VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Úspech štvrtáčky na celoštátnom kole súťaže ZENIT v grafickom dizajne potvrdzuje našu kvalitu

Úspech štvrtáčky na celoštátnom kole súťaže ZENIT v grafickom dizajne potvrdzuje našu kvalitu

Tohoročné celoštátne kolo súťaže ZENIT v elektronike a programovaní sa konalo na pôde SOŠ Elektrotechnickej, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica. Súčasťou súťaže bola aj kategória Grafik, v ktorej našu školu reprezentovala Táňa Zgútová a to v dňoch 19 až 21 marca 2024. Podmienky, ktoré mali súťažiaci k dispozícii boli na veľmi dobrej úrovni a boli pekným pokračovaním kvalitne zorganizovaného  kola v Bratislave. Súťaž bola o to krajšia , že sa jednalo o jubilejný 40-ty ročník. Škola vytvorila veľmi dobré podmienky, v ktorých si mohli výhercovia krajských kôl porovnávať nie len svoj talent a vedomosti, ale aj svoje zručnosti.
 
Kvalitná príprava niektorých súťažiacich bola evidentná už zo samotných spracovaní grafických návrhov. Konkurencia, v ktorej súťažila naša tohoročná štvrtáčka Táňa Zgútová,  bola teda veľmi vysoká a my sme nesmierne radi, že sa jej podarilo nadviazať na predošlé úspechy našich žiakov. Získala neskutočné prvé miesto! Okrem veľmi dobrej organizácie celoštátneho kola súťaže ZENIT je potešujúcim faktorom aj pripravenosť a kreativita súťažiacich, ktorá je tak potrebná vo svete grafického dizajnu. Táňa si teda mala možnosť overiť svoju pripravenosť hneď vo viacerých oblastiach ako je  kreativita, precíznosť manuálnej zručnosti a v neposlednom rade aj schopnosť pracovať  v časovom strese.
 
Zadanie bolo oproti minulému ročníku opäť náročnejšie. No súťažiaci boli na túto skutočnosť pripravení  a my  sme mali možnosť vidieť, že aj tento krát predviedli  naozaj kvalitné výkony. Keďže je súťaž ZENIT súťažou zručností, zadanie zastrešovalo mnohé úlohy, s ktorými sa grafik môže stretnúť priamo v praxi. Finalizácia vytlačených úloh formou rezania a lepenia je na celoštátnom kole samozrejmosťou a dotestovala súťažiacich aj v manuálnej zručnosti.
 
Nakoľko sa spomedzi finalistov celoštátnych kôl vyberajú reprezentanti Slovenka na súťaž  EuroSkills,  veríme, že úspech našej žiačky nebude končiť na národnej úrovni.   Ako pozorovateľ môžem konštatovať, že tento rok väčšina súťažiacich zaručuje, že v budúcnosti budeme mať naozaj zručných  grafikov, ktorí majú vynikajúce základy. Finálne grafické práce boli  toho jasným dôkazom. Dovolím si tvrdiť, že minimálne návrhy z prvých miest boli spracované na vysokej úrovni a že by sa za ich úroveň nemusel nehanbiť žiaden skúsený grafik. Je to vynikajúcim znakom toho, že šikovný a nadaný žiak v spolupráci so zručnými pedagógmi a poctivou prípravou dokážu vyprodukovať takmer hotových profesionálov v danom obore. Samotná príprava žiaka spočíva v trénovaní a pripomienkovaní prác počas štúdia a samozrejme aj z teoretickej prípravy Medzi štandardné kritériá požadované pri spracovaní grafiky sú napríklad dodržanie presných rozmerov, správne použitie spadávky, nastavenie korektného rozlíšenia použitých obrazových podkladov a farebnosti obrázkov v samotných návrhoch. Vyžaduje sa tiež správna práca s podkladovými logami, vhodná práca so zalomením textu a v neposlednom rade napríklad aj správne vyexportované PDF v požadovanom farebnom profile.
 
Pevne veríme, že na predošlé úspechy našich žiakov budú nadväzovať aj tí z nižších ročníkov a budeme takto môcť naďalej dokazovať kvalitu nie len našich žiakov ale aj ich vzdelávania a prípravy na našej škole.
 
                Víťazke celoštátnej súťaže zenit v kategórii Grafik gratulujeme a veríme, že v budúcnosti sa bude naďalej neustále zlepšovať a reprezentovať nielen seba ale aj našu školu.

Autor: Martin Fábry, majster OVY

Foto: Peter Komár

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }