VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Hokejový zápas roka alebo Itečkári versus Murgašáci

Hokejový zápas roka alebo Itečkári versus Murgašáci

Súťaž EuroSkills je najväčším podujatím v oblasti odborného vzdelávania v Európe...

Úspech našej absolventky Silvie Ševcovej na medzinárodnej súťaži EuroSkills Gdańsk 2023

Úspech našej absolventky Silvie Ševcovej na medzinárodnej súťaži EuroSkills Gdańsk 2023

Súťaž EuroSkills je najväčším podujatím v oblasti odborného vzdelávania v Európe...

Úspech štvrtáčky na celoštátnom kole súťaže ZENIT v grafickom dizajne potvrdzuje našu kvalitu

Úspech štvrtáčky na celoštátnom kole súťaže ZENIT v grafickom dizajne potvrdzuje našu kvalitu

V uplynulých dňoch sme dostali pozvanie do Bábkového divadla na rázcestí v Banskej Bystrici...

NOARK plní sny školám.

NOARK plní sny školám.

Budovanie vzťahov s verejnosťou alebo Public Relations bolo ďalšou časťou projektu pracovníkov marketingu...

Okresné kolo v bedmintone

Okresné kolo v bedmintone

Dňa 27. 2. 2024 sme sa zúčastnili okresného kola v bedmintone...

NOARK PLNÍ SNY

NOARK PLNÍ SNY

Spoločnosť Noark Electric Europe s. r. o začiatkom školského roka 2023/24 vyhlásila súťaž NOARK plní sny pre školy III...

Ocenenie tých najlepších klientskych manažérov pošty

Ocenenie tých najlepších klientskych manažérov pošty

Od školského roku 2015/2016 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce...

Z výstavy Mladý tvorca 2018

Z výstavy Mladý tvorca 2018

Z výstavy Mladý tvorca 2018 si Stredná odborná škola informačných technológií z Banskej Bystrice už po tretíkrát odniesla najvyššie ocenenie v kategórii elektrotechnika a energetika za výrobok „IoT ako bežná súčasť nášho života“ a získala aj ocenenie za najlepší prezentačný stánok Banskobystrického samosprávneho kraja...

SME ČLENOM DIGITÁLNEJ KOALÍCIE

SME ČLENOM DIGITÁLNEJ KOALÍCIE

Dňa 19.6.2018 sa v Aule Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave konalo rokovanie DIGITÁLNEJ KOALÍCIE za účasti predsedu vlády SR a zároveň predsedu Predstavenstva Digitálnej koalície Petra Pellegriniho...

Vynikajúca reprezentácia školy a Banskobystrického samosprávneho kraja na  27. ročníku výstavy Mladý tvorca 2019.

Vynikajúca reprezentácia školy a Banskobystrického samosprávneho kraja na 27. ročníku výstavy Mladý tvorca 2019.

Ministerstvo hospodárstva SR organizovalo v dňoch 5. - 6. novembra 2019 v areáli národného výstaviska agrokomplex Nitra už 27. ročník výstavy Mladý tvorca 2019...

Z výstavy Mladý tvorca 2017 sme neodišli bez ocenenia!

Z výstavy Mladý tvorca 2017 sme neodišli bez ocenenia!

Aj v tomto školskom roku sme sa už tradične zúčastnili súťaže Mladý tvorca 2017 v Nitre. Tento rok sa konala v dňoch 26. až 28. 4. 2017, počas ktorých sme mali možnosť prezentovať Strednú odbornú školu informačných technológií v tom  najlepšom svetle...

Z Nitry sme si už po tretí raz odniesli ocenenie

Z Nitry sme si už po tretí raz odniesli ocenenie

Aj tento rok sa v Nitre od 26. do 28. 4. 2016 konala celoštátna prezentačná výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Organizátorom podujatia bolo už tradične Ministerstvo hospodárstva SR...

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }