nasledujúceho workshopu  zaujímali   aj ich osobné názory, pretože  v diskusii s nimi ostala aj počas ďalšej pol hodiny.

„Vďaka, že ste si našli chvíľu na prečítanie článku o našom nedávnom prieskume trhu pre nákupné centrum ESC. Prieskum nám poskytol zaujímavé pohľady na spotrebiteľské preferencie a trendy. A veríme, že naše odporúčania poskytli hodnotný pohľad na aktuálnu situáciu vo foodcourte tohto  nákupného centra.  Ďakujeme spoločnosti CBRE, že s nami spolupracovala a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity v budúcnosti. Táto práca mi poskytla veľa nových informácií. Naučil som sa byť viac empatický, vcítil som sa do role oslovujúceho a tiež som zistil, ako sa cítia oslovujúci, keď ich respondenti odmietnu. Počas prieskumu  ma odmietlo  veľa ľudí,  ale boli aj takí, ktorých keď som oslovil, mi milo a s úsmevom odpovedali. Prieskumu som vďačný za veľa osobných zistení,“  povedal bezprostredne po prezentácii Matúš Melicherčík z II. E.

A ako vnímala túto spoluprácu Mgr. Romana Dorotovičová zo spoločnosti CBRE? „Sme veľmi radi, že vaši žiaci sa  prieskumu venovali na 100% a  venovali mu maximum úsilia. Navyše ho uskutočnili v čase, kedy centrum prechádzalo rozsiahlou rekonštrukciou gastro zóny. Prieskum trhu so zameraním na stravovacie návyky našich zákazníkov bol pre nás v tomto období kľúčový a podnetný. Na základe výsledkov tohto prieskumu vieme, na čom môžeme v budúcnosti stavať a čo môžeme zlepšiť ešte viac tak, aby sme vyhoveli čo najširšiemu možnému spektru našich zákazníkov. Oceňujeme tiež prezentáciu samotných výsledkov, ktorú žiaci zvládli na jednotku.“

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová, majsteka OVY

Foto: Zuzana Lišuchová, majsteka OVY

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }