VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Účelové cvičenie a Kurz ochrany života a zdravia

Účelové cvičenie a Kurz ochrany života a zdravia

 Účelové cvičenie pre prvý a druhý ročník sa uskutočnilo dňa 3. 9. 2021. Vďaka výbornému počasiu sme realizovali toto povinné cvičenie v okolitej prírode. V rámci každého ročníka súťažili jednotlivé triedy medzi sebou. Ich úlohou bolo pozorne počúvať prednášky a následne odpovedať na otázky zo zdravotnej prípravy, civilnej ochrany a pohybu a pobytu v prírode. Kurz ochrany života a zdravia mali žiaci v treťom ročníku tri dni od 6. - 8. 9. 2021. Prvý deň bol zameraný na turistiku smerom na Hvezdáreň, druhý deň sme absolvovali v Laskomeri a tretí deň v parku pod pamätníkom SNP. Tu sa uskutočnila aj súťaž v nadobudnutých vedomostiach z oblasti zdravotnej prípravy, civilnej ochrany a pohybu a pobytu v prírode. Prvé tri miesta boli vo všetkých ročníkoch odmenené diplomami.

Vyhodnotenie účelového cvičenia v 1. ročníku :

 1. miesto s počtom bodov 140 –  C
 2. miesto s počtom bodov 130 – I.E
 3. miesto s počtom bodov 120 – I.D

I.B získala 110 bodov a I.A 100 bodov.

Vyhodnotenie účelového cvičenia v 2. ročníku :

 1. miesto s počtom bodov 150 –  D
 2. miesto s počtom bodov 132 – II.C
 3. miesto s počtom bodov 125 – II.A

II.B získala 123 bodov a II.E 120 bodov.

 

Vyhodnotenie Kurzu ochrany života a zdravia v 3. ročníku :

 1. miesto s počtom bodov 193 –  B
 2. miesto s počtom bodov 184 – III.C
 3. miesto s počtom bodov 170 – III.D a III.E

III.A získala 168 bodov.

Spracoval : Mgr. Tomáš Trudič, PhD.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

  Zobraziť odbory
  .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }