VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Získali sme ocenenie za účasť v súťaži Zelená doprava

Získali sme ocenenie za účasť v súťaži Zelená doprava

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (PEDAS) na Žilinskej univerzite v Žiline vyhlásila v tomto školskom roku súťaž Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava. Do súťaže sa zapojili klientski manažéri pošty Rastislav Chlusta, Marika Zemenčíková a Kristína Kohútová z III. E triedy. Počas školského roka pracovali na vytvorení projektu pod názvom „Distribúcia zásielok s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie“, ktorý následne poslali do súťaže. Ich návrhy používať v doprave alternatívne palivá a využívanie elektromobilov, elektrobicyklov, BalíkoBOXov či dronov pri distribúcii zásielok Slovenskou poštou, a. s., zaujali hodnotiacu porotu natoľko, že im pridelila šieste miesto.  Myslím si, že z 29. súťažných tímov, ktoré prezentovali svoje pohľady na riešenie aktuálnych dopravných problémov, to bolo viac ako slušné umiestnenie.

Vyhodnotenie už druhého ročníka tejto súťaže sa konalo 28. júna 2023 na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity a pozvanie sme dostali aj my. Po príhovoroch hostí nasledovali prezentácie víťazných projektov. Po celkom náročnej ceste vlakom a usadení sa na svojich miestach sme na svoju príležitosť ani dlho nečakali. Čoskoro vyhlásili šieste miesto a to už bola chvíľa, kedy miesto za mikrofónom zaujal jeden z autorov projektu, Rastislav Chlusta. Svoju prezentáciu začal slovami: „Keď prišla na našu školu výzva Žilinskej univerzity a dostali sme možnosť zapojiť sa do projektu Zelená doprava, ani chvíľu sme nazaváhali. Jednak preto, že si uvedomujeme vážnosť situácie v súvislosti so znečisťovaním našej planéty a jednak aj preto, že jej budúcnosť závisí práve od toho, ako sa k ochrane životného prostredia postaví práve naša generácia, čo dokáže urobiť pre to, aby život na planéte Zem bol bezpečnejší, zdraviu prospešnejší a udržateľnejší pre súčasné i budúce generácie. Ďalším vážnym aspektom bol fakt, že aj Slovenská pošta, a. s., ako náš budúci zamestnávateľ, nakoľko je aj distribučnou spoločnosťou, svojím vozovým parkom prispieva k znečisťovaniu životného prostredia. Z týchto dôvodov sme zapojenie sa do projektu brali ako určitú výzvu priniesť nejaký nápad a pokiaľ by bol realizovateľný, hrial by nás pocit, že sme prispeli k znižovaniu znečistenia životného prostredia.“  A my sme vedeli, že môžeme byť na svojich žiakov právom hrdí. Odmenou  mu bola aj spätná väzba vo forme potlesku od publika. Potom už nasledovalo odovzdanie pochvaly ministra dopravy SR, poďakovanie dekana PEDAS prof. Ing. Miloša Poliaka, PhD., za účasť v súťaži a odovzdanie cien. Naši žiaci si okrem tohto poďakovania a pochvaly odniesli aj poukážku na návštevu Dopravného úradu s prehliadkou a plavbou na služobnom plavidle Dopravného úradu po Dunaji. Z úspechov našich žiakov sa tešila aj Mgr. Angela Lazorová,  z odboru vzdelávania a rozvoja Slovenskej pošty, a. s. a Ing. Jana Loučková, HR špecialistka, ktoré ich prišli podporiť a počas celého podujatia im  držali palce.

 

Nás ale zaujímali pocity samotných žiakov. A tu je vyjadrenie Rastislava Chlustu:  Keď som uvidel, koľko ľudí si prišlo vypočuť prezentácie víťazných prác, bol som trochu nervózny. Hneď na to, ako  som začal prezentovať svoju prácu, som cítil, ako sa tréma zmiernila. Stačil mi pohľad na moju pani majsterku, ktorá ma perfektne pripravila, na jej upokojujúci úsmev a pohľad plný očakávania a hneď to bolo ľahšie. Táto skúsenosť, prezentovanie pred veľkým publikom, mi určite pomôže v budúcom školskom roku pri obhajobe maturitnej práce. Chcel by som ešte raz vyjadriť svoje poďakovanie pani majsterke Bc. Erike Zádrapovej a tiež  pani Mgr. Angele Lazorovej, ako aj vedeniu Žilinskej univerzity za túto úžasnú príležitosť a dúfam, že to nebolo moje posledné stretnutie so Žilinskou univerzitou.“

 

Autor článku a foto: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }