VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Zúčastnili sme sa súťaže „Budúcnosť Európskej únie"

Zúčastnili sme sa súťaže „Budúcnosť Európskej únie"

Výtvarnú súťaž  „Budúcnosť Európskej únie“ vyhlasuje a organizuje  Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci s Mestom Lučenec. Cieľom súťaže je podnietiť širokú verejnosť, aby prostredníctvom výtvarných prác vyjadrili svoj názor na aktuálnu tému – na tému Budúcnosť Európskej únie. Úlohou súťažiacich je prostredníctvom ľubovoľnej maliarskej techniky zachytiť, aká by mala byť z ich pohľadu budúca Európska únia. Súťaží sa v troch kategóriách. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže len s jednou kresbou a to ľubovoľnou maliarskou technikou.
Do tejto súťaže sa zapojili naši kreatívni žiaci 1. a 3. ročníka študijných odborov pracovník marketingu a klientsky manažér pošty.

K súťaži sa vyjadrili nasledovne:
Táto súťaž mala naozaj zmysel. Mohli sme vyjadriť svoj názor aj my, študenti. To ma zaujalo najviac. Pracovalo sa mi veľmi dobre, mohli sme vyjadriť, ako si predstavujeme Európu v budúcnosti." (Diana Šimková, I.E)
Dozvedela som sa veľa nových vecí, bolo to zaujímavé a poučné, zapojila som tiež vlastnú fantáziu a tvorivosť." (Marika Zemenčíková, I.E)
„Svojím výkresom chcem ukázať víziu Európskej únie, kde budeme všetci spolu dobre vychádzať, kde si budeme všetci rovní! Presne toto som na svojom výkrese vyjadril!" (Rastislav Chlusta, I.E)

Budúcnosť môže byť všelijaká. Každý si pod tým predstaví svoje. Každý jeden z nás ma inú predstavu o budúcnosti. Vieme všetci, že doba napreduje! Vylepšujú sa autá, počítače... Moja predstava o budúcnosti sú lietajúce autá, vysoké budovy a hlavne roboty. Môj obrázok znázorňuje z jednej polovice človeka a z druhej polovice robota. V budúcnosti podľa mňa budú tak dobre vyvinuté roboty, že budú rovnocenné s človekom."  (Natália Maťašová, I.E)

Autorka článku: Ing. Monika Maruškinová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory