VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Naša žiačka Silvia Ševcová aj tento rok uspela na celoštátnom kole v súťaži ZENIT

Naša žiačka Silvia Ševcová aj tento rok uspela na celoštátnom kole v súťaži ZENIT

ZENIT - celoštátne kolo 2023

Tohoročné kolo súťaže ZENIT v elektronike a programovaní sa konalo na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislava. Ako sme si mohli všimnúť, priestory aj podmienky, ktoré mali súťažiaci k dispozícii, boli na vysokej úrovni a boli tak pokračovaním kvalitne zorganizovaného minuloročného kola na SOŠTaS v Brezne.

 

Ako každý rok aj tento bol pre súťažiacich náročnou skúškou talentu a zodpovednej prípravy nielen v kategórii Grafický dizajn. Našu školu v tejto kategórii reprezentovala jediná žiačka, Silvia Ševcová, ktorá si už mohla celoštátne kolo vyskúšať minulý rok. Aj napriek tomu, že tohtoročné zadanie bolo oproti minulému ročníku náročnejšie, od súťažiacich sme mohli vidieť naozaj kvalitné výkony.

Veľmi pozitívnym dojmom nebola len samotná organizácia celoštátneho kola súťaže ZENIT, ale aj pripravenosť a kreativita súťažiacich, ktorá je tak potrebná vo svete grafického dizajnu. Tento rok boli všetci súťažiaci naozaj zručnými grafikmi, ktorí majú vynikajúce základy a ich finálne grafické práce sú toho dôkazom. Dovolíme si tvrdiť, že minimálne prvé štyri miesta boli spracované na takej úrovni, že by sa za ich prácu nehanbil ktorýkoľvek skúsený grafik. Je to vynikajúcim znakom toho, že súťaž ZENIT má obrovský potenciál aj do budúcnosti.

Slovenská reprezentácia

Naša žiačka Silvia Ševcová teda uspela v naozaj veľkej konkurencii mladých nadaných žiakov stredných škôl. A keďže zadanie zastrešovalo mnohé úlohy, s ktorými sa grafik môže stretnúť  priamo v praxi, môžeme teda spokojne dodať, že spolupráca šikovného žiaka a skúseného pedagóga zvyšuje šancu na dostatok budúcich profesionálov.

Súťažné úlohy boli tento rok náročnejšie z dôvodu účasti Slovenska na medzinárodnej súťaži EuroSkills, na ktorú postúpi niektorý súťažiaci z posledných dvoch ročníkov. Veríme teda, že reprezentantom sa stane práve naša žiačka Silvia Ševcová, ktorá svoju pozíciu z minulého roka vylepšila o jednu priečku a skončila na celoslovenskom kole ako prvá!!!

Ako bonus pridávame k fotografiám zo súťaže, za ktoré ďakujeme Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Hálova16, Bratislava aj samotné práce našej žiačky Silvie Ševcovej.

Slovenská reprezentácia

Autorka článku: Ing. Katarína Štrónerová

Foto: Archív SPŠE Hálova 16 Bratislava

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }