VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Získali sme ocenenie za účasť v súťaži Zelená doprava

Získali sme ocenenie za účasť v súťaži Zelená doprava

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (PEDAS) na Žilinskej univerzite v Žiline vyhlásila v tomto školskom roku súťaž Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava...

Stredoškolská liga v malom futbale

Stredoškolská liga v malom futbale

Dňa 3. 4. 2023 sa uskutočnilo prvé kolo Stredoškolskej ligy v malom futbale. Tímy boli rozdelené do štyroch skupín.

Žiak II. E triedy Sebastián Ivan Kováč  získal na  Majstrovstvách  Slovenska v MMA titul majstra Slovenska

Žiak II. E triedy Sebastián Ivan Kováč získal na Majstrovstvách Slovenska v MMA titul majstra Slovenska

Stretávame sa s nimi denne, poznáme ich, vieme, aké majú vedomosti a možno aj povahové vlastnosti.

Okresné kolo v basketbale chlapcov

Okresné kolo v basketbale chlapcov

Dňa 29. 3. 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kole v basketbale.

Hviezdoslavov Kubín 2022

Hviezdoslavov Kubín 2022

Dňa 25. januára 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti a zároveň preverenia si vedomostí a schopností zo slovenského jazyka sa aj v tomto školskom roku zapojili žiaci našej školy do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Súťaž „Generácia euro“

Súťaž „Generácia euro“

V novembri 2021 žiaci II. E, III. E a IV. E, odbor PMMO, absolvovali kvíz v rámci súťaže „Generácia euro"...

Thanksgiving trochu inak

Thanksgiving trochu inak

Štvrtý štvrtok v novembri slávia ľudia v USA Deň vzďakyvzdania. Tento sviatok vznikol kvôli udalostiam v 17. storočí...

iBobor

iBobor

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor...

Olympiáda z anglického jazyka

Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 23. 11. 2021 sa na našej škole konalo školské kolo OANJ. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. až 4. ročníka...

Súťaž „Finančná olympiáda"

Súťaž „Finančná olympiáda"

 Žiaci II. E a IV. E, odbor PMMO, sa 12. 11. a 25. 11.2021 zúčastnili pod vedením Ing. Ľ. Lackovej 1. kola finančno...

Expert

Expert

Dňa 30. novembra 2021 sa  naši študenti, tak ako každý rok, zúčastnili celoslovenskej súťaže EXPERT -  testovanie ...

Kin-Ball

Kin-Ball

Po úspešných ukážkach Laser Run, CVČ JUNIOR na našej škole predstavilo ďalší netradičný šport Kin Ball. Ide o športovú...

Laser Run

Laser Run

Dňa 3. 11. 2021 CVČ  JUNIOR v spolupráci s ŠK RAJA Banská Bystrica usporiadali pre žiakov našej školy v rámci hodín...

SÚŤAŽ SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI

SÚŤAŽ SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI

V mesiaci október 2021 prebehlo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači. Do súťaže v písan...

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }