VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Tak ako po iné roky aj tento september patril plaveckému výcviku. Konal sa v dvoch turnusoch. 1. výcvik s II. C triedou prebiehal v prvých slnečných septembrových dňoch od     9. septembra - 13. septembra 2019. 2. výcvik sa konal už za chladnejšieho počasia od 23. septembra – 27. septembra 2019.
Cestou do Veľkého Medera, kde sa každý rok plavecký kurz koná, sme mali vlakovú prestupovú prestávku v Bratislave, kde sme si pochutnali na výborných bagetách zo stanice. Po príchode do Veľkého Medera sme sa ubytovali v penzióne Daniela, kde bol veľmi príjemný a ústretový personál, ktorý sa o nás výborne staral. Výcvik sme absolvovali na plážovom kúpalisku v ThermalCorvinuse. V dopoludňajších hodinách si žiaci zdokonaľovali techniku základných plaveckých štýlov. V popoludňajších hodinách mali možnosť plávať voľným štýlom. Okrem toho si každý deň mohli zahrať plážový volejbal a plážový futbal.

Žiaci majú veľa zážitkov a príjemných spomienok, upevnili si kolektívneho ducha nielen so spolužiakmi, ale aj s vyučujúcimi.

Autorka: Mgr. Kristína Raganová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }