VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Naša škola sa stane aj Centrom celoživotného vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy pre Industry 4.0

Naša škola sa stane aj Centrom celoživotného vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy pre Industry 4.0

To, že sme najlepší, vieme všetci. Pán riaditeľ, vedenie školy, učitelia, zamestnanci a v neposlednom rade aj žiaci. Veď preto sme tu. Preto tu pracujeme, študujeme.

 A všetci sa snažíme plniť svoje povinnosti najlepšie, ako vieme, všetci sa snažíme o to, aby naša škola mala dobré meno, aby žiaci, keď odtiaľto odchádzajú, boli pripravení pre ďalšie vzdelávanie alebo prácu v odbore, ktorý študovali. A pripravujeme sa vzdelávať aj iné vekové kategórie, pripravujeme sa na to, že naša škola bude centrom celoživotného vzdelávania pre všetkých.
Slovenská reprezentácia
A práve o tejto skutočnosti sme sa 9. januára 2023 dočítali aj v nitrianskych novinách, ktoré zverejnili článok pod názvom: Strednú odbornú školu informačných technológií v Banskej Bystrici chcú zmodernizovať za takmer 4,4 mil. eur. Ďalej sa píše:

„Centrum celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy pre Industry 4.0 má vzniknúť na pôde Strednej odbornej školy informačných technológií (SOŠ IT) v Banskej Bystrici. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, vzdelávať a vymieňať si vzájomne svoje skúsenosti si tu majú všetky vekové kategórie. Modernizácia strednej školy má byť financovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov v plánovanej výške 4,37 mil. eur a z predpokladaných nákladov na projektovú dokumentáciu viac ako 78-tisíc eur."
Slovenská reprezentácia
Slovenská reprezentácia
Cieľom projektu je pripravovať absolventov pre trh práce a motivovať žiakov k celoživotnému vzdelávaniu aktivitami, ktoré bude škola vykonávať v spolupráci so zamestnávateľmi a inými inštitúciami. Zámerom je tiež zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a realizácia aktivít podporujúcich inovatívnu spoluprácu medzi zamestnávateľmi, školami a okolím v oblasti Industry 4.0. „Vytvoriť spoločný priestor pre vzájomnú kreatívnu spoluprácu žiakov všetkých typov škôl, pedagógov, zamestnávateľov, samosprávneho kraja, mesta Banská Bystrica a okolia. Vytvoriť centrum celoživotného a odborného vzdelávania a prípravy pre Industry 4.0 národného charakteru,“ doplnila hovorkyňa.
Slovenská reprezentácia
„Modernizácia priestorov prinesie moderné laboratóriá pre získavanie praktických zručností, inovatívne priestory pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a tiež podporné aktivity. Zmeniť sa má aj prístup pedagogických a odborných zamestnancov ku žiakom stredných odborných škôl, pričom výchovno-vzdelávací proces bude orientovaný na rozvoj tvorivého a kritického myslenia.“
Slovenská reprezentácia
A v článku nezabudli ani na históriu našej školy: „História Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici siaha do roku 1967, kedy vznikla pod názvom Odborné učilište spojov. V súvislosti so zmenami a potrebami spoločnosti sa menil aj názov školy na Odborné učilište pôšt a telekomunikácií, Stredné odborné učilište spojov a Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií. V školskom roku 2008/2009 sa stala Strednou odbornou školou a posledná zmena nastala v roku 2013, keď začala pôsobiť v sieti stredných škôl pod súčasným názvom. Rozsiahly komplex budov, ktorý tvorí areál školy, pozostáva zo štyroch pavilónov teoretického vyučovania, troch pavilónov odborného výcviku, telocvične a troch budov školského internátu, školskej výdajnej jedálne a športového areálu. Na škole v tomto školskom roku pôsobí tím 83 zamestnancov z toho 55 pedagogických.“

Nasledovala výzva: „Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme!“
Slovenská reprezentácia
Koľkí článok zdieľali a hovorili o našej škole svojim priateľom, sa nám už zistiť nepodarilo, no určite nás potešilo, že dobré meno našej školy sa šíri aj za hranice nášho regiónu. A to nás teší.


Pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV

Foto: Archív SOŠ IT

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }