VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Vyskúšali sme si aj podnikanie v prírode

Vyskúšali sme si aj podnikanie v prírode

Podstatu podnikania sme pochopili už v prvom ročníku, keď sme sa na odbornom výcviku podnikový manažment učili formou vytvorenia vlastnej firmy.  Opakovanie učiva bolo nemenej zaujímavé. Pani majsterka Bc. Vlasta Vilhanová nám dala za domácu úlohu priniesť rôzne predmety, ktoré symbolizujú náš  podnik,  činnosti a služby, ktoré ponúka. A posledný odborný výcvik patril poslednému workshopu. Vďaka našim pani majsterkám sme sa vybrali do  nádherného Mestského parku v Banskej Bystrici, kde sme mali možnosť predstaviť našu firmu spolužiakom,  klientskym manažérom pošty, nekonvenčným spôsobom, a to neverbálnou komunikáciou s  pomocou prinesených predmetov. Keď sme dorazili do parku, okamžite sme sa nechali pohltiť jeho prírodnou krásou a pokojom. V altánku, na mieste, ktoré sme si vybrali pre našu prezentáciu, sme sa pripravili na tento netradičný spôsob predstavenia našej firmy. Znázorňovali sme svoje činnosti a úlohou spolužiakov bolo uhádnuť, akú firmu vlastníme. Bolo to super stretnutie, ktoré sme si všetci veľmi užili. Nieslo sa pod názvom Podnikanie v prírode.  Keď nás uhádli, predstavili sme im svoju firmu, víziu a poslanie nášho podniku. Spolužiaci sa aktívne zapájali, diskutovali sme spolu o ich výkladoch a poznatkoch. Bol to príjemný spôsob, ako sa navzájom lepšie spoznať a posilniť vzájomné porozumenie.

 

Ale aj oni nás milo prekvapili. Nielen tým, že uhádli reštauráciu, kaviareň, výrobu detských plyšových hračiek, mobil schop či  barberstvo, ale aj tým, že si pre nás pripravili ďalšie vlastné aktivity. Mali sme uhádnuť slovo z určitej kategórie napr. vlastnosti, povolania, šport, osobu, činnosť, hudobné nástroje, zvieratá, jedlo či školu formou kladenia pomocných otázok. Tento kreatívny prístup bol pre nás veľkou výzvou, no zároveň sme zistili, že niektoré slová je ťažko opísať.

 

Nakoniec by sme chceli  vyjadriť veľkú vďaku pani majsterke Bc. Vlaste Vilhanovej a  Bc. Erike Zádrapovej za ich vedenie a podporu, vďaka ktorej sme mohli zažiť túto jedinečnú skúsenosť v prírode počas nášho odborného výcviku. Ich prístup a angažovanosť nám umožnili objaviť nové spôsoby prezentácie vlastných vedomostí a odborných zručností.

Chcela by som poďakovať pánovi Marekovi Havranovi za výbornú prezentáciu a pani Kataríne Hudákovej za jej sprevádzanie po priestoroch spoločnosti O2. Bol to zaujímavý a poučný deň, počas ktorého sme získali cenné informácie o vymáhaní pohľadávok a fungovaní spoločnosti O2. Som vďačná za túto príležitosť aj našej škole a  verím, že získané informácie využijeme aj vo svojej budúcej kariére.

Autor: Matúš Melicherčík, I. E

Foto:Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }