VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Škola končí, život volá

Škola končí, život volá

Návšteva  Centra voľného času sa pre nás stala vzrušujúcou a inšpiratívnou skúsenosťou. Dňa 20. júna 2023 sme v sprievode pani majsterky Bc. Vlasty Vilhanovej mali možnosť stretnúť sa  s Mgr. Janette Bursovou, ktorá  nám počas nasledujúcich dvoch hodín venovala svoju pozornosť, prezentovala netradičné životopisy a motivačné listy,  dokonca nás naučila, ako sa pripraviť na pracovný pohovor. Hoci celý workshop je určený hlavne končiacim ročníkom, pre ktoré sa pracovné pohovory už stali realitou, táto téma nám dala mnoho, nakoľko tvorí obsah učiva odborného výcviku práve v prvom ročníku. A nakoľko sa tejto téme budú venovať aj naši spolužiaci zo študijného odboru klientsky manažér pošty, absolvovali tento workshop spolu s nami.

 

Keď sme vstúpili do Centra voľného času v novučičkých priestoroch Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici, pani Mgr. Janette Bursová nás privítala širokým úsmevom a bolo z nej cítiť jej zanietenosť pre prácu s ľuďmi. Aj vďaka tomu nás zaujala hneď v úvode a my sme tušili, že nás čaká niečo špeciálne. A nemýlili sme sa. Mgr. Janette Bursová sa nesústredila iba na netradičné životopisy. Tiež nám poskytla návody a tipy na prípravu na pracovný pohovor. Poučila nás, ako odpovedať na náročné, ale hlavne netypické otázky a ako prejaviť svoje sebavedomie. Jej skúsenosti a cenné rady posilnili pocit istoty pred pracovnými pohovormi, ktoré aj na nás určite v budúcnosti čakajú.

 

Na záver sme mali príležitosť vytvoriť vlastné netradičné životopisy. Vo štvoriciach sme sa zhostili tvorivého procesu, kde sme sa snažili vyjadriť naše jedinečné talenty.  Táto aktivita nám umožnila prepojiť všetky poznatky, ktoré sme získali počas dňa a vytvoriť dokument, ktorý nás odlišuje od ostatných uchádzačov o pracovnú pozíciu. Naša skupina sa uchádzala o post letušky, spolužiačky o dizajnéra e-stránok, nechýbal ani vodič kamiónu či psychiater. Táto aktivita nás dokázala osloviť a motivovať k tomu, aby sme sa vymanili z radu a prezentovali svoje schopnosti a skúsenosti inovatívnym spôsobom. Bolo fascinujúce vidieť, ako pomocou netradičných životopisov môžeme zaujať zamestnávateľov a vyčnievať z davu.

 

Sme vďační za ďalší podnetný workshop, pomocou ktorého sme mali možnosť získať nové odborné zručnosti, ale hlavne schopnosť orientovať sa v danej problematike formou praktických skúseností.

 

Autor: Matúš Melicherčík, I. E

Foto:Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }