VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

Po dvojročnej pauze, ktorú nám spôsobil COVID-19, sa nám v tomto školskom roku konečne podarilo zorganizovať až 3 lyžiarske kurzy. Tak ako po iné roky aj tentokrát nás prichýlila Tatranská Lomnica a náš obľúbený  penzión ZORA. Keďže terajší druháci nemali možnosť zúčastniť sa kurzu v minulom školskom roku, aj oni dostali príležitosť absolvovať kurz. Ako sme predpokladali, väčšina z nich to aj využila.

  • turnus sa konal v termíne od 17. 1. do 21. 1. 2022, zúčastnili sa ho žiaci I. A, I. B, I. E, II. A, II. C a II.E triedy. Aj napriek nepriaznivému počasiu si žiaci zalyžovali a ako bonus niektorí z nich zažili po prvýkrát skutočný tatranský orkán.
  • turnus sa konal za nádherného azúrového počasia v termíne od 21. 3. do 25. 3. 2022, zúčastnili sa ho žiaci II. B (16 žiakov), II. D (16 žiaci) a II. E (9 žiakov) triedy. Tí si okrem zážitkov a príjemnej lyžovačky priniesli aj slnkom opálenú pokožku.
  • turnus sa konal v termíne od 28. 3. do 1. 4. 2022, zúčastnili sa ho žiaci I. C (7 žiakov) I. D (11 žiaci) a I. E (14 žiakov) triedy.

Všetky tri kurzy prebehli v pohodovej atmosfére. Očakávania boli naplnené, lyžiari sa zdokonalili v lyžiarskej technike a z nelyžiarov sa stali lyžiari. Už teraz sa tešíme na budúcoročnú nádielku snehu...

Maturanti teda vnímajú túto časť maturitnej skúšky ako náročnú. To, ako zvládnu praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a ústne maturitné skúšky, je už trochu viac v ich rukách. No a nám vyučujúcim už ostáva len držať im palce a využiť ten čas, ktorý ešte majú na dôkladnejšiu prípravu a posledné usmernenia pri opakovaní učiva a pri konzultáciách maturitných prác.

Autorka: Mgr. Kristína Raganová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }