VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Maturitná práca nášho žiaka bola publikovaná v prestížnom grafickom časopise Font!

Maturitná práca nášho žiaka bola publikovaná v prestížnom grafickom časopise Font!

Prečítajte is o tom ako zaujala práca Bohuša Gajdáča nie len nás

V riadkoch nižšie sme pre vás vybrali text, ktorý bol uvedený v prestížnom časopise FONT 184. Práci nášho žiaka venovali dokonca celú dvojstranu, čo nás nesmierne teší.
TYPOOK

Maturitní práce Bohuše Gajdáče na téma typografická kniha.
Publikace prezentuje šest různorodých graficky zpracovaných autorských fontů.
Bohuš Gajdáč svou maturitní prací zakončil studium na Střední odborné škole informačních technologií v Banské Bystrici v oboru Grafik digitálních médií. Jeho práce zaujala pedagogy natolik, že do naší redakce poslali email s ukázkami a my se rozhodli seznámit s ní i čtenáře Fontu.

„Tento rok v rámci maturitných prác náš žiak Bohuš Gajdáč vytvoril na tému Typografická kniha, podľa nášho názoru, nadpriemernú prácu. Žiak vytvoril viacer autorských písiem, nadpisových aj textových, ktoré spracoval do grafickej podoby tlačenej knihy, a samotné fonty v TTF a OTF formátoch.“

Slovenská reprezentácia

O škole

Střední odborná škola informačních technologií v Banské Bystrici vznikla v roce 1967 pod názvem Odborné učiliště spojů. Původně se svými učebními obory zaměřovala na resort pošt a telekomunikací. V souvislosti se změnami společnosti se měnily i některé obory a název, přičemž poslední změna proběhla v roce 2013, kdy škola začala působit v síti středních škol. V současnosti nabízí šest studijních oborů a jedním z nich je i „Grafik digitálních médií“, který má na škole více než desetiletou tradici.

Tento obor stojí na třech pilířích výuky: V propagační grafice se studenti v teoretické i v praktické rovině seznamují s dějinami umění a grafického designu, základy kreslení, s navrhováním písma a typografií, s tvorbou komiksů a vícestránkových publikací. Poznávají pravidla a principy firemní identity tak, že umějí navrhnout logo a reklamní tiskoviny, ale i například připravit marketingový plán firmy.
Další oblastí je pohyblivá grafika a film, kde se mohou realizovat studenti, kteří by se v budoucnu chtěli věnovat oblasti filmového zpracování – natáčení promo videí, video reklamě, animaci, motion designu a 3D grafice. Během studia zkoušejí tisk 3D modelů, 3D skenování, natáčení v GreenScreen učebně s profesionálním vybavením a práci s virtuální realitou. Získávají též praxi v oblasti živého vysílání pro televizi nebo v tvorbě živých podcastů. UX | UI design, kódování a tvorba webstránek je především pro ty, kteří upřednostňují systém a logické myšlení. Studenti se naučí designovat a programovat webové stránky, od jednoduchého tagování v jazyku HTML5, přes stylizaci stránek prostřednictvím CSS3 a Bootstrap, až po tvorbu webových aplikací v jazyku JavaScript či dynamických webových stránek v PHP a zpracování dat v databázi MySql. Kromě toho se probírá i UX a UI design moderních aplikací a tvorba e-shopů v redakčním systému Wordpress.
Slovenská reprezentácia

Explikace autora

Problematika tvorby písma ma zaujala v škole pri tvorbe rôznych zadaní na grafický dizajn. Fascinovali ma neobmedzené možnosti kombinácií obsahu a formy, ktoré dokážu písma prinášať do grafiky. Prvú skúsenosť s ich tvorbou som mal v prváku, keď sme navrhovali grafémy inšpirované predmetmi v triede, v druhom ročníku sme vytvárali písmo podľa vlastného vkusu a tiež som sa pokúsil vytvoriť pätkový font vďaka IG súťaži 36daysoftype.
Samotnú typografickú knihu som si predstavoval ako autorský kúsok, kde môžem realizovať svoju fantáziu, a tiež som vedel, že sa pokúsim o netypickú kompozíciu strán aj celku.
TYPOOK prezentuje v hmotnej podobe šesť graficky spracovaných autorských fontov. Sú tu spracované písma titulkové aj textové, serifové i bezserifové. Existujú však aj v elektronickej podobe.

Konkrétne ide o písma: Amp, Zvolenský, Acuti, Quale, Roundrock a Techstern. Určitým spôsobom každé písmo poukazuje na cieľ, a to pochopiť základné princípy tvorby písma a následne s písmom experimentovať (aj za cenu straty čitateľnosti/rozpoznateľnosti apod.) vo svete, ktorý ma obklopuje.

Samotnú typografickú knihu som si predstavoval ako autorský kúsok, kde môžem realizovať svoju fantáziu, a tiež som vedel, že sa pokúsim o netypickú kompozíciu strán aj celku.
Image
Image
Premýšľal som nad využitím rôznych papierov pre jednotlivé fonty – papiere inej gramáže, metalické papiere, prírodné grafické papiere a tiež papiere lesklé, pololesklé a matné. Chcel som do nej vytvoriť písma, ktoré by boli jednoduché a zároveň hravé a súčasné. Taktiež ma zaujímali rozdiely a náročnosť v tvorbe nadpisových písem a písma pre písanie „hladkých“, dlhších textov.
Začínal som skicovaním, experimentoval s rôznymi tvarmi, líniami a mnohokrát bola tvorba inšpirovaná objektami z môjho okolia – ovocie, zvieratá, topánky, autá, kreslá, budovy, kvety, domáce spotrebiče, jedlo, ale aj abstraktnými javmi, ako sú pocity atď. Následne som z daných skíc vybral pár návrhov a z konceptu postupne vytvoril celú abecedu. Jednotlivé písmená som kreslil najprv na papier a potom digitálne. Čiže po naskicovaní celej abecedy som koncepty vložil do programu Fontlab a písmená vektorizoval a podrobnejšie upravoval anatómiu na písmovej osi. Týmto spôsobom vznikli písma ako Quale a Acuti, predlohou fontu Zvolenský boli napríklad detaily na cimburí zámku v mojom rodnom meste Zvolen. Následne som k väčšine písem pridával špeciálne znaky, ampersand, zátvorky… Nasledovala úprava kerningu a export.
Druhým spôsobom tvorby bol redizajn písem. Takouto metódou som pracoval na písmach Roundrock a Techstern.  A tretím, eklektickým, prístupom bolo vytvorenie písma inšpirované viacerými existujúcimi písmami, najčastejšie z populárnej kultúry. Takto som vytvoril písmo Amp.

V digitálnej fáze som vymenil programy na vektorovú grafiku ako Adobe Illustrator a Affinity Designer za už spomínaný FontLab, ktorý je ako stvorený pre „type dizajnérov“. Obsahuje rôzne preddefinované funkcie, ktoré dokážu tvorbu písma veľmi urýchliť. Hotové písmo som exportoval do formátu OTF alebo TTF a použil v knihe. Písmo je po nainštalovaní využiteľné pre prípadných záujemcov.
Pri tvorbe typoknihy som sa najprv zamýšľal nad formátom knihy, hlavným cieľom bolo vytvoriť knihu, ktorá sa dobre drží v ruke. Pri dizajnovaní dvojstránok som bral ohľad na grafickú využiteľnosť písma, ale aj charakter písma – z čoho a ako vzniklo. Využil som aj moju záľubu v kreslení a digitálnej maľbe. Pre obal knihy som zvolil jednoduchý čierno-biely koncept, ktorý je kontrastom k rôznosti vo vnútri. Knihu som tlačil v tlačiarni Koprint, kde spracovali mäkkú lepenú väzbu V4.
Veľmi som si užil aj porušovanie pravidiel, lebo je dobré pravidlá ovládať, ale ešte zaujímavejšie a vzrušujúcejšie bolo prekračovať tieto hranice. Práca na typografii a knihe ma obohatila o nové vedomosti a skúsenosti a rozhodne preverila moju trpezlivosť.

Zdroj: Časopis FONT / č.: 184 / str.: 32-33

Link: https://www.font.cz

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }