VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Vymáhanie pohľadávok v spoločnosti O2 Slovakia

Vymáhanie pohľadávok v spoločnosti O2 Slovakia

Určite ste sa už stretli s tým, že vám prišla upomienka, keď ste pozabudli niečo zaplatiť.  To je v poriadku. Ale ako postupujú organizácie, keď im zákazníci neplatia permanentne a ich dlhy narastú do veľkých čísel? Vymáhanie pohľadávok bolo posledným tematickým celkom na odbornom výcviku a ako postupuje pri vymáhaní pohľadávok O2 Slovakia, sme sa dozvedeli priamo u tohto mobilného operátora.  S pani majsterkou Bc. Vlatou Vilhanovou sme vo štvrtok 22. 6. 2023 navštívili túto spoločnosť s cieľom získať bližší pohľad na ich spôsoby vymáhania pohľadávok. Celý proces vymáhania nám prezentoval pán  Marek Havran, ktorý je súčasťou tímu Collection, ktorý sa zaoberá práve vymáhaním pohľadávok.

Formou prezentácie, v ktorej mal graficky znázornené postupy spoločnosti pri nezaplatení faktúr nám sprostredkoval všetky prípady a možné riešenia. Vysvetlil nám, že v ich práci treba brať ohľad najmä na zákazníka, pretože spokojnosť zákazníka je najdôležitejšia. Spoločnosť O2 sa snaží pristupovať ku svojim zákazníkom individuálne, ale hlavne prozákaznícky. Uvedomujú si totiž to, že niektorí z nich môžu mať vážne dôvody, pre ktoré sa im momentálne faktúra zaplatiť nedá. Preto v niektorých prípadoch dokážu poplatky odpustiť alebo prípadne nájsť iné riešenia, napr. splátkový kalendár.

Pri využívaní služieb mobilného operátora je dôležité zabezpečiť sa aj proti podvodom a zneužitiu služieb, preto sme získali dôležité informácie o tom, čo predstavuje fraud a ako ho identifikovať. Fraud je slovo, ktoré sa používa na označenie nečestných a klamlivých praktík, ktorých cieľ je poškodenie inej osoby či organizácie.

Ďalšou z tém, o ktorej pán Marek Havran hovoril, bola aj problematika phishingu, čo je forma podvodnej činnosti prostredníctvom technológií. Pán Havran nám vysvetlil, ako sa tejto hrozbe vyhnúť a aké opatrenia je potrebné prijať. Okrem všeobecných informácií sme sa tiež dozvedeli o niektorých konkrétnych prípadoch, ktoré sa v minulosti stali.

V O2 sa stretneme aj s takými prípadmi, ako sú dlhodobí neplatiči. Dlhodobí neplatiči sú zákazníci, ktorí opakovane neplatia svoje faktúry. Pre takýchto zákazníkov je vytvorený Black List. Tento zoznam zákazníkov, ktorí nedodržujú svoje záväzky, je zdieľaný aj s inými spoločnosťami ako napríklad Orange alebo Telekom. Cieľom Black Listu je informovať tieto spoločnosti o zákazníkoch, ktorí majú problémy so splácaním dlhov, aby im neumožnili poskytnutie nových služieb.

Počas workshopu sme mali tiež možnosť pozrieť si aj iné priestory spoločnosti O2 a to BackOffice a Callcentrum.  Ako žiačka s pracovnou skúsenosťou v tejto spoločnosti, pretože tu vykonávam odbornú prax počas odborného výcviku,  som sa zastavila aj pri svojom pracovisku. Táto prax bola  skvelá príležitosť, ako nahliadnuť do fungovania jednej z popredných telekomunikačných firiem na trhu. Bolo zaujímavé vidieť, ako rôzne časti firmy spolupracujú a vzájomne sa dopĺňajú v dosahovaní spoločných cieľov.  A rada som svoje pracovisko ukázala aj svojim spolužiakom.

Chcela by som poďakovať pánovi Marekovi Havranovi za výbornú prezentáciu a pani Kataríne Hudákovej za jej sprevádzanie po priestoroch spoločnosti O2. Bol to zaujímavý a poučný deň, počas ktorého sme získali cenné informácie o vymáhaní pohľadávok a fungovaní spoločnosti O2. Som vďačná za túto príležitosť aj našej škole a  verím, že získané informácie využijeme aj vo svojej budúcej kariére.

Autor: Natália Maťašová, III. E

Foto:Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }